Korzystanie z Trusted Shops z Klaviyo

Integracja z Klaviyo jest dostępna w Centrum Kontrolnym eTrusted. Aby skorzystać z tej opcji, musisz najpierw powiązać eTrusted ze swoim kontem Klaviyo.

Integracja z Klaviyo oferuje następujące możliwości:

Powiązanie eTrusted z kontem Klaviyo

Aby powiązać eTrusted ze swoim kontem Klaviyo, będziesz potrzebować publicznego oraz prywatnego klucza API. Oba znajdziesz w swoim panelu (backend) Klaviyo.

 1. Otwórz zakładkę "Account" (01_16x16.png) w "Settings". Następnie kliknij "API keys" (02_16x16.png). Skopiuj publiczny klucz API (03_16x16.png) do schowka.
  1.png
 2. Zaloguj się do Centrum Kontrolnego eTrusted w nowej zakładce przeglądarki.
 3. Kliknij Integrations2_16x16.png ("Integracje") (01_16x16.png) w głównym menu nawigacyjnym. Wybierz kanał (02_16x16.png), który chcesz połączyć ze swoim kontem Klaviyo. Następnie kliknij "Klaviyo" (03_16x16.png).
 4. Wklej klucz publiczny API ze schowka w polu "Twój klucz publiczny Klaviyo" (04_16x16.png).
  2.png
 5. Wróć do swojego panelu Klaviyo. Kliknij "Create Private API Key".
  3.png
 6. Wprowadź nazwę dla prywatnego klucza API (np. „eTrusted”) w polu wprowadzania "Private API Key Name" (01_16x16.png). Zaznacz opcję wyboru "Read Access" w wierszu "Accounts" (02_16x16.png). Następnie kliknij "Create" (03_16x16.png).
  4.png
 7. Skopiuj prywatny klucz API do schowka, klikając ikonę dokumentu.
  5.png
 8. Wróć do Centrum Kontrolnego eTrusted. Wklej prywatny klucz API ze schowka w polu "Twój klucz prywatny Klaviyo" (01_16x16.png). Następnie kliknij "Połącz" (02_16x16.png).
  6.png

Twoje konto Klaviyo zostało pomyślnie powiązane z kanałem w eTrusted.

Dodawanie znaku jakości i oceny łącznej do wiadomości e-mail

Integracja Klaviyo umożliwia dodanie do wiadomości e-mail znaku jakości i oceny łącznej. Dzięki temu Twoi klienci od razu widzą, że Twoja firma jest wiarygodna.

 1. Otwórz zakładkę "Znak jakości i ocena" (01_16x16.png) w sekcji integracji z Klaviyo. Następnie kliknij "Kontynuuj" (02_16x16.png).
  7.png
 2. Wybierz jedną z dwóch opcji "Znak jakości i ocena" lub "Gwiazdki w wersji rozszerzonej" (01_16x16.png). Następnie kliknij "Kolejny krok" (02_16x16.png).
Opcja "Znak jakości i ocena" zostanie wyświetlona tylko wtedy, gdy Twoja strona internetowa pomyślnie przejdzie procedurę certyfikacji.

8.png

 1. Kliknij "Kopiuj do schowka" w obszarze "Nazwa kanału".
  9.png
 2. Otwórz panel (backend) Klaviyo w nowej zakładce przeglądarki. Otwórz zakładkę "Other" w "Settings" (01_16x16.png). Następnie kliknij "Web feeds" (02_16x16.png). Następnie kliknij "Add web feed" (03_16x16.png).
  10.png
 3. Wklej nazwę kanału ze schowka w pole "Feed name".
  11.png
 4. Wróć do Centrum Kontrolnego eTrusted. Kliknij "Kopiuj do schowka" w obszarze "URL kanału".
  12.png
 5. Wróć do swojego panelu Klaviyo. Wklej URL kanału ze schowka w pole "Feed URL" (01_16x16.png). Następnie kliknij "Add web feed" (02_16x16.png).
"Request method" i "Content type" pozostają bez zmian.

