Zarządzaj profilem opinii

Po zawarciu umowy między Tobą a Trusted Shops dla Twojego sklepu natychmiast zostanie utworzony profil opinii. Z jednej strony, wszystkie zebrane opinie i Twoje odpowiedzi — jeśli ich udzielisz — będą publikowane w profilu opinii. Z drugiej, masz możliwość podania w profilu kilku informacji o swojej firmie.

Dzięki takiemu połączeniuprzeglądu i informacji o firmie profil opinii jest ważnym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki informacjom zawartym w profilu klienci zapoznają się z ofertą i nabiorą do Ciebie zaufania. Aby tak się stało, należy wprowadzić informacje o swojej firmie do profilu opinii na samym początku członkostwa. W poniższym artykule wyjaśniono, co należy w tym celu zrobić.

Jakie informacje mogę zawrzeć w profilu opinii?

Panel administracyjny My Trusted Shops pozwala na wprowadzenie do profilu opinii wielu różnych informacji. Można podać następujące informacje:

  • nazwa sklepu (maksymalnie 80 znaków)
  • skrótowy opis oferty (maksymalnie 50 znaków)
  • dłuższy opis (maksymalnie 1500 znaków)
  • trzy kategorie odnoszące się do Twojego sklepu
  • logo Twojego sklepu
Przesyłając logo, pamiętaj, że musi ono spełniać konkretne wymogi: jego szerokość powinna wynosić 120 pikseli, a wysokość 30 pikseli. Logo musi mieć też odpowiedni format (PNG, JPG lub GIF).

Ponadto w profilu opinii wprowadzane są dodatkowe informacje o firmie, takie jak Twoje dane kontaktowe, wpis w rejestrze handlowym i upoważnieni przedstawiciele. Ten przejrzysty i zrozumiały sposób przedstawienia informacji ma zwiększyć zaufanie do Twojej firmy. Nie musisz samodzielnie wprowadzać tych informacji do profilu opinii. Informacje te są już ustawione.

Co muszę zrobić, aby wprowadzić informacje do profilu opinii?

Gdy przygotujesz już wszystkie opisane powyżej informacje o swojej firmie, możesz wprowadzić je do swojego profilu opinii przez panel administracyjny My Trusted Shops. W tym celu zaloguj się do panelu administracyjnego. Następnie w menu głównym przesuń kursor na pozycję „Więcej” (01_16x16.png). W menu rozwijanym kliknij „Profile” (02_16x16.png).

08_Dashboard-Profile_DE.png

Pojawi się zestawienie, które pozwala ustawić przygotowane informacje o firmie. Najpierw wybierz opcję „Dodaj kategorię” (01_16x16.png) i wybierz trzy kategorie, które pasują do Twojego sklepu. Następnie kliknij „Prześlij plik” (02_16x16.png), aby przesłać logo swojego sklepu. Następnie w sekcji „Szczegóły profilu” możesz wprowadzić nazwę sklepu (03_16x16.png), krótkie podsumowanie (04_16x16.png) i dłuższy opis (05_16x16.png). Na zakończenie kliknij przycisk „Zapisz” (06_16x16.png), aby przenieść wprowadzone informacje do profilu opinii.

09_Profile-Anpassungen_DE.png

Teraz otwórz swój profil opinii, aby sprawdzić, czy pojawiły się wprowadzone dane. Możesz uzyskać dostęp do Twojego profilu opinii przez Trustbadge zintegrowany ze sklepem lub klikając link „Otwórz profil sklepu” w oknie „Profile”.

Masz dodatkowe pytania dotyczące profilu opinii? W tym artykule znajdziesz więcej informacji: Czym jest profil opinii?

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0