Gegevensbeschermingsrichtlijn - weergave van Widgets van Trusted Shops

Wanneer je Trusted Shops Widgets in je online-aanwezigheid gebruikt, moet je als verwerkingsverantwoordelijke van gegevens onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid (art. 26 AVG):

  • de informatie in je verwerkingsregister up-to-date houden;
  • zorgen voor een belangenafweging overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG; en
  • je privacy beleid aan te passen.

Informatie over het verwerkingsregister

De volgende informatie moet worden opgenomen in het verwerkingregister:

Webserver logbestanden van de Trusted Shops Widgets

Deze procedure beschrijft hoe persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de weergave van de Trusted Shops Widgets op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Gedetailleerde beschrijving van de verwerking:

Om de Trusted Shops-diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en om de Trusted Shops-producten na een bestelling aan kopers aan te bieden, worden de Trusted Shops-widgets in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid met Trusted Shops AG op de website van de verwerkingsverantwoordelijke geïntegreerd. De Trustbadge wordt verstrekt door een Amerikaanse CDN-aanbieder (Content-Delivery-Network) binnen het toepassingsgebied van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops AG vind je in hun informatie over gegevensbescherming.

Bij elk gebruik van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook je IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan jou kunnen worden gekoppeld. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

Juridische redenen

Dwingendrechtelijke belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Verwerkingsdoeleinden

  • Misbruik en fraudepreventie
  • Productaanbod en website optimalisatie
  • Zorgen voor een probleemloze werking van de website

Gegevenssubjecten

Bezoekers van de website.

Verwerkte gegevens

  • IP-adres (direct geanonimiseerd)
  • Toegangsgegevens
  • Bestelnummer (in het geval van een bestelling)

Ontvanger:

IT-afdeling van de andere verantwoordelijke

Onderaannemer Amazon Web Services (AWS),

410 Terry Avenue North,

Seattle WA 98109-5210, USA,

Server in de EU, EU standaard contractuele clausules

Opslagtermijn:

De geanonimiseerde gebruiksgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingskwetsbaarheden.

Technische en organisatorische maatregelen

Volgens de overeenkomst met Trusted Shops AG

Belangenafweging bij het tonen van de Trusted Shops Widgets

Belangen van de verwerkingsverantwoordelijke

traffic_green.png

Verwerkingsverantwoordelijke eigen belangen: Het belang van de verwerkingsverantwoordelijk ligt in de optimale marketing van zijn producten, waarbij de veiligheid van de aankopen door middel van automatische bescherming in de vorm van de Trusted Shops Kopersbeschermingsgarantie en authentieke klantenbeoordelingen wordt gewaarborgd.

traffic_green.png

Belangen van derden: Daarnaast zijn er de belangen van Trusted Shops AG bij de uitvoering van contracten met geregistreerde kopers en de belangen van de dienstverlener, die verantwoordelijk is voor de foutloze en ononderbroken levering van de Trustbadge, voor de analyse van veiligheidsanomalieën.

traffic_green.png

Deze belangen worden ook door derden erkend, bijvoorbeeld door andere bedrijven. Dit geeft aan dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke om een vak of beroep uit te oefenen wordt aangetast als fundamenteel recht. Dit geeft aan dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Deze belangen worden ook in andere wettelijke regelingen erkend, bijvoorbeeld in de wet tegen oneerlijke concurrentie [UWG], de Duitse merkenwet [MarkenG]. Dit geeft aan dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Er is geen minder strenge maatregel die een foutloze beveiliging van de respectieve aankoop en de indiening en verificatie van een "authentieke" klantenbeoordeling kan garanderen dan het verbinden van de informatie van de klant met de respectieve transactie, en het automatisch verstrekken van de relevante transactiegegevens.

 

Tussentijds resultaat:
De verwerkingsverantwoordelijke heeft een legitiem belang bij de verwerking.

Belangen van de betrokkene

traffic_yellow.png

Geen enkel ander fundamenteel recht dan het recht op bescherming van de verwerkte persoonsgegevens van de betrokkene wordt aangetast.

traffic_yellow.png

De persoonlijke referentie vloeit rechtstreeks voort uit de gegevens, maar er vindt een onmiddellijke anonimisering plaats.

traffic_yellow.png

De gegevens zijn niet openbaar. De gegevens worden echter wel rechtstreeks bij de betrokkene verzameld en hij/zij wordt hiervan duidelijk op de hoogte gesteld. De gegevens worden niet openbaar gemaakt.

traffic_green.png

De gegevens zijn van hoge kwaliteit; het foutenpercentage is laag dankzij de automatische overdracht.

traffic_yellow.png

Een derde partij, AWS, verwerkt de gegevens om een foutloze/ ononderbroken levering van de Trustbadge te garanderen. De gegevens worden doorgestuurd naar de VS. Een adequaat niveau van bescherming van de verwerkte gegevens wordt echter gegarandeerd door gebruik te maken van de diensten van de standaard contractuele clausules van de EU in overeenkomsten.

traffic_yellow.png Een derde partij, Trusted Shops AG, verwerkt de gegevens voor het leveren van de dienst en om de authenticiteit van een desbetreffende beoordeling te garanderen.

 

traffic_yellow.png

Dit geldt voor alle bezoekers van de betreffende website.

traffic_green.png

Bezoekers van de website zijn op de hoogte van de gegevensverwerking, omdat het gebruikelijk is om visuele inhoud van derden te integreren, en omdat ze duidelijk worden geïnformeerd over dit feit in de Privacy Policy.

traffic_green.png

Onmiddellijke anonimisering vindt plaats. Bijgevolg worden de betrokkenen niet merkbaar belast.

 

Belangenafweging in enge zin

De betrokkenen worden in de privacyverklaring duidelijk geïnformeerd over de gegevensverwerking. Bovendien is de gegevensverwerking te verwachten, aangezien de verwerking van pseudoniemen onvermijdelijk is in het licht van de huidige stand van de techniek. De belangen van de betrokken personen worden zo goed mogelijk beschermd door onmiddellijke anonimisering. De bewaartermijn dient ook dwingende legitieme belangen, maar de betrokkenen worden niet overmatig beïnvloed door dit proces.

De betrokkenen hebben ook hun eigen belang bij een foutloze en ononderbroken levering van de Trustbadge, aangezien dit de enige manier is om de diensten aan te bieden. Voor bezoekers die al een contract met Trusted Shops AG hebben afgesloten, is dit bovendien de enige manier om gebruik te maken van de contractuele diensten.

Over het geheel genomen worden de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet buitensporig aangetast door de gegevensverwerking. De gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en de bovengenoemde derden prevaleren.

Voorbeeldtekst voor jouw privacyverklaring

 

Voorbeeldtekst voor jouw privacyverklaring

 

We hebben deze tool met de grootste zorg ontwikkeld, maar kunnen niet garanderen dat het volledig en correct is. Het is bedoeld als een checklist met tekstsjablonen en als een suggestie over hoe de genoemde zaken verwerkt moeten worden.

Voor gedetailleerde vragen in individuele gevallen kun je altijd professioneel juridisch advies inwinnen.

 

 


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 3