Gegevensbeschermingsrichtlijn - verstrekking van de vereiste bestelgegevens

Wanneer je de Trustbadge gebruikt voor het bestelproces op je website, ben je - als verwerkingsverantwoordelijke onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid – verplicht om:

 • de informatie in je verwerkingsregister actueel te houden
 • te zorgen voor de afweging van belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG; en
 • je privacybeleid aan te passen.

Informatie over het verwerkingsregister

De volgende informatie moet in het verwerkingsregister worden opgenomen:

Verstrekking van bestelgegevens die nodig zijn voor het gebruik van de Trusted Shops-diensten

In deze procedure wordt beschreven hoe persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de verstrekking van bestelgegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de diensten van Trusted Shops.

Gedetailleerde beschrijving van de verwerking:

Voor de weergave van de Trusted Shops-diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) en om Trusted Shops-producten na een bestelling aan kopers aan te bieden, wordt op de website van de verantwoordelijke partij in gezamenlijke verantwoordelijkheid met Trusted Shops AG de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Voor klanten die gebruikmaken van de diensten van Trusted Shops en die een contractuele relatie met Trusted Shops AG zijn aangegaan of op het punt staan om een contractuele relatie aan te gaan, worden de voor het leveren van de contractuele diensten vereiste bestelgegevens via de Trustbadge verstrekt en verzameld.

Juridische gronden

Meer zwaarwegende gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Verwerkingsdoeleinden

 • Productaanbod en optimalisering van de website
 • Optimale marketing van de producten van de controller dankzij veilige aankopen op basis van de Trusted Shops kopers bescherming, en authentieke klantenbeoordelingen die een zorgeloze winkelervaring garanderen
 • Misbruik en fraudepreventie: alleen daadwerkelijke transacties kunnen worden gecontroleerd / verzekerd

Betrokkenen

Bezoekers van de website

Verwerkte gegevens

 • Datum bestelling
 • Bestelnummer
 • Klantnummer
 • Bedrag
 • Valuta
 • Voornaam / Achternaam
 • Leveringsdatum
 • E-mailadres
 • Soort betaling
 • Productgegevens (alleen voor productbeoordelingen)

Ontvanger

Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln

Bewaartermijn

Na beëindiging van de overeenkomst of het verwijderen van een klantenaccount is elke verdere verwerking van de gegevens beperkt. Na afloop van de wettelijke bewaartermijnen worden de gegevens gewist, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van zijn gegevens of tenzij wij ons het recht voorbehouden om verdere gegevens te gebruiken voor zover dit wettelijk is toegestaan en voor zover de gebruiker hierover is geïnformeerd. De klantenaccount kan te allen tijde worden verwijderd.

Technische en organisatorische maatregelen

Versleutelde overdracht via TLS en andere technische en organisatorische maatregelen van Trusted Shops AG op basis van een afzonderlijke overeenkomst.

Afweging van belangen

Belangen van de verwerkingsverantwoordelijke 

traffic_green.png

Eigen belangen van de controller: Het belang van de controller ligt in de optimale marketing van hun producten, waarbij de veiligheid van de aankopen wordt gewaarborgd door automatische bescherming in de vorm van de Trusted Shops Kopersbeschermingsgarantie, en authentieke klantbeoordelingen.

traffic_green.png

Belangen van derden: Trusted Shops AG heeft ook belang bij de nakoming van overeenkomsten met geregistreerde kopers.

traffic_green.png

Deze belangen worden ook erkend door derden, bijvoorbeeld andere bedrijven. Dit wijst erop dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke om een beroep uit te oefenen wordt aangetast als een grondrecht. Dit wijst erop dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Deze belangen worden ook erkend in andere wettelijke regelingen, bijv. de wet tegen oneerlijke concurrentie. Hieruit blijkt dat de genoemde belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Er is geen minder strenge maatregel die een foutloze beveiliging van de respectieve aankoop en de indiening en verificatie van een "authentieke" klantenbeoordeling kan garanderen dan het koppelen van de informatie van de klant aan de respectieve transactie, en het automatisch verstrekken van de relevante transactiegegevens.

Tussentijds resultaat:
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft een rechtmatig belang bij de verwerking.