13.png

 1. Wróć do Centrum Kontrolnego eTrusted. Kliknij "Kopiuj do schowka" w obszarze "Fragment kodu".
  14.png
 2. Wróć do swojego panelu Klaviyo. Otwórz tryb edycji szablonu wiadomości e-mail, do której chcesz dodać znak jakości i ocenę łączną. Dodaj element tekstowy do szablonu (01_16x16.png). Kliknij "</>" (02_16x16.png), aby otworzyć kod źródłowy elementu tekstowego. Wklej fragment kodu ze schowka do pola wprowadzania (03_16x16.png). Kliknij "Preview & test" (04_16x16.png) i sprawdź układ szablonu wiadomości e-mail.
  15.png
 3. Wróć do trybu edycji i kliknij "Save".

Znak jakości i ocena łączna zostały pomyślnie zintegrowane z Twoimi wiadomościami e-mail.

Zamieszczanie wybranych komentarzy do opinii w wiadomościach e-mail

Integracja z Klaviyo umożliwia dołączanie do wiadomości e-mail zebranych komentarzy do opinii. Dzięki temu Twoi klienci od razu widzą, jak bardzo inne osoby Ci zaufały i jak bardzo są zadowolone z Twoich usług.

 1. Otwórz zakładkę "Opinie" w sekcji integracji z Klaviyo.
  16.png
 2. Zaznacz komentarze do opinii (01_16x16.png), które chcesz dołączyć do swoich wiadomości e-mail. Następnie kliknij "Kopiuj fragment kodu" (02_16x16.png).
Jeśli nie możesz znaleźć żądanych komentarzy do opinii na liście, możesz przeszukać swoje opinie za pomocą pola wyszukiwania (04_16x16.png) lub użyć funkcji filtrowania (03_16x16.png).

17.png

 1. Otwórz panel (backend) Klaviyo w nowej zakładce przeglądarki. Otwórz tryb edycji szablonu wiadomości e-mail, do którego chcesz dodać komentarze do opinii. Dodaj element tekstowy do szablonu (01_16x16.png). Kliknij "</>" (02_16x16.png), aby otworzyć kod źródłowy elementu tekstowego. Wklej fragment kodu ze schowka do pola wprowadzania (03_16x16.png). Kliknij "Preview & test" i sprawdź układ szablonu wiadomości e-mail.
 2. Wróć do trybu edycji i kliknij "Save" (04_16x16.png).
  18.png

Oznacza to, że wybrane komentarze do opinii będą teraz wyświetlane w Twoich wiadomościach e-mail.

Wysyłanie zaproszeń do wystawienia opinii za pośrednictwem Klaviyo

Integracja z Klaviyo umożliwia wysyłanie klientom zaproszeń do wystawienia opinii. W tym celu możesz umieścić odnośnik do formularza opinii w dowolnym szablonie wiadomości e-mail w Klaviyo.

Aby to zrobić, wykonaj dwie czynności:

 1. Sprawdź automatyczne wysyłanie zaproszeń.
 2. Skonfiguruj automatyczne wysyłanie zaproszeń za pomocą Klaviyo.

Sprawdzanie automatycznego wysyłania zaproszeń z eTrusted

Zbierasz opinie automatycznie za pomocą eTrusted? W takim przypadku przed ustawieniem wysyłania zaproszeń do wystawienia opinii za pomocą Klaviyo zalecamy dezaktywację automatycznej wysyłki zaproszeń za pomocą eTrusted. W przeciwnym razie Twoi klienci będą otrzymywać zdublowane zaproszenia.

W celu dezaktywowania automatycznego wysyłania zaproszeń z eTrusted, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij symbol koła zębatego ("Settings") (01_16x16.png) i zaloguj się do Centrum Kontrolnego eTrusted. Następnie kliknij "Ustawienia kanału" (02_16x16.png). Wybierz kanał (03_16x16.png), dla którego chcesz dezaktywować automatyczne wysyłanie zaproszeń.
 2. Otwórz zakładkę "Optymalizacja gromadzenia opinii" (04_16x16.png). Sprawdź, czy w rozwijanym menu "Zoptymalizuj zbieranie opinii dla:" (05_16x16.png) ustawiony jest żądany typ zdarzenia. Otwórz zakładkę "Opinie o usługach" (06_16x16.png) lub "Opinie o produktach" (07_16x16.png), w zależności od typu opinii, dla której chcesz wysłać zaproszenia za pomocą Klaviyo.
  19.png
Chcesz wysłać jedno wspólne zaproszenie do wystawienia opinii dotyczącej obsługi i produktu? W takim razie wykonaj następny krok w zakładkach "Opinie o usługach" oraz "Opinie o produktach".
 1. Dezaktywuj zielony przełącznik w prawym górnym rogu (01_16x16.png). Następnie kliknij "Zapisz" (02_16x16.png).
  20.png

Automatyczna wysyłka zaproszeń z eTrusted została pomyślnie dezaktywowana.

