Hoe wordt het garantiekader gedefinieerd?

Het garantiekader vormt een wezenlijk element van de kopersbescherming en is daarmee een voorwaarde om het keurmerk te mogen gebruiken. Dit garantiekader bepaalt het financiële volume van de actieve verzekeringen waarop maximaal beslag kan worden gelegd door je klantenkring. In dit artikel willen we in de eerste plaats de vraag beantwoorden, hoe het garantiekader wordt gedefinieerd en hoe je aan dit proces kunt bijdragen.

In dit artikel vind je meer informatie over het garantiekader zelf: Wat is het garantiekader?

Op welke manier wordt het garantiekader gedefinieerd?

Bij het begin van je lidmaatschap krijg je per definitie je eerste garantiekader toegekend, want je mag het Keurmerk alleen voeren met een actief garantiekader. Hiervoor werkt Trusted Shops samen met kredietverzekeraar Atradius, die samen met Trusted Shops borg staat voor de verzekeringen van aankopen met een kopersbescherming. In de regel gaan we bij het definiëren van het garantiekader uit van de volgende formule:

Je opgegeven online jaaromzet : 12 : 3

Bij het berekenen van het garantiekader gaan we uit van de jaarlijkse omzet uit online verkopen die je bij je aanmelding hebt opgegeven. Eerst bepalen we je gemiddelde maandomzet, door de online jaaromzet door 12 te delen. Je gemiddelde maandomzet is relevant, omdat je klantenkring standaard gedurende 30 dagen aanspraak kan maken op kopersbescherming. De hoogte van het garantiekaderbedrag volgt dus direct uit je gemiddelde online maandomzet. Dit bedrag wordt vervolgens nog eens door 3 gedeeld; dit is de factor voor het vermoedelijke gebruik van de kopersbescherming door je klantenkring, die binnen de definitie van het garantiekader wordt gehanteerd.

Het garantiekader bedraagt voor nieuwe leden in eerste instantie doorgaans € 5.000. Onder andere uit dit bedrag blijkt al wel, dat de gegeven formule slechts een grove richtlijn is. Je garantiekader wordt niet op de cent precies berekend. Voor bedrijven met een hoge omzet of in branches waarin goederen van grote waarde omgaan, is dit vanwege de hogere aansprakelijkheidsrisico's natuurlijk anders en wordt het garantiekader individueel bepaald. In dat geval hebben wij mogelijk meer informatie nodig. We nemen contact met je op als we denken dat dit van toepassing is op jouw webshop.

Wat gebeurt er nadat het garantiekader is toegekend?

Zodra je de certificering voor je webwinkel met succes hebt afgerond, informeren we je per e-mail over de hoogte van het garantiekader.

Natuurlijk is het garantiekader dat we je hebben gemaild niet in steen gehouwen voor je hele lidmaatschap van Trusted Shops. Tenslotte ontwikkelt je webshop zich verder en wordt je omzet op den duur hopelijk hoger, waardoor ook het gebruik van de kopersbescherming toeneemt. Bovendien kun je tijdelijk een grotere omzet hebben door seizoenseffecten of succesvolle reclamecampagnes, waarbij het gebruik van de kopersbescherming eveneens navenant toeneemt. Het aanvankelijk voorgestelde garantiekader is dan mogelijk niet langer toereikend.

Maar geen zorgen: ook dan kunnen je klanten gewoon een kopersbescherming afsluiten. Wanneer seizoensgebonden hoogtepunten vooraf bekend zijn, zoals rond Kerstmis of op Black Friday, passen wij je garantiekader preventief aan. Je wordt hier alleen vooraf over geïnformeerd als je medewerking hiervoor nodig is.

Dat is anders als je verkoopcijfers bijvoorbeeld sterk veranderen of als het garantiekader regelmatig of continu wordt overschreden. Als dat het geval is, kijken we samen met Atradius of een langdurigere verhoging van je garantiekader noodzakelijk is. Als wij hiervoor meer informatie van je nodig hebben, nemen we vroegtijdig contact met je op. Mocht het dan nodig zijn om je kredietwaardigheid en/of -verzekeringen te controleren, is dit uiteraard niet zichtbaar voor je klanten. Hierover communiceren wij alleen direct met jou.


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1