Informatie over de echtheid van de beoordelingen

In de volgende informatie is reeds rekening gehouden met de nieuwe rechtspositie vanaf 28-05-2022.

Informatieverplichtingen bij beoordelingen

Als gevolg van de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2161 in nationaal recht moeten ondernemers die beoordelingen toegankelijk maken, informeren of en hoe gewaarborgd is dat de gepubliceerde beoordelingen afkomstig zijn van mensen die de goederen of diensten ook daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht. De maatregelen die hiervoor zijn genomen, moeten concreet worden benoemd.

Geverifieerde beoordelingen bij Trusted Shops

Het verzamelen van beoordelingen kan bij Trusted Shops op verschillende manieren plaatsvinden. In de meeste gevallen zorgt Trusted Shops er door technische maatregelen voor dat beoordelingen alleen afkomstig zijn van consumenten die de goederen of diensten ook daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht. Deze scores worden gemarkeerd als 'Geverifieerde score' en alleen deze scores worden opgenomen in de eindscore.

Maatregelen van Trusted Shops

Trusted Shops heeft verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de geverifieerde beoordelingen alleen afkomstig zijn van consumenten die de goederen of diensten daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht. Een gedetailleerde beschrijving van de maatregelen kan hier worden opgevraagd.

Andersoortige beoordelingen

Naast deze geverifieerde beoordelingen zijn er andersoortige beoordelingen, die echter niet gelijk worden behandeld. Deze beoordelingen worden daarom als 'geïmporteerde beoordelingen' gemarkeerd en worden niet in de totaalscore opgenomen.

Klanten kunnen bijvoorbeeld beoordelingen die via andere systemen zijn verzameld, in Trusted Shops importeren. Bij deze geïmporteerde beoordelingen kan Trusted Shops niet garanderen dat ze uitsluitend afkomstig zijn van consumenten die de goederen of dienst ook daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht. Deze beoordelingen worden daarom als 'geïmporteerde beoordelingen' gemarkeerd en worden niet in de totaalscore opgenomen.

Het is dus gegarandeerd dat de score, waarmee u als gebruiker van het beoordelingssysteem (hierna ook "ondernemer" genoemd) online reclame maakt, altijd uit geverifieerde (echte) beoordelingen bestaat. Ook worden alleen zulke beoordelingen in de Trusted Shops widgets voor de weergave van de beoordelingen weergegeven.

Verplichte informatie bij de beoordelingen 

Trusted Shops zal op elke profielpagina bij de beoordelingen zelf de wettelijk vereiste informatie ter beschikking stellen.

Review_Profile_EN.png

Bovendien is er een aparte informatiepagina beschikbaar, die hier kan worden opgeroepen. Op deze informatiepagina zal Trusted Shops alle maatregelen weergeven die voor de verificatie van de beoordelingen worden gebruikt. Deze informatie kan elke ondernemer gebruiken voor de via het Trusted Shops Systeem verzamelde beoordelingen, als de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor de informatieplicht. Bovendien wordt bij elke weergave van beoordelingen door Trusted Shops naar deze pagina gelinkt.

Moet ik als ondernemer zelf informatie verstrekken?

Ja. Met behulp van onze producten maakt u kijkcijfers toegankelijk in uw winkel. Daarom moet u erop toezien dat u in uw winkel de nodige informatie verstrekt. Wij zijn u graag van dienst met de volgende instructies.

Hoe kan ik de nodige informatie in mijn winkel verstrekken?

Er zijn slechts enkele stappen nodig om de in de nieuwe juridische situatie vereiste informatie te verstrekken:

  1. Controleer eerst in welke vorm u beoordelingen toegankelijk maakt in uw winkel. Mogelijke kanalen zijn, bijvoorbeeld:

Binnen de Trustbadge en onze widgets zullen Trusted Shops rechtstreeks naar de informatiepagina linken.

TB_menu_EN.pngMini_Stars_Hover_state_Desktop_EN.png

Dit bereidt uw winkel al zeer goed voor op de nieuwe wettelijke situatie, op voorwaarde dat u alleen deze twee weergavevarianten gebruikt. Toch raden wij u aan ook de volgende stappen uit te voeren.

