Jak skonfigurować połączenie API po aktualizacji do eTrusted?

W tym przewodniku wyjaśniamy, w jaki sposób przenieść połączenie API z poprzedniej platformy opinii My Trusted Shops na nową platformę eTrusted. Niniejszy artykuł jest skierowany wyłącznie do sklepów, które nawiązały połączenie API w celu współpracy z My Trusted Shops. Jeśli Twój sklep należy do tej grupy, w odpowiednim czasie poinformujemy Cię w wiadomości e-mail o niezbędnych krokach. Jeśli nie należysz do tej grupy, ale ciekawią Cię interfejsy API eTrusted, możesz odwiedzić nasze Centrum dla deweloperów, aby dowiedzieć się więcej o obecnych możliwościach: Do Centrum dla deweloperów
Dostosowanie połączenia API wymaga wiedzy technicznej. Dlatego jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy, przekaż te instrukcje do swojego działu rozwoju lub agencji.

Kiedy należy przeprowadzić konwersję API?

Aby umożliwić Ci podjęcie samodzielnych kroków, musimy najpierw sami spełnić kilka warunków wstępnych pomyślnej konwersji API. Na początku Twoje konto klienta (wraz ze wszystkimi sklepami) zostanie aktywowane dla środowiska produkcyjnego nowej platformy opinii eTrusted. Jednocześnie ustawimy przekazywanie poprzednio używanych interfejsów API z My Trusted Shops do nowych interfejsów API eTrusted. Umożliwi Ci to dalsze bezproblemowe gromadzenie i wyświetlanie opinii oraz zarządzanie nimi w sklepie, nawet podczas konwersji interfejsów API.

Gdy otrzymasz od nas wiadomość, że Twój sklep został zaktualizowany do eTrusted, przyjdzie pora na konwersję API. Następnie musisz wykonać trzy poniższe kroki, aby skonfigurować swoje interfejsy API eTrusted:

  1. Na swoim koncie eTrusted przejdź do sekcji API Client Management, aby uzyskać API Client Credentials (Client ID i Client Secret) dla interfejsów API eTrusted. Uwaga: Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy masz prawa administratora.
  2. Skorzystaj z dokumentacji dotyczącej naszych interfejsów API My Trusted Shops, aby dowiedzieć się, którego interfejsu API używasz dotychczas.
  3. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i skonfiguruj nowe połączenie API.
Pamiętaj, że konwersję API należy przeprowadzić do końca roku. Z dniem 31 grudnia 2021 roku interfejsy API My Trusted Shops, a więc także ustanowione przekazywanie API, zostaną ostatecznie wycofane. Jeśli na tym etapie interfejsy API nie zostały jeszcze przekonwertowane, zbieranie opinii nie będzie już możliwe.

Konfiguracja i uwierzytelnianie

Natychmiast po otrzymaniu od nas swoich danych logowania do interfejsów API eTrusted możesz uwierzytelnić się na naszym serwerze autoryzacji. Nasze interfejsy API są chronione za pomocą protokołu OAuth2. Uwierzytelnienie odbywa się za pośrednictwem wstępnego wywołania interfejsu API do serwera autoryzacji. W Centrum dla deweloperów możesz zobaczyć, jak musi wyglądać wstępne wywołanie API: Setup and Authentication

Jeśli wywołanie API powiodło się, otrzymasz odpowiedź zawierającą token dostępu. Ten token dostępu musi być przechowywany w nagłówku żądania wszystkich kolejnych wywołań interfejsu API.

Czy zleciłeś świadczenie usług świadczeniodawcom, którzy również muszą mieć dostęp do platformy za pośrednictwem eTrusted API? W takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę, że ci świadczeniodawcy również muszą ponownie skonfigurować połączenie API. Dlatego należy odpowiednio wcześnie poinformować swoich świadczeniodawców i udostępnić im nowe dane do logowania do interfejsów API eTrusted.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat uwierzytelniania i korzystania z tokena dostępu w nagłówku żądania, zapoznaj się z dokumentacją interfejsów API eTrusted: Authentication

Konwersja poprzedniego interfejsu API ReviewRequest do nowego interfejsu API Questionnaire Link

Interfejs API ReviewRequest udostępniony dla My Trusted Shops umożliwiał umieszczanie linków do kwestionariusza opinii Trusted Shops w indywidualnie przygotowanych prośbach o opinie. Jeśli korzystasz z tego interfejsu API, interfejs API Questionnaire Link opracowany dla eTrusted może być używany jako jego zamiennik.

