Maatregelen ter verificatie van beoordelingen / feedback

Elke werkelijke ervaring met betrekking tot de aankoop of het gebruik van een dienst van een deelnemend bedrijf kan worden beoordeeld met maximaal 5 sterren. De beoordelingen hebben betrekking op ervaringen die niet ouder zijn dan 6 maanden. Het tijdstip dat de beoordeling afgegeven is bevindt zich tevens in deze periode. Aan de hand van het eenvoudige gemiddelde van de beoordelingscijfers van alle geverifieerde beoordelingen van de afgelopen 12 maanden wordt vervolgens een totaalscore berekend. In reacties delen klanten hun ervaringen in hun eigen woorden.

Trusted Shops biedt geen voordelen, speciale voorwaarden, kortingen of andere prikkels voor het afgeven van een positieve beoordeling of het terugnemen van een negatieve beoordeling. Alle beoordelingen – zowel positieve als negatieve – worden gepubliceerd.

De gebruiksvoorwaarden van het beoordelingssysteem zijn van toepassing.

Cijfers worden berekend op basis van de toekenning van sterren

5.00 – 4.50 zeer goed
4.49 – 3.50 goed
3.49 – 2.50 Bevredigend
2.49 – 1.50 Voldoende
1.49 – 1.00 Gebrekkig

Maatregelen ter verificatie van de beoordelingen

Trusted Shops heeft in zijn beoordelingssysteem verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de gepubliceerde beoordelingen alleen afkomstig zijn van consumenten die de goederen of diensten daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht (hierna genoemd 'geverifieerde beoordelingen').

Hoe zorgt Trusted Shops ervoor dat het om echte beoordelingen gaat?

Technische maatregelen:

Trusted Shops maakt gebruik van verschillende technische maatregelen om ervoor te zorgen dat uitnodigingen per e-mail voor het geven van beoordelingen alleen naar e-mailadressen worden gestuurd waarmee ook een aankoop is afgesloten of een dienst is aangeschaft.

Online shoppers die gebruikmaken van de Trusted Shops Services, incl. kopersbescherming, ontvangen na het afsluiten van de bestelling van Trusted Shops een uitnodiging tot het geven van een beoordeling. Via de link in de e-mail kan een beoordeling van de daadwerkelijk verrichte aankoop worden gegeven.

Bovendien hebben gebruikers van de Trusted Shops-diensten de mogelijkheid hun bestellingen te beoordelen door hun aankoop in de Consumer World op te roepen (inlogzone van de Trusted Shops). Ook hier wordt er technisch voor gezorgd dat alleen de in de Consumer World gedeponeerde aankooptransacties kunnen worden beoordeeld.

Ook de webshops kunnen uw klanten vragen om via het systeem van Trusted Shops een beoordeling af te geven. In het kader van de geautomatiseerde verzending van uitnodigingen wordt het e-mailadres van de klant via API of door middel van de zogenaamde Review Collector aan Trusted Shops doorgegeven om een uitnodigingsmail te versturen. Hierdoor wordt er technisch voor gezorgd dat alleen aan die e-mailadressen een uitnodiging voor het indienen van een beoordeling wordt verzonden, waarmee ook de aankoop is gedaan.

Tegelijkertijd worden in alle gevallen verdere referentiegegevens over de bestelling verzameld, om een veilige toewijzing van de Trusted Shops Services in zijn geheel en ook van de beoordelingen in het bijzonder van een daadwerkelijke aankoop te waarborgen.

Handmatige maatregelen:

Er worden ook verdere handmatige maatregelen gebruikt om te controleren of alleen klanten die ook het product hebben gekocht of de dienst hebben gebruikt, beoordelingen geven.

Om de echtheid van de beoordeling en de legitimiteit te kunnen controleren, kunnen de beoordelingen niet anoniem worden afgegeven. Het e-mailadres waarmee de aankoop is afgehandeld, dient altijd als verifieerbare referentie voor de beoordeling.

In geval van tegenstrijdigheden of aanwijzingen die doen vermoeden dat de beoordeling niet op ervaring berust, ondanks de bovengenoemde technische maatregelen, wordt gevraagd om bewijs van de legitimiteit van de gegeven beoordeling die dienovereenkomstig wordt gecontroleerd. Indien de gevraagde bewijzen voor de aankoop van de goederen of het gebruik van de diensten niet kunnen worden gegeven, worden de beoordelingen verwijderd.

Active Review Management

Beoordelingen van bedrijven die gebruik maken van het Active Review Management van Trusted Shops worden voor publicatie gefilterd op bepaalde, vooraf bepaalde ontoelaatbare inhoud. Beoordelingen met een dergelijke inhoud worden niet gepubliceerd. De controle is uitsluitend beperkt tot de onder „algemeen“ en voor de desbetreffende branche gespecificeerde inhoud. Op de beoordelingsprofielen van deze bedrijven is een verwijzing naar het gebruik van de functie te vinden. Van een andere controle van de beoordelingen is voor publicatie geen sprake.

Algemeen:

 • Belediging of racistische uitingen
 • Persoonsgegevens, met name namen van medewerkers resp. namen van klanten

Bij verzekeringen

 • Bankgegevens
 • Verzekeringsnummers

Bij e-sigaretten

 • Elk specifieke verwijzing naar de aangeboden producten (productbeoordelingen)
 • Verwijzingen naar het gebruik of de consumptie van tabak resp. tabaksproducten,
  e-sigaretten
 • Beoordelingen waarbij het product/de goederen worden genoemd
 • Beoordelingen waarbij het woord „product“, "goederen", "artikel" of "apparaat" wordt genoemd - (uitzondering "geen goederen ontvangen"

Bij geneesmiddelen

 • Verklaringen over de gevolgde methode
 • Vergelijkingen vóór / na
 • Elk specifieke verwijzing naar de aangeboden producten (productbeoordelingen)
 • Beoordelingen waarbij het product/de goederen worden genoemd

Bij voedingssupplementen

 • Informatie over de gevolgde methode
 • Vergelijkingen vóór / na

Bij alcoholische dranken

 • Reclame voor alcoholconsumptie

Aanwijzingen bij speciale gevallen:

Geïmporteerde beoordelingen

Wij zorgen er bij deze beoordelingen niet voor dat alle beoordelingen afkomstig zijn van consumenten die de goederen of diensten daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht. Daarom worden deze beoordelingen (aangeduid als 'geïmporteerde beoordeling') ook niet meegenomen in de berekening van de eindscore en worden ze als geïmporteerde beoordelingen gemarkeerd.


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1572 van 2857