Als u de Shop Review Sticker, de Product Review Sticker, de productbeoordelingssterren of uw eigen presentatieformulier voor beoordelingen gebruikt, moet ook de volgende stap worden uitgevoerd.

  1. Voeg de nieuwe wettelijk verplichte informatie toe in de buurt van de beoordelingen, bijv. met de volgende voorbeeldtekst: Wij maken gebruik van Trusted Shops als een onafhankelijke dienstverlener voor het verkrijgen van beoordelingen. Trusted Shops heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het om echte beoordelingen gaat. Meer informatie

Link vanuit de voorbeeldtekst naar de informatiepagina van Trusted Shops met deze URL: https://help.etrusted.com/hc/nl/articles/4419944605341 

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe informatie altijd beschikbaar is, is het raadzaam een link zoals "Naar de authenticiteit van de beoordelingen" in de voettekst van de onlineaanwezigheid op te nemen en een link naar de genoemde pagina in het eTrusted Helpcenter op te nemen.

Informatieplicht bij het gebruik van de Reputatie Managers 

Als u de Reputatie Manager gebruikt om uw klanten uit te nodigen om hun beoordeling te schrijven bij andere dienstverleners zoals Trustpilot en Google My Business, zijn de gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieders van toepassing. Deze zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de nieuwe verplichte informatie op de betreffende portals.

Als u deze beoordelingen ook op uw eigen websites gebruikt, neem dan contact op met de betreffende aanbieder om de benodigde informatie te verkrijgen. En zorg ervoor dat de informatie die u verstrekt duidelijk onderscheid maakt tussen de verschillende beoordelingen die u gebruikt voor uw reclamedoeleinden.

Misleiding over de echtheid van consumentenbeoordelingen:

De nieuwe wettelijke voorschriften bepalen ook dat het altijd onrechtmatig is te beweren dat beoordelingen van een goed of dienst afkomstig zijn van consumenten die dat goed of die dienst daadwerkelijk hebben gekocht of gebruikt, zonder redelijke en evenredige maatregelen te nemen om na te gaan of de beoordelingen daadwerkelijk afkomstig zijn van dergelijke consumenten.

Reclame met 'echte' beoordelingen 

Bij de beoordelingen die via het Trusted Shops System zijn verzameld moet duidelijk worden gemaakt of het om "geverifieerde beoordelingen" gaat of niet.

De als 'geverifieerd' gemarkeerde beoordelingen zijn echte beoordelingen. Bij deze beoordelingen zijn technische en handmatige maatregelen genomen om te verifiëren of de beoordeling daadwerkelijk afkomstig is van consumenten die de goederen of diensten hebben gekocht of gebruikt. 

Nep beoordelingen

Volgens de nieuwe wettelijke regeling is ook het doorgeven of laten doorgeven van valse consumentenbeoordelingen, alsook het verkeerd weergeven van beoordelingen of aanbevelingen van consumenten in sociale media met het oog op verkoopbevordering absoluut illegaal. Dergelijke valse beoordelingen zijn bijvoorbeeld beoordelingen waarbij de beoordelaar een tegenprestatie heeft ontvangen voor het geven van een positieve beoordeling.

De gebruiksvoorwaarden van Trusted Shops verplichten ook de beoordeelde bedrijven om voor het afgeven van beoordelingen geen tegenprestaties te leveren en alle klanten evenzeer om een beoordeling te vragen, ongeacht of er een positieve of negatieve beoordeling te verwachten valt. Overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden geven Trusted Shops het recht om de gebruiksovereenkomst te beëindigen en/of de beoordelingen te wissen. Voor zover u beoordelingen buiten ons systeem werft, dient u steeds op de juiste weergave ervan te letten.

Markering van 'geïmporteerde beoordelingen' 

Bij "geïmporteerde beoordelingen" kan Trusted Shops niet garanderen of controleren dat deze beoordelingen alleen afkomstig zijn van de consumenten die de goederen of dienst ook daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht. Daarom worden deze beoordelingen bij Trusted Shops altijd als niet geverifieerde beoordelingen behandeld en gemarkeerd. Daarom worden deze beoordelingen (aangeduid als 'geïmporteerde beoordeling') ook niet meegenomen in de berekening van de eindscore en worden ze als geïmporteerde beoordelingen gemarkeerd.


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 54 van 90