Korzystając z interfejsu API Questionnaire Link, w eTrusted można pobrać linki do wstępnie skonfigurowanych kwestionariuszy dla klientów. Następnie można uwzględnić te linki w e-mailu, SMS-ie lub innym wybranym kanale komunikacji, aby zebrać opinie klientów.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat interfejsu API Questionnaire Link można znaleźć tutaj w naszej dokumentacji API: Questionnaires

Aby umożliwić Ci natychmiastowe dostrzeżenie różnic między starym interfejsem API ReviewRequest a nowym interfejsem API Questionnaire Link, poniżej przedstawiamy obok siebie dwa przykładowe żądania API. Po lewej stronie widać przykładowe żądanie API ReviewRequest, po prawej przykładowe żądanie API Questionnaire Link.

System My Trusted Shops eTrusted
Auth https://api.trustedshops.com/restricted/v2/shops/{tsId}/reviews/requests https://api.etrusted.com/questionnaire-links
Path HTTP Basic Auth (Username:Password) OAuth2.0 Token, dokumentacja
Body ReviewRequestAPI.png QuestionnaireLinkAPI.png

Aby ułatwić Ci zrozumienie koniecznych ustawień, objaśnimy teraz poszczególne parametry. Dowiesz się również, czym parametry obu żądań API różnią się od siebie.

Parametr interfejsu API ReviewRequest Parametr interfejsu API Questionnaire Link Różnice Objaśnienie
tsid channel.id

Należy podać nowe/dalsze informacje.

Stary parametr tsid nie jest już potrzebny dla interfejsu API Questionnaire Link. Zamiast tego każdy z kanałów ma własny identyfikator, który musisz w tym momencie przekazać. Swoje identyfikatory kanałów możesz uzyskać, wysyłając żądanie do naszego interfejsu API Get Channel. Tutaj możesz się dowiedzieć, jak dokładnie powinno wyglądać to żądanie: Channels

xxx channel.type

Nowy parametr.

Ten parametr ma stałą wartość: „eTrusted”.

xxx type

Nowy parametr.

Parametr typu definiuje zdarzenie, z którym powiązana jest opinia. Ponieważ wszystkie opinie w MyTS były powiązane z koszykiem klienta, wartość tego parametru jest również stała: „koszyk”. Jeśli korzystasz z interfejsu API ReviewRequest w przypadku opinii niezwiązanych z zamówieniami i dlatego chcesz użyć innego punktu kontaktu, napisz do nas na adres productintegration@trustedshops.com.

order.
orderDate
transaction.
date

Parametry są równoważne.

Parametr transaction.date przekazuje czas zamówienia, którego ma dotyczyć ocena. W tym parametrze przekaż wartość, która została wcześniej przekazana w parametrze order.orderDate.

order.
orderReference
transaction.
reference

Parametry są równoważne.

Parametr transaction.reference przekazuje numer zamówienia, którego ma dotyczyć ocena. W parametrze transaction.reference przekaż wartość, która została wcześniej przekazana w parametrze order.orderReference.

order.
products
products

Parametry są równoważne.

W tym parametrze przekazywane są dane wymagane do prezentowania opinii o produkcie. Funkcja opinii o produkcie zostanie udostępniona w interfejsie API Questionnaire Link w trzecim kwartale 2021 roku.

consumer.
firstname
customer.
firstname

Parametry są równoważne.

Parametr customer.firstname przekazuje imię klienta. W tym parametrze przekaż wartość, która została wcześniej przekazana w parametrze consumer.firstname.

consumer.
lastname
customer.
lastname

Parametry są równoważne.

Parametr customer.lastname przekazuje nazwisko klienta. W tym parametrze przekaż wartość, która została wcześniej przekazana w parametrze consumer.lastname.

consumer.
contact.email
customer.
email

Parametry są równoważne.

