Wat moet ik weten wanneer ik de upgrade van My Trusted Shops naar eTrusted krijg?

eTrusted is het nieuwe beoordelingsplatform van Trusted Shops. In 2019 hebben we een deel van de gebruikers van het My Trusted Shops systeem een automatische en gratis upgrade naar het nieuwe systeem gegeven. Hiermee willen we in de loop van 2020 doorgaan. Vanaf het moment dat je bent overgezet, vind je alle verzamelde beoordelingen in het nieuwe systeem.

Lees hier alles over de functies van het nieuwe platform en hoe het huidige systeem en het nieuwe platform samenhangen.

Hoe hangen eTrusted en My Trusted Shops samen?

eTrusted en My Trusted Shops bestaan parallel naast elkaar:

  • eTrusted is onze nieuwe oplossing om beoordelingen te beheren. Daarvoor hebben we een nieuwe webapplicatie gebouwd waarop je je kunt aanmelden: het controlecentrum. eTrusted vervangt enkel het beoordelingsmanagement gedeelte van My Trusted Shops.
  • My Trusted Shops dekt nog steeds andere functies (bijv. garanties en performance). eTrusted en My Trusted Shops vullen elkaar aan.

Welke functies heeft het nieuwe eTrusted controlecentrum?

Er is een apart artikel over de functies van het controlecentrum: Welke functies heeft het eTrusted controlecentrum?

Hier is een kort overzicht:

Welke termen zijn verschillend bij eTrusted en My Trusted Shops?

  • eTrusted beoordelingsverzoeken bevatten een link naar een vragenlijst. Vragenlijsten zijn de eTrusted versie van de My Trusted Shops beoordelingsformulieren. Vragenlijsten zijn dynamischer en kunnen desgewenst met extra vragen worden aangevuld. Beoordelingsformulieren waren daarentegen statisch en konden niet worden aangevuld of aangepast naar jullie wensen. 
  •  De reden: we streven ernaar om eTrusted ook geschikt te maken voor andere bedrijfstakken dan e-commerce. Vandaar dat is gekozen voor termen die algemener en flexibeler zijn, en daarmee ook van toepassing voor andere kanalen. 

Wat zijn de verbeteringen van het nieuwe eTrusted platform tegenover het My Trusted Shops systeem?

1. Nieuwe vragenlijst die voor conversie en mobiel gebruik is geoptimaliseerd

Bij de nieuwe vragenlijst is de focus op conversieverhoging gelegd. Het gebruik is geoptimaliseerd voor smartphones en tablets en dankzij de nieuwe weergave en het type zoekopdracht kunnen steeds meer gedetailleerde beoordelingen worden verzameld.

Door de vragen over aparte pagina's te verdelen, krijgen klanten altijd maar één vraag te zien, vergelijkbaar met een check-outproces dat is opgedeeld in verschillende stappen. Hierdoor concentreren de klanten zich op de betreffende vraag. Dit verhoogt de kwaliteit van de feedback en tegelijkertijd de bereidheid van klanten om alle vragen te beantwoorden.

Onze nieuwe vragenlijsttechnologie reageert ook op het type feedback. Negatieve feedback wordt bijvoorbeeld herkend en klanten krijgen specifieke vragen over wat er fout is gegaan en waarom ze ontevreden zijn. Hierdoor kun je de behoeften van klanten beter begrijpen.

2. Gedetailleerd overzicht van de performance van de beoordelingsverzoeken

In de nieuwe uitnodigingsgeschiedenis vind je een uitgebreid overzicht van de performance van de beoordelingsverzoeken. Hier kun je precies zien wanneer de beoordelingsverzoeken zijn verzonden en krijg je inzicht in alle stappen die tot een beoordeling leiden.

3. Verfijnde instelling van de beoordelingsverzoeken door middel van uitnodigingsregels

Jij kent je klanten het beste! Daarom kun je op het nieuwe eTrusted platform nog preciezer instellen wanneer je de automatische beoordelingsverzoeken wilt versturen. Met onze zogenaamde uitnodigingsregels kun je zowel het versturen in dagen kiezen, evenals het exacte tijdstip waarop de e-mail de klanten moet bereiken. 

4. Beter overzicht van alle beoordelingen

Beoordelingen zijn net als e-mails: sommige zijn belangrijk, sommige moeten worden beantwoord en sommige zijn al beantwoord. Daarom is er bij eTrusted een nieuwe interface waarbij beoordelingen in een inbox worden beheerd: De beoordelingsinbox. Dit is gemodelleerd naar de klassieke e-mailinbox en biedt dus, naast een meer flexibele filterfunctie, een beter overzicht van de ontvangen beoordelingen.

Zijn er technische zaken die ik moet weten?

Het gebruik van eTrusted is eenvoudig en zou je geen technische uitdagingen mogen bieden. Je hoeft zelf ook geen instellingen van de Trustbadge integratie te veranderen om gebruik te kunnen maken van eTrusted.

Softwareontwikkelaars kunnen onze open interfaces (API's) gebruiken om zelf oplossingen op basis van onze technologie te ontwikkelen. Je kunt de implementatie in overleg met ons zelf uitvoeren of wij kunnen hierbij ondersteuning bieden. Bekijk desgewenst de eTrusted API documentatie of neem contact met ons op.


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3