Konfigurowanie automatycznego wysyłania zaproszeń za pomocą Klaviyo

 1. Otwórz zakładkę "Zaproszenia do wystawienia opinii" (01_16x16.png) w sekcji integracji z Klaviyo. Wybierz typ opinii (02_16x16.png), dla której chcesz wysyłać zaproszenia do wystawienia za pomocą Klaviyo.
Do wyboru są trzy rodzaje opinii:
 
 • Opinie dotyczące obsługi
 • Opinie o produktu
 • Opinie o obsłudze i produktach
Typy opinii "Opinie o produktu" i "Opinie o obsłudze i produktach" są wyświetlane tylko wtedy, gdy zamówione zostały opinie o produktach. W tym artykule wyjaśniamy, jak to zrobić: Jak mogę rezerwować i anulować dodatkowe produkty?
 1. Kliknij "Kolejny krok" (03_16x16.png).
  21.png
 2. Kliknij "Kopiuj do schowka" w obszarze "Adres URL miejsca docelowego".
  22.png
 3. Otwórz panel (backend) Klaviyo w nowej zakładce przeglądarki. Kliknij "Flows" w głównym menu nawigacyjnym. Następnie utwórz nowy strumień lub edytuj już istniejący.
 4. Za pomocą bloku "Trigger" wybierz wyzwalacz dla automatycznej wysyłki zaproszeń.
Przykładowo: Chcesz połączyć automatyczną wysyłkę zaproszeń z przyjęciem zamówienia? W takim przypadku wybierz "Placed order".
23.png
 1. Wybierz blok "Webhook" z menu i umieść go pod blokiem "Trigger". W polu "Webhook name" (01_16x16.png) wprowadź nazwę „webhooka”. Wklej adres URL miejsca docelowego ze schowka w polu "Destination URL" (02_16x16.png). Na koniec kliknij "Save" (03_16x16.png).
  24.png
 2. Wróć do Centrum Kontrolnego eTrusted. Kliknij "Kopiuj do schowka" w obszarze "Treść JSON z informacjami o ładowności".
  25.png
 3. Wróć do swojego panelu Klaviyo. Wklej ciąg JSON w polu "JSON body" (01_16x16.png). Następnie kliknij "Save" (02_16x16.png).
  26.png
 4. Kliknij "Review and turn on" (01_16x16.png). W wyskakującym oknie wybierz "Live" jako "Action status". Następnie kliknij "Turn On" (02_16x16.png).
  27.png
 5. Wróć do Centrum Kontrolnego eTrusted. Kliknij "Kopiuj do schowka" w obszarze "Link do kwestionariusza w wiadomościach e-mail".
  28.png
 6. Wróć do swojego panelu Klaviyo. Otwórz tryb edycji szablonu wiadomości e-mail, której chcesz użyć jako zaproszenia do wystawienia opinii. W szablonie należy wstawić odnośnik do formularza opinii. Aby to uzyskać, możesz np. umieścić przycisk w żądanej pozycji (01_16x16.png).
 7. Wpisz etykietę przycisku w polu "Text" (02_16x16.png). Wklej odnośnik ze schowka w polu "URL" (03_16x16.png). Następnie kliknij "Save" (04_16x16.png).
  29.png

Odnośnik do kwestionariusza opinii został pomyślnie zintegrowany z wybranym szablonem wiadomości e-mail. Możesz teraz używać tego szablonu wiadomości e-mail jako zaproszenia do wystawienia opinii. Pamiętaj, że odnośnik do formularza opinii jest ważny tylko przez 180 dni od momentu uzyskania dostępu za pomocą „webhooka”.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 3