Parametr customer.email przekazuje adres e-mail klienta. W tym parametrze przekaż wartość, która została wcześniej przekazana w parametrze consumer.contact.email.

consumer.
contact.language
xxx

Parametr już nie istnieje.

Parametr consumer.contact.language nie jest już używany w interfejsie API Questionnaire Link. Oznacza to, że nie musisz go konfigurować.

sender.type xxx

Parametr już nie istnieje.

Parametr sender.type nie jest już używany w interfejsie API Questionnaire Link. Oznacza to, że nie musisz go konfigurować.

types.key xxx

Parametr jeszcze nie istnieje.

W tym parametrze przekazywane są dane niezbędne do przedstawiania opinii o produkcie. Funkcja opinii o produkcie zostanie udostępniona w interfejsie API Questionnaire Link w trzecim kwartale 2021 roku.

xxx questionnaire
Template.id

Nowy parametr.

Ten parametr określa szablon kwestionariusza, z którego generowany jest konkretny kwestionariusz dla klienta. Tutaj dowiesz się się, które szablony kwestionariuszy masz do wyboru: Templates

xxx system

Nowy parametr.

Parametr system określa system wysyłający żądanie do interfejsu API Questionnaire Link. Użyj tutaj niepowtarzalnego ciągu, który ułatwi Ci identyfikację komponentu. Ta informacja może być potrzebna do komunikacji z działem wsparcia.

xxx systemVersion

Nowy parametr.

W tym parametrze używaj różnych numerów wersji, aby móc zidentyfikować konkretne wdrożenie w kontaktach z działem wsparcia.

xxx metadata

Nowy parametr.

Możesz użyć tego nieobowiązkowego parametru, aby podać dodatkowe informacje (np. o kliencie, zdarzeniu itp.) do celów analizy.

Jeśli Twoje żądanie do interfejsu API Questionnaire Link zakończyło się sukcesem, otrzymasz odpowiedź zgodną z następującym wzorcem:

{
 "id": "qre-xxxxxxxx-yyyy-xxxx-yyyy-xxxxxxxxxxxx",
 "link": "https://etru.st/imo2h79nl",
 "token": "eyJraWQiOiIvdG1wbHMvand0X3B1YmxpY19rZXkvZDRhMmQ2YjYtNzRjNS00NjZlLWI3M
WQtNTQ1NTk4OGY0YjliIiwidHlwIjoiSldUIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.
eyJxdWVzdGlvbm5haXJ
lUmVmIjoicXJlLTdjMGJkNzM4LTM3NWItNDk4Ni05N2E2LTlhZjg2OThlMjRmMiIsImlzcyI6I
mh0dHBzOi8vd3d3LmV0cnVzdGVkLmNvbSIsImV2ZW50UmVmIjoiZXZ0LTBjYTk1MTU2L
WE5NDQtNDhlNC04Mjc1LTdlZGViMTY2MGUyYyIsInF1ZXN0aW9ubmFpcmVMb2NhbGUi
OiJlbl9HQiIsInN5c3RlbVZlcnNpb24iOiIxLjAuMCIsImF1ZCI6Imh0dHBzOi8vZmVlZGJhY2su
ZXRydXN0ZWQuY29tIiwicXVlc3Rpb25uYWlyZVRlbXBsYXRlUmVmIjoicXJ0LTRhNjFkN2J
mLTVkYTMtNDE4Yi1hOThmLWU2MDM1MzRkOWZkNV9lbi1HQiIsInN5c3RlbSI6ImN1c3R
vbWVyX3N5c3RlbV9uYW1lIiwiYXBpVmVyc2lvbiI6IjEuMS4wIiwiY29sbGVjdGlvblByb2Nlc3
MiOiJDTE9TRURfRkVFREJBQ0siLCJjaGFubmVsUmVmIjoiY2hsLTRiOTQxYjEzLWJiMDEt
NDBhOS1iZGZkLWE2ZjA0ZTVjYTEwZSIsImFjY291bnRSZWYiOiJhY2MtODYzYzlkOGQtM
TEwOC00NTkxLTg2OGQtNWUwYWFhZDI2Y2Y0IiwiaWF0IjoxNTM2NzY5NjQ3fQ.A8EZkvj
UEwFXT_U9bgVgIKfQkyxFY3K3G4YNN3tZzoc50eG1ggYsKzj-
_XLnN9tpDnyQXENFz4g8yY9kUK43LLvFxOHdWOjlF0X4ZPngyd4eSgBQTYyofeI39vKzc9
EPN9oajrqgog8jHMq4Y7oBa9Z2J4s21Q6N-hCp2vS128f5Wma12Wa9YExPV1Tf21P-
v5MMjYiqNan_oxX_3ENjJ07kzxP8SGN5QSbVUgZGmw6y213VDCGpopzm_cTkf67YKpW
n4wPNOeo_LDX5P6T85kyZC-F6g9R- uEFUtY_wBv1FrIBokfVfVQWJnbIajUjM21Z3_W5Am3JUyHxPcxnSMg"
}

