Jak korzystać z aplikacji mobilnej dla eTrusted?

Nowa platforma opinii eTrusted zapewnia możliwość zarządzania opiniami zbieranymi w Trusted Shops również na urządzeniu mobilnym. Potrzebna do tego aplikacja mobilna jest dostępna zarówno dla systemu iOS, jak i Android. Aplikacja umożliwia obecnie:

Jak zainstalować aplikację mobilną eTrusted i rozpocząć korzystanie z niej?

Najpierw pobierz aplikację mobilną eTrusted na urządzenie mobilne ze sklepu App Store firmy Apple lub sklepu Google Play. Następnie uruchom aplikację, klikając ikonę eTrusted.

Pojawi się ekran startowy aplikacji oraz prośba o podanie danych dostępowych. Dane dostępowe są takie same, jak te, których używasz w komputerowej wersji eTrusted.

01_Startbildschirm_EN.png

 

Nie pamiętasz hasła? Nie ma problemu. Możesz utworzyć nowe hasło, klikając link „Forgot your password?” (Nie pamiętasz hasła?) na ekranie startowym. W tym artykule dowiesz się, co musisz zrobić aby odzyskać hasło i jakie są nasze kryteria dotyczące haseł: Jak mogę zmienić swoje hasło?

Wybór odpowiedniego kanału

Po zalogowaniu się do aplikacji pojawi się przegląd Twoich kanałów sprzedaży zarejestrowanych w Trusted Shops. Jest on szczególnie przydatny, jeśli za pomocą Trusted Shops zbierasz opinie dla kilku sklepów internetowych lub stron internetowych. Dzięki niemu masz dostęp do wszystkich kanałów sprzedaży w aplikacji.

02_Kanal-ausw_hlen_EN.png

 

Jak zarządzać opiniami w aplikacji?

Wszystkie opinie dostępne za jednym razem

Po wybraniu kanału sprzedaży nastąpi przekierowanie do przeglądu opinii dla tego kanału.

Jest on podzielony na dwie części: W górnej części (01_16x16.png) widać aktualne gwiazdki oceny, a także średnią ocenę osiągniętą do tej pory. Poniżej (02_16x16.png) znajduje się lista wszystkich opinii.

03_Bewertungsliste_EN.png

 

Za pomocą przycisku (03_16x16.png) w prawym górnym rogu możesz filtrować wyświetlane recenzje według różnych kryteriów, na przykład według otrzymanej oceny.

Odpowiadanie, zgłaszanie lub udostępnianie indywidualnych opinii

Chcesz przyjrzeć się bliżej przesłanej opinii? Po prostu kliknij opinię, aby wyświetlić szczegółowy widok. W tym widoku znajdują się wszystkie istotne informacje na temat opinii, takie jak jej pełny tekst, przyznane gwiazdki oceny, aktualny status opinii, data jej wystawienia oraz — na ile to możliwe — dane osobowe opiniującego, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

04_Bewertungsdetails_EN.png

 

W widoku szczegółowym możesz również udzielić odpowiedzi na wystawioną opinię. Aby odpowiedzieć na opinię, na przykład podziękować za nią lub odpowiedzieć na krytykę, wybierz przycisk „Reply” (Odpowiedz) (01_16x16.png). Następnie napisz odpowiedź. Po wysłaniu odpowiedzi, zostanie ona zarówno wysłana do osoby, która napisała recenzję, jak i opublikowana w Twoim profilu opinii. Odpowiedzi na recenzje dają Ci szansę na zaprezentowanie się jako profesjonalna i zorientowana na klienta firma również potencjalnym nowym klientom.

Nie masz pewności, jak sformułować właściwą odpowiedź? W tym artykule podajemy kilka pomocnych wskazówek: Cztery wskazówki, jak właściwie reagować na negatywne opinie

Za pomocą przycisku „Report” (Zgłoś) (02_16x16.png) możesz również zgłosić opinie do sprawdzenia przez Trusted Shops. Jest to możliwe na przykład w przypadku obraźliwych lub ewidentnie nieprawdziwych stwierdzeń. Jeśli podczas weryfikacji nasz zespół dojdzie do wniosku, że sprzeciw wobec opinii jest uzasadniony, zostanie ona natychmiast usunięta z profilu opinii i nie będzie już miała żadnego wpływu na Twoją ocenę.

W tym artykule wyjaśniamy kryteria, na podstawie których decydujemy, czy opinia może zostać usunięta: Co może być powodem zgłoszenia opinii?

Natomiast przycisk „Share” (Udostępnij) (03_16x16.png) umożliwia udostępnianie indywidualnych opinii w mediach społecznościowych.

W tym artykule wyjaśniamy, jak udostępniać recenzje w mediach społecznościowych: Jak udostępniać opinie w mediach społecznościowych?

