Pierwsze kroki z API eTrusted

Czym jest API?

API to skrót od Application Programming Interface, czyli  interfesju programowania. API umożliwia automatyczną komunikację  pomiędzy co najmniej dwoma  systemami oprogramowania i można z niego korzystać bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności lub wiedzy.

Dla deweloperów API oznacza to większą elastyczność. Jednym z przykładów jest powiązanie z Google Maps w Twojej witrynie internetowej. Równocześnie interfejsy API w Trusted Shopsumożliwiają pobieranie opinii i ich integrację według własnego uznania.

Jak API eTrusted wspierają mnie w codziennej pracy?

Nasze API pomagają przy:

  • pozyskiwaniu informacji w formie opinii o produkcie i wyświetlaniu ich we  własnej witrynie internetowej lub  kampanii marketingowej.
  • integrowaniu opinii we własnych  aplikacjach CRM 
  • importowaniu opinii do swojego systemu wsparcia  i odpowiadania na nie z tego poziomu
  • integrowaniu zaproszeń do wystawienia opinii do swoich kampanii e-mail.

Jakie API eTrusted są dostępne i jakie korzyści oferują?

Interfejsy API eTrusted oferują wiele spersonalizowanych funkcji. Dzięki interfejsom API eTrusted można np. kontrolować jakiego rodzaju informacje zwrotne (dostawa, wysyłka itd.) powinni przekazywać Twoi klienci w związku z doświadczeniami zakupowymi w poszczególnym wydarzeniu.

Jeśli korzystasz z eTrusted, to do korzystania z API potrzebujesz następujących uwierzytelnień: ID klienta i Client Secret. W tym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne informacje: Jak tworzyć poświadczenia klientów API?

Centralne interfejsy API w eTrusted obejmują interfejs Wydarzeń API oraz interfejs linków do kwestionariusza API.

Wraz z rodzajami wydarzeń API i zasadami zaproszeń API, interfejs wydarzeń API umożliwia automatyczne zbieranie informacji zwrotnych od klientów we wszystkich istotnych dla Ciebie punktach kontaktu za pośrednictwem naszego systemu.

W centrum dla deweloperów wyjaśniamy, w jaki sposób współpracują ze sobą trzy interfejsy API i jak można z nich korzystać: The experience feedback setup

Czy wolisz wysyłać zaproszenia do wystawienia opinii za pośrednictwem własnego systemu? Następnie użyj interfejsu linków do kwestionariusza API. Umożliwia tworzenie linków do wstępnie skonfigurowanych kwestionariuszy. Następnie możesz wybrać ten link w wiadomości e-mail, SMS, wydrukowanym kodzie QR lub innym wybranym przez siebie kanale komunikacyjnym. 

Więcej informacji na temat pracy z interfejsem linków do kwestionariusza API można znaleźć w centrum dla deweloperów: Templates and questionnaires

Jaka pomoc jest oferowana w przypadku interfejsów API?

Jeśli chcesz korzystać z jednego lub więcej interfejsów API, jako klient eTrusted masz do dyspozycji wszystkie ich rodzaje jednocześnie. W dokumentacji API dowiesz się, które API są dla Ciebie dostępne. Dokumentacja ta została napisana dla dewelopera i pomaga w stworzeniu indywidualnego rozwiązania API.

W obszarze Opinie > Integracje znajdziesz także informacje o integracji Trusted Shops w systemie biletowym Zendesk , na przykład:
Jak wykorzystać integrację z Trusted Shop Zendesk?


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 5