W parametrze link znajdziesz link do wygenerowanego kwestionariusza. Możesz teraz wprowadzić ten link do wybranego kanału komunikacji.

Linki tworzone za pomocą interfejsu API Questionnaire Link mają charakter indywidualny i są przeznaczone dla konkretnego klienta. W rezultacie musisz utworzyć osobny link do kwestionariusza dla każdego zaproszenia do wystawienia opinii oraz zintegrować go z komunikacją.

Konwersja poprzedniego interfejsu API ReviewCollector/ReviewTrigger na nowy interfejs API Event

Interfejs API ReviewCollector lub ReviewTrigger udostępniony dla My Trusted Shops pozwalał Ci uruchamiać wysyłanie klientom zaproszenia do wystawienia opinii. W tym przypadku klienci otrzymywali wiadomość e-mail z kwestionariuszem oceny wysłaną przez Trusted Shops. Jeśli dotychczas korzystasz z tego interfejsu API, interfejs API Event opracowany dla eTrusted stanowi odpowiedni w tym przypadku zamiennik. Dzięki interfejsowi API Event możesz powiązać czas wysyłania zaproszeń do wystawienia opinii z dowolnym punktem kontaktu w całym procesie zakupowym.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat interfejsu API Event można znaleźć w naszej dokumentacji API tutaj: Events

Aby w sposób maksymalnie przejrzysty przedstawić różnice między starymi interfejsami API ReviewCollector lub ReviewTrigger a nowym interfejsem API Event, poniżej prezentujemy obok siebie dwa przykładowe żądania API. Po lewej stronie widać przykładowe żądanie API ReviewCollector lub ReviewTrigger, po prawej stronie przykładowe żądanie API Event.

System My Trusted Shops eTrusted
Path https://api.trustedshops.com/restricted/v2/shops/{tsId}/reviewcollector https://api.etrusted.com/event
Auth HTTP Basic Auth (Username:Password) OAuth2.0 Token, dokumentacja
Body ReviewTriggerAPI.png EventAPI.png

Wyjaśnimy teraz poszczególne parametry, aby umożliwić Ci zrozumienie różnic i niezbędnych ustawień. Dowiesz się również, czym parametry obu żądań API różnią się od siebie.

Parametr API ReviewCollector / ReviewTrigger

Parametr API Event Różnice Objaśnienie
tsid channel.id

Należy podać nowe/dalsze informacje.

Stary parametr tsid nie jest już potrzebny w interfejsie API Event. Zamiast tego każdy z kanałów ma własny identyfikator, który należy w tym momencie przekazać. Swoje identyfikatory kanałów możesz uzyskać, wysyłając żądanie do naszego interfejsu API Get Channel. Tutaj możesz się dowiedzieć, jak dokładnie powinno wyglądać to żądanie: Channels

xxx channel.type

Nowy parametr.

Ten parametr ma stałą wartość: „eTrusted”.

xxx type

Nowy parametr.

Parametr typu definiuje zdarzenie, z którym powiązana jest opinia. Ponieważ wszystkie opinie w MyTS były powiązane z koszykiem klienta, wartość tego parametru jest również stała: „koszyk”. Jeśli korzystasz z interfejsu API ReviewCollector/ReviewTrigger w przypadku opinii niezwiązanych z zamówieniami i dlatego chcesz użyć innego punktu kontaktu, napisz do nas na adres productintegration@trustedshops.com.

reminderDate xxx

Parametr już nie istnieje.