Bądź na bieżąco dzięki Centrum Powiadomień

Jeśli zbierzesz dużo nowych opinii w stosunkowo krótkim czasie, śledzenie i identyfikacja tych, które wymagają odpowiedzi, może być szczególnie trudna. Z tego powodu nasza aplikacja, dzięki automatycznym powiadomieniom push, informuje Cię o krytycznych ocenach z jedną lub dwiema gwiazdkami ocen. Dodatkowo w naszej aplikacji zintegrowaliśmy funkcję Centrum Powiadomień, która wspiera Cię w zarządzaniu recenzjami.

Centrum powiadomień automatycznie informuje w aplikacji o opiniach, które wymagają Twojej uwagi. Jeśli aplikacja wykryje takie opinie, przy środkowej pozycji „Menu” w obszarze nawigacji pojawi się czerwone kółko z liczbą.

05_Benachrichtigungsmen__EN.png

 

Aby przejść do Centrum powiadomień, kliknij pozycję menu i wybierz opcję „Notifications” (Powiadomienia) w otwartym podmenu. W centrum powiadomień, w górnej części ekranu, wyświetlany jest Twój wynik (01_16x16.png). Informuje on o tym, ile zadań zostało już ukończonych. Aby osiągnąć wartość 100 procent, konieczne jest wykonanie wszystkich zadań (02_16x16.png) wyświetlanych w dolnej części ekranu. Zadania, które należy wykonać niezwłocznie, są zaznaczone na czerwono, a te, które są mniej pilne, na niebiesko.

06_Score-und-Aufgaben_EN.png

 

Wynik jest jedynie wskazówką, co już zostało wykonane. Nie jest to informacja publiczna i nie wpływa w żaden sposób na członkostwo w Trusted Shops, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Dlatego jeśli nie osiągniesz 100 procent, nie wiąże się to z żadnymi niedogodnościami.

W Centrum powiadomień używane są trzy rodzaje powiadomień:

  • Critical reviews (Opinie krytyczne) z jedną lub dwiema gwiazdkami — należy na nie niezwłocznie odpowiedzieć. Tutaj znajdziesz kilka wskazówek, jak radzić sobie z negatywnymi opiniami: Cztery wskazówki, jak właściwie reagować na negatywne opinie
  • Positive reviews (Opinie pozytywne) — na nie też warto odpowiedzieć. W końcu Twój klient zadał sobie trud, aby przekazać Ci opinię. Zrób dobre wrażenie, publicznie doceniając ten wysiłek.
  • Ponadto w aplikacji prezentowane są opinie, które nadają się do udostępnienia w mediach społecznościowych. Są to opinie z pięcioma gwiazdkami, wyrażone w ponad 20 słowach. Wykorzystaj je w celach marketingowych.

Kliknij jedno z powiadomień na liście, aby rozpocząć przetwarzanie opinii. Pojawi się wówczas przegląd odpowiednich opinii. Zielony pasek u góry ekranu (01_16x16.png) informuje o liczbie opinii oczekujących na przetworzenie. Każda przetworzona opinia jest opatrzona zielonym znacznikiem.(02_16x16.png) W ten sposób możesz śledzić, co jeszcze jest do zrobienia. Klikaj poszczególne opinie, aby je przetworzyć.

07_Benachrichtigungen-abarbeiten_EN.png

 

Gdy tylko wykonasz wszystkie zadania, w Centrum powiadomień będzie widoczny wynik 100%. Jeśli chcesz ponownie sprawdzić, które pozycje zostały zaznaczone, możesz znaleźć wszystkie zakończone zadania w archiwum.

08_Score-hundert-Prozent_EN.png

 

Czy mogę wysyłać zaproszenia do wystawienia opinii za pośrednictwem aplikacji mobilnej?

Klient skontaktował się z Tobą, ponieważ nie dotarło do niego zaproszenie do wystawienia opinii? Nie ma problemu: W takim przypadku możesz łatwo wysłać zaproszenie z aplikacji. Aby to zrobić, najpierw dotknij przycisku „Invites” (Zaproszenia) w prawym dolnym rogu.

09_Einladungen_EN.png

 

Nastąpi wówczas przekierowanie do nowego widoku. Aby wysłać zaproszenie, wystarczy wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail klienta i kliknąć przycisk z niebieską strzałką w prawym dolnym rogu.

10_Bewertungseinladung-verschicken_EN.png

 

Informacja prawna
Korzystając z tej funkcji, potwierdzasz uzyskanie wyraźnej zgody klienta na przekazywanie jego danych do Trusted Shops i otrzymywanie zaproszeń do wystawienia opinii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: Zgody na otrzymywanie zaproszeń do wystawiania opinii.

Z kim mogę się skontaktować, jeśli mam pytania?

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące aplikacji i sposobu jej używania, skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta przez e-mail pod adresem members@trustedshops.com lub telefonicznie pod numerem +44 203 364 5906.

Z zespołem ds. obsługi klienta można się również skontaktować bezpośrednio z aplikacji.  W tym celu najpierw kliknij przycisk „Menu”.

11_Men__EN.png

 

Zostanie otwarte nowe menu. W tym menu wybierz pozycję „Support” (Wsparcie). Następnie możesz napisać e-mail do naszego zespołu ds. obsługi klienta.

12_Hilfe-Center_EN.png

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 5