Jak mogę rezerwować i anulować dodatkowe produkty?

Płatne członkostwo w Trusted Shops obejmuje do trzech produktów:

W każdej chwili można również zarezerwować dodatkowe produkty.

Jakie dodatkowe produkty są dostępne?

Produkty te pomagają budować zaufanie klientów, a tym samym zwiększać ruch, konwersję i sprzedaż:

Jak mogę zarezerwować dodatkowy produkt?

Dodatkowy produkt można w każdej chwili zarezerwować za pośrednictwem Centrum aktualizacji.

  1. Zaloguj się do My Trusted Shops.
  2. Zostanie otwarty pulpit. Przesuń kursor na "Więcej" (01_16x16.png). W rozwijanym menu, które się teraz otworzy, kliknij "Dodatkowe usługi" (02_16x16.png).
    01_PL.png
  3. Otwiera się Centrum aktualizacji. Wybierz kanał (01_16x16.png), dla którego chcesz zarezerwować dodatkowy produkt.
  4. Zaznacz pole wyboru obok żądanego produktu (02_16x16.png). Kliknij "Zamów" (03_16x16.png).
    02_PL.png

Dodatkowy produkt został pomyślnie zarezerwowany.

Nie możesz zarezerwować żądanego produktu w Centrum aktualizacji? Wyślij wiadomość e-mail na adres members@trustedshops.com lub zadzwoń do osoby kontaktowej w dziale zarządzania klientami (tel. +48 22 462 64 07).

W momencie rezerwacji dodatkowy produkt synchronizuje się z bieżącym rokiem umownym Twojego członkostwa w Trusted Shops. Dzięki temu nie trzeba uwzględniać różnych okresów obowiązywania umowy.

Jak anulować dodatkowy produkt?

Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej. Jeśli chcesz anulować produkt, wyślij wiadomość e-mail na adres members@trustedshops.com.

Ponieważ okres obowiązywania umowy o produkt dodatkowy jest zsynchronizowany z okresem obowiązywania umowy o członkostwo, zastosowanie ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia do końca okresu obowiązywania umowy członkowskiej.

Przykład:
Firma A jest członkiem Trusted Shops od 25 sierpnia 2021 r. 13 lutego 2023 r. firma A zarezerwowała integrację z Google.
W tym przypadku firma A do 25 maja 2023 r. musi usunąć integrację z Google z członkostwa ze skutkiem w dniu 25 sierpnia 2023 r. W przeciwnym razie okres obowiązywania umowy integracji z Google zostanie automatycznie przedłużony do 25 sierpnia 2024 r.

Szczególnym przypadkiem jest zarezerwowanie dodatkowego produktu w okresie wypowiedzenia umowy członkowskiej. Ponieważ w tym przypadku okres wypowiedzenia został już przekroczony, produkt można wypowiedzieć dopiero na koniec następnego roku umownego.

Przykład:
Firma B również rezerwuje integrację z Google 13 lutego 2023 r. Jednak firma B jest członkiem Trusted Shops od 15 marca 2021 r.
W takim przypadku trzymiesięczny okres wypowiedzenia został przekroczony już w momencie dokonywania rezerwacji. W związku z tym rozwiązanie umowy z końcem bieżącego roku umownego nie jest już możliwe. Firma B nie może usunąć integracji z Google z członkostwa do 15 marca 2024 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1