Gegevensbeschermingsrichtlijn - weergave van de Trustbadge

Wanneer u de Trustbadge gebruikt voor het bestelproces op uw website, bent u - als verantwoordelijke voor de verwerking - verplicht het volgende te doen:

  • De informatie in uw administratie over de verwerkingsactiviteiten up-to-date houden;
  • zorgen voor een belangenafweging overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG; en
  • uw privacy beleid aan te passen.

We hebben deze tool met de grootste zorg ontwikkeld, maar kunnen niet garanderen dat het volledig en correct is. Het is bedoeld als een checklist met tekstsjablonen en als een suggestie over hoe de genoemde zaken verwerkt moeten worden.

Voor gedetailleerde vragen in individuele gevallen kunt u altijd professioneel juridisch advies inwinnen.

Informatie over de registratie van de verwerkingsactiviteiten

De volgende informatie moet worden opgenomen in de registers van de verwerkingsactiviteiten:

Webserver logbestanden van de Trustbadge

Deze procedure beschrijft hoe persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de weergave van de Trustbadge op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Gedetailleerde beschrijving van de verwerking:

Om het Trusted Shops Trustmark en de eventueel verzamelde reviews te kunnen weergeven en om de Trusted Shops-producten na het plaatsen van een bestelling aan klanten aan te bieden, hebben we het Trusted Shops Trustbadge op de website van de verwerkingsverantwoordelijke geïntegreerd, omdat Trusted Shops GmbH in dergelijke gevallen gegevens verwerkt in de hoedanigheid van de verwerker. De Trustbadge wordt geleverd door een CDN-dienstverlener (Content-Delivery-Network; onderaannemer). Trusted Shops GmbH maakt gebruik van de diensten van een Amerikaanse dienstverlener. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd.

Bij elk gebruik van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag documenteert.

Juridische redenen

Dwingendrechtelijke belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Verwerkingsdoeleinden

  • Misbruik en fraudepreventie
  • Productaanbod en website optimalisatie
  • Zorgen voor een probleemloze werking van de website

Gegevenssubjecten

Bezoekers van de website.

Verwerkte gegevens

  • IP-adres
  • Toegangsgegevens
  • Bestelnummer (in het geval van een bestelling)

Ontvanger:

IT-afdeling van de gegevensverwerker

Onderaannemer Amazon Web Services (AWS),

410 Terry Avenue North,

Seattle WA 98109-5210, USA,

gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield + EU standaard contractuele clausules.

 

Opslagtermijn:

Afzonderlijke toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingskwetsbaarheden. De logbestanden worden automatisch gewist uiterlijk 90 dagen na de aanmaak ervan.

Technische en organisatorische maatregelen

De technische en organisatorische maatregelen van Trusted Shops GmbH

Belangenafweging bij het tonen van het Trustbadge

Belangen van de verwerkingsverantwoordelijke

traffic_green.png

Verwerkingsverantwoordelijke eigen belangen: Het belang van de controller ligt in de optimale marketing van zijn producten, waarbij de veiligheid van de aankopen door middel van automatische bescherming in de vorm van de Trusted Shops Kopersbeschermingsgarantie en authentieke klantenbeoordelingen wordt gewaarborgd.

traffic_green.png

Belangen van derden: Trusted Shops GmbH heeft ook belang bij de uitvoering van contracten met geregistreerde kopers.

traffic_green.png

Deze belangen worden ook door derden erkend, bijvoorbeeld door andere bedrijven. Dit geeft aan dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke om een vak of beroep uit te oefenen wordt aangetast als fundamenteel recht. Dit geeft aan dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Deze belangen worden ook in andere wettelijke regelingen erkend, bijvoorbeeld in de wet tegen oneerlijke concurrentie [UWG], de Duitse merkenwet [MarkenG]. Dit geeft aan dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Er is geen minder strenge maatregel die een foutloze beveiliging van de respectieve aankoop en de indiening en verificatie van een "authentieke" klantenbeoordeling kan garanderen dan het verbinden van de informatie van de klant met de respectieve transactie, en het automatisch verstrekken van de relevante transactiegegevens.

Tussentijds resultaat:

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een legitiem belang bij de verwerking.

Belangen van de betrokkene

traffic_yellow.png

Geen enkel ander fundamenteel recht dan het recht op bescherming van de verwerkte persoonsgegevens van de betrokkene wordt aangetast.

traffic_yellow.png

Alleen pseudoniemen worden verwerkt. De gegevens zijn niet direct te herleiden tot een bepaalde persoon en worden niet getraceerd door de ontvangers van de gegevens.

traffic_yellow.png

De gegevens zijn niet openbaar. De gegevens worden echter wel rechtstreeks bij de betrokkene verzameld en hij/zij wordt hiervan duidelijk op de hoogte gesteld. De gegevens worden niet openbaar gemaakt.

traffic_green.png

De gegevens zijn van hoge kwaliteit; het foutenpercentage is laag dankzij de automatische overdracht.

traffic_yellow.png

Een derde partij, AWS, verwerkt de gegevens om een foutloze / ononderbroken levering van de Trustbadge te garanderen. De gegevens worden doorgestuurd naar de VS. Een adequaat niveau van bescherming van de verwerkte gegevens wordt echter gegarandeerd door gebruik te maken van de diensten van een door het Privacy Shield gecertificeerde dienstverlener en de standaard contractuele clausules van de EU in overeenkomsten.

traffic_yellow.png

Dit geldt voor alle bezoekers van de betreffende website.

traffic_green.png

Bezoekers van de website zijn op de hoogte van de gegevensverwerking, omdat het gebruikelijk is om visuele inhoud van derden te integreren, en omdat ze duidelijk worden geïnformeerd over dit feit in de Privacy Policy.

traffic_yellow.png

De bewaartermijn is strikt beperkt tot maximaal 90 dagen; de gegevens worden bij het verstrijken van deze termijn automatisch gewist. Het gegevenssubject wordt slechts minimaal aangetast.

Belangenafweging in enge zin

De betrokkenen worden in de Privacy Policy duidelijk geïnformeerd over de gegevensverwerking. Bovendien is de gegevensverwerking te verwachten, aangezien de verwerking van pseudoniemen onvermijdelijk is in het licht van de huidige stand van de techniek. De bewaartermijn dient ook dwingende legitieme belangen, maar de betrokkenen worden niet overmatig beïnvloed door dit proces.

De betrokkenen hebben ook hun eigen belang bij een foutloze en ononderbroken levering van de Trustbadge, aangezien dit de enige manier is om de diensten aan te bieden. Voor bezoekers die al een contract met Trusted Shops GmbH hebben afgesloten, is dit bovendien de enige manier om gebruik te maken van de contractuele diensten.

Over het geheel genomen worden de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet buitensporig aangetast door de gegevensverwerking. De gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en de bovengenoemde derden prevaleren.

Voorbeeldtekst voor jouw privacyverklaring

Voorbeeldtekst voor jouw privacyverklaring


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2