Parametr reminderDate nie jest już używany w interfejsie API Event. Oznacza to, że nie musisz go konfigurować. Konkretna data wysyłki zaproszeń jest konfigurowana w Centrum Kontrolnym eTrusted przy użyciu ustawień do zoptymalizowanego gromadzenia opinii. W tym celu przeczytaj ten artykuł: Jak mogę wysyłać do moich klientów automatyczne zaproszenia?

template.variant xxx

Parametr już nie istnieje.

Parametr template.variant nie jest już używany w interfejsie API Event. Oznacza to, że nie musisz go konfigurować. Żądany szablon kwestionariusza jest konfigurowany w Centrum Kontrolnym eTrusted przy użyciu ustawień do zoptymalizowanego gromadzenia opinii. W tym celu przeczytaj ten artykuł: Jak mogę wysyłać do moich klientów automatyczne zaproszenia?

template.
includeWidget
xxx

Parametr już nie istnieje.

Parametr template.includeWidget nie jest już używany w interfejsie API Event. Oznacza to, że nie musisz go konfigurować.

order.
orderDate

transaction.
date

Parametry są równoważne.

Parametr transaction.date przekazuje czas zamówienia, którego ma dotyczyć ocena. W tym parametrze przekaż wartość, która została wcześniej przekazana w parametrze order.orderDate.

order.
orderReference

transaction.
reference

Parametry są równoważne.

Parametr transaction.reference przekazuje numer zamówienia, którego ma dotyczyć ocena. W parametrze transaction.reference przekaż wartość, która została wcześniej przekazana w parametrze order.orderReference.

order.
products

products

Parametry są równoważne.

W tym parametrze przekazywane są dane wymagane do prezentowania opinii o produkcie.

order.
currency

xxx

Parametr już nie istnieje.

Parametr order.currency nie jest już używany w interfejsie API Event. Oznacza to, że nie musisz go konfigurować.

consumer.
firstname

customer.
firstname

Parametry są równoważne.

Parametr customer.firstname przekazuje imię klienta. W tym parametrze przekaż wartość, która została wcześniej przekazana w parametrze consumer.firstname.

consumer.
lastname

customer.
lastname

Parametry są równoważne.

Parametr customer.lastname przekazuje nazwisko klienta. W tym parametrze przekaż wartość, która została wcześniej przekazana w parametrze consumer.lastname.

consumer.
contact.email

customer.
email

Parametry są równoważne.

Parametr customer.email przekazuje adres e-mail klienta. W tym parametrze przekaż wartość, która została wcześniej przekazana w parametrze consumer.contact.email.

xxx

systemVersion

Nowy parametr.

W tym parametrze użyj różnych numerów wersji, aby móc zidentyfikować konkretne wdrożenie podczas kontaktu z działem wsparcia.

xxx

metadata

Nowy parametr.

Możesz użyć tego nieobowiązkowego parametru, aby podać dodatkowe informacje (np. o kliencie, zdarzeniu itp.) do celów analizy.

Jeśli Twoje żądanie do interfejsu API Event zakończyło się sukcesem, otrzymasz odpowiedź zgodną z następującym wzorcem:

{
 "Message": "Your event (`evt-xxxxxxxx-yyyy-xxxx-yyyy-xxxxxxxxxxxx`) was accepted for processing.",
 "EventRef": "evt-xxxxxxxx-yyyy-xxxx-yyyy-xxxxxxxxxxxx"
}

Twój klient otrzyma wówczas zaproszenie do wystawienia opinii.

Wraz z każdym żądaniem API Event tworzysz tylko jedno zdarzenie, które wyzwala wysłanie zaproszenia do wystawienia opinii. Jeśli chcesz utworzyć jednocześnie kilka wydarzeń, musisz stworzyć pętlę. Ten artykuł wprowadzający w naszym Centrum dla deweloperów będzie pomocny: The experience feedback setup

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1