Zarządzaj profilem opinii

Po zawarciu umowy między Tobą a Trusted Shops dla Twojego sklepu natychmiast zostanie utworzony profil opinii. Z jednej strony, wszystkie zebrane opinie i Twoje odpowiedzi — jeśli ich udzielisz — będą publikowane w profilu opinii. Z drugiej, masz możliwość podania w profilu kilku informacji o swojej firmie.

Dzięki takiemu połączeniuprzeglądu i informacji o firmie profil opinii jest ważnym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki informacjom zawartym w profilu klienci zapoznają się z ofertą i nabiorą do Ciebie zaufania. Aby tak się stało, należy wprowadzić informacje o swojej firmie do profilu opinii na samym początku członkostwa. W poniższym artykule wyjaśniono, co należy w tym celu zrobić.

Jakie informacje mogę zawrzeć w profilu opinii?

Panel administracyjny Centrum Kontrolnego eTrusted pozwala na wprowadzenie do profilu opinii wielu różnych informacji. Można podać następujące informacje:

 • nazwa sklepu (maksymalnie 80 znaków)
 • dłuższy opis (maksymalnie 1500 znaków)
 • pięć kategorie odnoszące się do Twojego sklepu
 • logo Twojego sklepu

Ponadto w profilu opinii wprowadzane są dodatkowe informacje o firmie, takie jak Twoje dane kontaktowe, wpis w rejestrze handlowym i upoważnieni przedstawiciele. Ten przejrzysty i zrozumiały sposób przedstawienia informacji ma zwiększyć zaufanie do Twojej firmy. Nie musisz samodzielnie wprowadzać tych informacji do profilu opinii. Informacje te są już ustawione.

Co muszę zrobić, aby wprowadzić informacje do profilu opinii?

Dostosuj kategorie

12_Profile_PL.png

 1. Zaloguj się do Centrum Kontrolnego eTrusted.
 2. Kliknij koło zębate ("Settings") (01_16x16.png) w głównym menu nawigacyjnym. Następnie kliknij "Ustawienia kanału" (02_16x16.png).
 3. Wybierz kanał (03_16x16.png), dla którego chcesz dostosować profil opinii.
 4. Otwórz zakładkę "Profil firmy" (04_16x16.png).
 5. Kliknij pole wprowadzania "Kategorie" (05_16x16.png), aby wybrać do pięciu kategorii dla swojej firmy.
 6. Kliknij "Zapisz" (06_16x16.png).

Kategorie zostały pomyślnie dostosowane.

Dostosuj nazwę i opis firmy

13_Unternehmensinfos-anpassen_PL.png

 1. Wprowadź nazwę swojej firmy (maks. 80 znaków) w polu wprowadzania "Nazwa firmy" (01_16x16.png), które powinno się pojawić w nagłówku profilu opinii.
 2. Wprowadź opis (maks. 1500 znaków) swojej firmy w polu wprowadzania "Opis" (02_16x16.png).
Po lewej stronie obu pól wprowadzania (03_16x16.png) widoczny jest podgląd zmian.
 1. Kliknij "Zapisz" (04_16x16.png).

Udało Ci się dostosować nazwę firmy i opis firmy.

Dostosuj logo firmy

Logo-Upload_PL.png

 1. Otwórz zakładkę "Personalizacja" (01_16x16.png). Kliknij "Dodaj logo" (02_16x16.png).
 2. Prześlij logo.
Zaleca się przejrzysty plik .png, ale działa także format .jpg.
 1. Kliknij "Zapisz" (03_16x16.png).

Logo zostało pomyślnie dostosowane.

Logo, które w tym momencie prześlesz, będzie również używane w zaproszeniach do wystawienia opinii i kwestionariuszach. Więcej sposobów personalizacji zaproszeń do wystawienia opinii i kwestionariuszy można znaleźć tutaj: Jak spersonalizować design zaproszeń do wystawienia opinii i kwestionariuszy?

Teraz otwórz swój profil opinii, aby sprawdzić, czy pojawiły się wprowadzone dane. Możesz uzyskać dostęp do Twojego profilu opinii przez Trustbadge zintegrowany ze sklepem .

Masz dodatkowe pytania dotyczące profilu opinii? W tym artykule znajdziesz więcej informacji: Czym jest profil opinii?

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2