Overeenkomst conform art. 26 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de overeenkomst verleent Trusted Shops geen diensten als verwerker in de zin van art. 28 AVG. Er is veeleer sprake van gegevensverwerking onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom komt een overeenkomst voor gezamenlijk beheer, d.w.z. een overeenkomst over gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomstig artikel 26 AVG, in de plaats van een in opdracht gegeven verwerkingscontract. De JCA maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van Trusted Shops en bevat uitgebreide regelingen voor de gegevensverwerking bij gebruikmaking van de door Trusted Shops aangeboden diensten.

In het kader van de lidmaatschapsovereenkomst met Trusted Shops sluit Trusted Shops een overeenkomst conform art. 26 AVG (gezamenlijke verantwoordelijkheid) met het shoplid. U kunt de voorwaarden hier vinden:

Gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomstig de AVG, alsmede de technische en organisatorische maatregelen. 

De verwerkingen waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden in de overeenkomst met name genoemd.

Deze omvatten met name

  1. de integratie van de trustbadge in de onlineaanwezigheid,
  2. het doorgeven van persoonsgegevens voor het afsluiten van de kopersbescherming voor gedane bestellingen
  3. het namens u verzenden van evaluatie-uitnodigingen in het kader van de kopersbescherming bij gebruik van de tools Review-Collector en AutoCollection alsmede de Trusted Shops API, alsmede
  4. het verzamelen van beoordelingen via het beoordelingsplatform, alsmede het becommentariëren ervan.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 6 van 10