Kan ik de Trustbadge ook op een andere plek in mijn webshop integreren?

De Trustbadge is niet alleen het centrale element voor een optimaal gebruik van alle Trusted Shops producten. Met de Trustbadge wordt ook je keurmerk gepresenteerd, en de beoordelingen die je al hebt verzameld. Om zoveel mogelijk te profiteren van de conversie-effecten van de Trustbadge, wordt deze standaard op iedere pagina van je webshop getoond. Zo begeleidt de Trustbadge je klanten tijdens hun hele customer journey.

Waar de Trustbadge wordt weergegeven in je webshop, wordt bepaald door twee factoren:

trustmark%2Breviews_copy_5.png02_TB-default_NL.png

(De varianten 'reviews' (links) en 'default')

  • Daarnaast heeft de schermbreedte invloed op de weergave van de Trustbadge. Zo wordt de Trustbadge standaard in de linker onderhoek getoond als de schermbreedte 648 pixels of kleiner is, zoals bij smartphones en tablets.

Het kan natuurlijk voorkomen dat de positie van de Trustbadge standaard rechtsonder (op pc's of laptops) of linksonder (bij mobiele apparaten) niet past bij je shopconcept of de lay-out van je webshop. Het is dan ook geen probleem om de Trustbadge ergens anders te plaatsen.

Om de Trustbadge op een andere plaats weer te geven, moeten er in de codering verschillende aanpassingen worden gedaan. Hieronder leggen we eerst de werkwijze voor de Trustbadge op pc's en laptops uit, en daarna de stappen voor aanpassing voor de mobiele Trustbadge weergave.

Hoe verander ik de positie op laptops en pc's?

Zoals hierboven uitgelegd, is de positie van de Trustbadge op pc's/laptops afhankelijk van de weergavevariant die je tijdens de integratie hebt gekozen. Er zijn vier uitvoeringen van de Trustbadge.

In de varianten 'reviews' en 'default' staat de Trustbadge standaard op een vaste plek rechtsonder in je webshop. Met de parameter 'yOffset' in de Trustbadge-code kun je de Trustbadge hoger of lager op de verticale as plaatsen.

Als je de Trustbadge hebt ingebouwd met behulp van één van onze plug-ins, kun je in sommige gevallen de waarde voor 'yOffset' instellen via de plug-in. In dit geval is het niet nodig om de Trustbadge-code handmatig aan te passen, zoals we hieronder beschrijven.

Zoek vervolgens de volgende parameter in de Trustbadge-code:

'yOffset': '0', /* offset from page bottom */

Voer hier in plaats van 0 het aantal pixels in waarmee de Trustbadge omhoog moet worden verplaatst. Wil je de Trustbadge lager op de verticale as tonen, vul dan de gewenste negatieve waarde in. Houd er rekening mee dat het beter is om de parameter 'yOffset' niet kleiner dan -54 te maken, omdat de Trustbadge anders aan de onderrand van het scherm verdwijnt en niet meer in zijn geheel wordt weergegeven.

Is het nog steeds niet helemaal wat je zoekt? Dan kun je gebruikmaken van de weergavevariant 'custom' of 'custom_reviews'.

trustmark%2Breviews_copy_5.png 04_TB-custom_NL.png

(De varianten 'custom_reviews' (links) en 'custom') 

Deze zijn in tegenstelling tot de varianten 'reviews' en 'default' niet gebonden aan de rechterrand van het scherm, zodat je ze op elke gewenste plek in je webshop kunt plaatsen. Meer hierover lees je in de handleiding „Welke weergavevarianten van de Trustbadge® bestaan er en hoe integreer ik deze in mijn webshop?“.

Hoe verander ik de positie van de mobiele Trustbadge?

De Trustbadge wordt in de mobiele weergave standaard linksonder in je webshop getoond, ongeacht de variant die je gebruikt voor laptops en pc's. Deze variant wordt in de codering met een eigen parameter ingesteld, namelijk de parameter 'responsive'.

Welke mogelijkheden de parameter 'responsive' biedt voor je mobiele webshop, leggen we uit in het artikel „Hoe kan ik de mobiele weergave van de Trustbadge® aanpassen?“.


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 3