Belangen / Fundamentele rechten / Fundamentele vrijheden van betrokkenen

traffic_yellow.png

Naast het recht op bescherming van de verwerkte persoonsgegevens van de betrokkene worden geen andere grondrechten aangetast.

traffic_yellow.png

De persoon kan rechtstreeks worden geïdentificeerd op basis van de gegevens alleen, er is geen sprake van pseudonimisering.

traffic_yellow.png

De gegevens zijn niet openbaar. De gegevens worden echter rechtstreeks bij de betrokkene verzameld, en deze wordt hiervan duidelijk op de hoogte gesteld. De gegevens worden niet gepubliceerd.

traffic_yellow.png

Er worden verschillende soorten gegevens van de betrokkene verwerkt. De gegevens worden echter alleen verwerkt voor zover dit contractueel is overeengekomen tussen Trusted Shops en de betrokkene en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van contractuele diensten.

traffic_green.png

De gegevens zijn van hoge kwaliteit; het foutenpercentage is laag dankzij de automatische overdracht.

traffic_yellow.png

De gegevens worden door verschillende ondernemingen verwerkt: door de winkel met het oog op een optimale marketing van zijn producten (zie hierboven), en door Trusted Shops met het oog op de uitvoering van de contracten van de geregistreerde kopers.

traffic_green.png

Het gaat alleen om bij Trusted Shops geregistreerde kopers die in een gecertificeerde onlinewinkel winkelen, en alleen klanten die voor het eerst gebruik maken van de diensten van Trusted Shops via de Trustbadge.

traffic_green.png

Websitebezoekers verwachten deze verwerking, aangezien de privacyverklaring hen hierover op transparante wijze informeert en de feitelijk betrokkenen verwachten dat de contractuele diensten door Trusted Shops worden verleend.

traffic_yellow.png

Er is geen minder strenge maatregel, omdat er geen wettelijke verplichting tot toestemming bestaat. Het verkrijgen van toestemming zou nadelen voor de beoordelaar en de verantwoordelijke partij met zich meebrengen, aangezien extra persoonsgegevens zouden worden verzameld en opgeslagen en documentatie voor de verantwoordelijke partij noodzakelijk zou zijn.

traffic_green.png

Interesse van de beoordelaar: Het genereren van een unieke beoordelingslink zorgt ervoor dat elke bestelling slechts eenmaal wordt beoordeeld en een authentieke koopervaring weerspiegelt.

traffic_green.png

Belang van het grote publiek: De procedure garandeert dat alleen de gegenereerde link voor de rating kan worden gebruikt en dat het dus om een authentieke rating gaat. 

Belangenafweging in enge zin

Alle betrokkenen hebben in het kader van de gegevensverwerking een overeenkomst met de verwerkingdverantwoordelijke gesloten of staan op het punt er een te sluiten. De verwerking dient dus ook de belangen van de betrokkene en moet door hem worden verwacht. De betrokkene ontvangt duidelijke informatie over de gegevensverwerking bij het sluiten van het contract en ook in de privacyverklaring.

Het automatisch verzamelen van gegevens is niet in strijd met de verwachtingen en is ook niet buitensporig belastend voor de betrokkene, aangezien deze verwacht dat de contractuele diensten door de verwerkingsverantwoordelijke worden verleend en belang heeft bij een passende bescherming van zijn aankopen, alsmede bij de mogelijkheid om te vertrouwen op echte klantenbeoordelingen. Dit kan echter alleen worden gewaarborgd door de gegevensinformatie automatisch te koppelen aan transacties waarvan de echtheid kan worden gecontroleerd. Er is ook geen wettelijke verplichting om toestemming te verkrijgen, zodat er geen milder middel bestaat. 

De belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene worden door de gegevensverwerking niet buitensporig aangetast. Dankzij transparante informatie worden betrokkenen niet verrast door de verwerking die plaatsvindt. Sterker nog, zij worden zelfs verwacht als onderdeel van de afhandeling van hun contracten. De geautomatiseerde verwerking van de gegevens wordt ook gerechtvaardigd door de dwingende legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Voorbeeldtekst voor jouw privacyverklaring (Trustbadge)

Voorbeeldtekst voor jouw privacyverklaring (Trustbadge / widgets)

 

Wij hebben deze feature met de grootste zorg ontwikkeld, maar kunnen niet garanderen dat het volledig en juist is. Het is bedoeld als een checklist met voorbeeldteksten en als een suggestie voor de wijze waarop de bovengenoemde kwesties moeten worden afgehandeld.

Voor gedetailleerde vragen in individuele gevallen moet altijd professioneel juridisch advies worden ingewonnen.


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0