Korzystanie z Trusted Shops z Sellingo

Trustbadge® możesz łatwo zintegrować na swojej stronie internetowej za pomocą Sellingo, w zapleczu swojego sklepu. W tym celu potrzebujesz swojego indywidualnego identyfikatora Trusted Shops. Identyfikator Trusted Shops znajdziesz w zakładce My Trusted Shops.

 1. Zaloguj się do My Trusted Shops.
 2. W prawej kolumnie pulpitu znajdź swój identyfikator Trusted Shops ("TS ID").
  01.png
 3. Otwórz swoje zaplecze Sellingo.
 4. Kliknij na "Integracje" a następnie "Pozostałe Integracje".
 5. Otworzy się podgląd "Pozostałe Integracje". Kliknij na logo "Trusted Shops".
  02.png
 6. Otworzy się panel integracyjny. Zaznacz "Włącz integrację" (01_16x16.png). Wprowadź Trusted Shops ID z kroku 1 i 2 w polę "Trusted Shops ID" (02_16x16.png).
  03.png
 7. Masz teraz kilka możliwości konfiguracji Trustbadge:
 • Domyślnie Trustbadge jest wyświetlany w odległości 54 pikseli od dolnej krawędzi okna przeglądarki. W polu "Przesunięcie na osi pionowej" (03_16x16.png) wprowadź liczbę pikseli. W ten sposób Trustbadge zostanie przesunięty w górę i w dół o żądaną liczbę pikseli.
Dwa przykłady:
 • Czy chcesz przesunąć odznakę zaufania w górę o 20 pikseli? Wpisz w polu wprowadzania danych "20".
 • Chcesz przesunąć plakietkę zaufania w dół? W takim razie użyj wartości minus. Aby przesunąć plakietkę zaufania o 20 pikseli w dół, wpisz w polu wprowadzania danych "-20".
Przy wartości -54 plakietka zaufania zostanie umieszczona przy dolnej krawędzi ekranu bez odstępu. Dlatego zalecamy, aby nie używać wartości większych niż -44.
 • Zaznacz "Wyświetlaj gwiazdki oceny" (04_16x16.png) w sekcji "Wygląd desktopowy", jeśli chcesz wyświetlać gwiazdki oceny w widoku pulpitu.
  01_PL.png03_PL.png
  (z gwiazdkami oceny)               (bez gwiazdek oceny)
 • Kliknij na menu rozwijane "Pozycja" (05_16x16.png) w sekcji "Wygląd desktopowy". W ten sposób możesz zdecydować, czy Trustbadge ma być wyświetlany po prawej czy po lewej stronie w widoku pulpitu.
 • Zaznacz "Wyświetlaj gwiazdki oceny" (06_16x16.png) w sekcji "Wygląd mobilny", jeśli chcesz wyświetlać gwiazdki oceny w widoku mobilnym.
 • Kliknij na menu rozwijane "Pozycja" (07_16x16.png) w sekcji "Wygląd mobilny". Dzięki temu możesz zdecydować, czy w widoku mobilnym Trustbadge ma być wyświetlany po prawej czy po lewej stronie.
 1. Zarezerwowałeś Opinie o produktach? Zaznacz "Opinie o produkcie w integracji" (08_16x16.png). Dzięki temu Twoi klienci będą automatycznie proszeni o opinie o produkcie.
 2. Kliknij na "Zapisz" (09_16x16.png).

Teraz pomyślnie zintegrowałeś Trustbadge na swojej stronie internetowej.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2