Informatie over het verwijderen van persoonlijke klantgegevens, verzameld via beoordelingsverzoeken

Je kunt je klanten via een Trusted Shops beoordelingsverzoek uitnodigen om feedback over hun bestelling te geven. De persoonlijke gegevens die aan de verzending van dit verzoek gekoppeld zijn, worden in opdracht van je bedrijf door Trusted Shops verwerkt en opgeslagen.

Door het verwijderen van persoonlijke klantgegevens die met het beoordelingsverzoek werden verzameld, handelen jij en Trusted Shops conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe lang worden de gegevens van de Trusted Shops beoordelingsverzoeken bewaard?

Om persoonlijke gegevens te mogen opslaan, moet de opslag gekoppeld zijn aan een doel.

Trusted Shops bewaart de klantgegevens maximaal zes maanden (180 dagen). Nadat een online aankoop volledig is afgerond, kan een beoordeling binnen zes maanden worden ingediend. Gedurende deze periode is de opslag van de klantgegevens doelgericht en dus conform de wetgeving.

Hoe verwijder ik de persoonlijke klantgegevens die werden verzameld?

De AVG geeft aan dat jij, als opdrachtgevend bedrijf, de controle over de gegevens van je klanten hebt. Trusted Shops biedt je daarom de volgende verwijderingsopties aan:

 • Handmatig verwijderen: klantgegevens worden op aanvraag verwijderd.

Om klantgegevens die met het beoordelingsverzoek werden verzameld handmatig te verwijderen, stuur je een aanvraag naar het volgende e-mailadres: privacy@trustedshops.com. Vermeld in je aanvraag het e-mailadres van de klant dat je wilt verwijderen.

Houd er rekening mee dat via dit e-mailadres ook klanten kunnen aanvragen om hun persoonsgegevens te wissen.

Welke gegevens worden verwijderd?

Deze persoonsgegevens worden gewist:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Referentienummer

De genoemde gegevens worden uit de volgende databases verwijderd:

 • Event Service
 • Invite Scheduler Service
 • Message Delivery Service
 • Invite Service
 • Invite Reminder Service 

Wat zijn de gevolgen van het verwijderen van de klantgegevens?

Nadat de gegevens van je klant zijn verwijderd, worden deze niet meer in je beoordelingsgeschiedenis weergegeven. 

Als je voor deze klant een beoordelingsverzoek voor een latere periode hebt gepland, wordt ook deze verwijderd.

MicrosoftTeams-image__19_.png

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de klantgegevens zijn verwijderd?

Van elke verwijdering van persoonsgegevens is er een verwijderingsprotocol dat je met behulp van een van onze technici in de database kunt inzien.

Het verwijderingsprotocol bevat de volgende informatie:

 • Datum en tijdstip van wissen
 • Accountnaam
 • Platform
 • Aantal verwijderde records
 • Verwijderingswijze
 • Beïnvloede categorieën en gegevens van verwijdering

Hoe kan Trusted Shops een verzoek tot verwijdering aantonen?

Net als bij het verwijderingsprotocol worden ook de aanvragen geprotocolleerd. Ook deze kun je met behulp van een technicus in de database bekijken.

Dit protocol bevat de volgende informatie:

 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Beïnvloede categorieën en gegevens

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 3