Gegevensbeschermingsrichtlijn - herkenning van geregistreerde Trusted Shops klanten

 

 

Wanneer u de Trustbadge gebruikt voor het bestelproces op uw website, bent u - als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid - verplicht het volgende te doen:

  • De informatie in uw administratie over de verwerkingsactiviteiten up-to-date houden;
  • zorgen voor een belangenafweging overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG; en
  • uw privacy beleid aan te passen.

Informatie over de registratie van de verwerkingsactiviteiten

Herkenning van geregistreerde Trusted Shops Kopersbescherming leden

Dit proces beschrijft hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt in het kader van de herkenning van geregistreerde Trusted Shops Kopersbeschermingsleden via de Trustbadge op de website van de verantwoordelijke.

Gedetailleerde beschrijving van de verwerking:

Na het plaatsen van een bestelling via de website van de verantwoordelijke wordt een pseudoniem aan Trusted Shops GmbH doorgegeven om te controleren of de betrokkene al een geregistreerde gebruiker van de Trusted Shops diensten is. Wij zijn verplicht deze controle uit te voeren in het kader van de Trusted Shops Kopers-Lidmaatschapsovereenkomsten, zodat leden na het plaatsen van bestellingen op de websites van derden automatisch gebruik kunnen maken van de contractuele diensten. Het e-mailadres van de betrokkene wordt met behulp van een cryptografische eenrichtings-hashfunctie omgezet in een hash-waarde op de computer van de betrokkene. Deze hash-waarde - die voor Trusted Shops onmogelijk te decoderen is - wordt aan Trusted Shops doorgegeven. Na een controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Juridische redenen

Dwingendrechtelijke belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Verwerkingsdoeleinden

Optimale marketing van de producten van de verwerkingsverantwoordelijke, terwijl de veiligheid van de aankopen wordt gewaarborgd door de automatische bescherming die Trusted Shops Kopersbescherming en authentieke klantenbeoordelingen biedt.

Gegevenssubjecten

Bezoekers van de website die een bestelling plaatsen

Verwerkte gegevens

Pseudoniem van het e-mailadres

Ontvanger:

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln

Technische en organisatorische maatregelen

De technische en organisatorische maatregelen van Trusted Shops GmbH zijn van toepassing.

Belangenafweging - herkenning

Belangen van de verwerkingsverantwoordelijke

traffic_green.png

Het belang van de controller ligt in de optimale marketing van zijn producten, waarbij de veiligheid van de aankopen door middel van automatische bescherming in de vorm van de Trusted Shops Kopersbeschermingsgarantie en authentieke klantenbeoordelingen wordt gewaarborgd. De Trustbadge moet op betrouwbare wijze worden weergegeven; fouten als gevolg van het meervoudig verzenden van identieke bestelnummers moeten worden vermeden.

traffic_green.png

Belangen van derden: Daarnaast zijn er de belangen van Trusted Shops GmbH bij de uitvoering van overeenkomsten met geregistreerde kopers en de belangen van de dienstverlener, die verantwoordelijk is voor de foutloze en ononderbroken levering van de Trustbadge, voor de analyse van veiligheidsanomalieën.

traffic_green.png

Deze belangen worden ook door derden erkend, bijvoorbeeld door andere bedrijven. Dit geeft aan dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke om een vak of beroep uit te oefenen wordt aangetast als fundamenteel recht. Dit geeft aan dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_green.png

Deze belangen worden ook in andere wettelijke regelingen erkend, bijvoorbeeld in de wet tegen oneerlijke concurrentie [UWG], de Duitse merkenwet [MarkenG]. Dit geeft aan dat deze belangen legitiem zijn.

traffic_yellow.png

Een milder middel is er niet, want alleen door ten minste één pseudoniem te controleren kan worden gegarandeerd dat geregistreerde gebruikers automatisch worden herkend. Een aanmeldingsfunctie, bijvoorbeeld, zou het contractueel verplichte automatisme opheffen.

Tussentijds resultaat:

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een legitiem belang bij de verwerking.

Belangen Fundamentele rechten / vrijheden van de betrokkene

traffic_yellow.png

Behalve het recht op bescherming van de verwerkte persoonsgegevens van de betrokkene zijn er geen andere grondrechten in het geding.

traffic_yellow.png

Er wordt één pseudoniem verwerkt. De gegevens zijn niet direct te herleiden tot een bepaalde persoon.

traffic_yellow.png

De gegevens zijn niet openbaar. De gegevens worden echter wel rechtstreeks bij de betrokkene verzameld en hij/zij wordt hiervan duidelijk op de hoogte gesteld. De gegevens worden niet openbaar gemaakt.

traffic_green.png

De gegevens zijn van hoge kwaliteit; het foutenpercentage is laag dankzij de automatische overdracht.

traffic_yellow.png

Dit geldt voor alle bezoekers van de betreffende website. Alleen bij Trusted Shops geregistreerde leden van de kopersbescherming die in een gecertificeerde onlineshop kopen en die een contract voor automatische dienstverlening met Trusted Shops hebben afgesloten, worden echter verder verwerkt. Pseudoniemen van andere gebruikers die geen contractuele relatie met Trusted Shops hebben, blijven anoniem.

traffic_green.png

Bezoekers van de website zijn op de hoogte van de gegevensverwerking, omdat het gebruikelijk is om visuele inhoud van derden te integreren, en omdat ze duidelijk worden geïnformeerd over dit feit in de Privacybeleid.

traffic_green.png

De gegevens worden slechts één keer verwerkt om na te gaan of de betrokkene een geregistreerd lid is. Na een controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

Belangenafweging in enge zin

De betrokkenen worden in de Privacybeleid duidelijk geïnformeerd over de gegevensverwerking. Bovendien is de gegevensverwerking te verwachten, aangezien de verwerking van pseudoniemen onvermijdelijk is in het licht van de huidige stand van de techniek.  De gegevens worden slechts één keer verwerkt en worden niet opgeslagen.

Alle betrokkenen in de enge zin van het woord, d.w.z. degenen voor wie na de vaststelling van een overeenkomst nog meer persoonsgegevens moeten worden verwerkt, hebben een contractuele relatie met Trusted Shops GmbH. De verdere verwerking is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG gerechtvaardigd, hetgeen ook aangeeft dat de belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en die van derden prevaleren. In alle andere gevallen zijn de overgedragen gegevens anoniem voor de verantwoordelijke voor de verwerking, omdat de resultaten onmiddellijk worden gewist zonder de mogelijkheid om met behulp van derden of anderszins te worden gedecodeerd.

De verwerking van de gegevens dient dus ook de belangen van sommige betrokkenen en wordt door hen verwacht. De betrokkenen worden bij het afsluiten van het contract met Trusted Shops GmbH en ook in het privacybeleid van de verantwoordelijke voor de verwerking en van Trusted Shops GmbH duidelijk geïnformeerd over deze gegevensverwerking.

Over het geheel genomen worden de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene door de gegevensverwerking niet overmatig beïnvloed. De automatische verwerking van de gegevens is ook gerechtvaardigd op grond van de doorslaggevende gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke .  De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke en de bovengenoemde derden staan voorop.

Text template for displaying the Trustbadge

 

Voorbeeldtekst voor jouw privacyverklaring

 

 

We hebben deze tool met de grootste zorg ontwikkeld, maar kunnen niet garanderen dat het volledig en correct is. Het is bedoeld als een checklist met tekstsjablonen en als een suggestie over hoe de genoemde zaken verwerkt moeten worden.

Voor gedetailleerde vragen in individuele gevallen kunt u altijd professioneel juridisch advies inwinnen.

 


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1