Czym jest kronika zaproszeń?

Kronika zaproszeń znajduje się w głównej nawigacji centrum kontrolnego pod "Opinie" > "Zaproszenia" > "Kronika". Oferuje ona  chronologiczny przegląd wysłanych zaproszeń i pokazuje dla każdego zaproszenia aktualny status.

Jak jest zbudowana kronika zaproszeń?

PL_invites.png

 1. Adres e-mailowy
  W tej kolumnie widzisz, do kogo wysłano zaproszenie. Adres e-mailowy jest pobierany

 2. Status
  Tu pojawia się status w krótkiej postaci. Nieco niżej znajdziesz listę wszystkich możliwych statusów.
 3. Data sporządzenia
  Data sporządzenia zaproszenia. Jeśli planujesz swoje zaproszenie na inny dzień, to data sporządzenia będzie odbiegać od daty wysyłki.
 4. Data wysyłki
  Data wysłania zaproszenia. Jeśli zaproszenie posiada jeszcze status planowane, nie pojawia się jeszcze nic.
 5. Odnośnik
  Odnośnik to jednoznaczny znak dla transakcji w Twojej bazie danych. Dla sklepu internetowego ze zdarzeniem -CHECKOUT- może to być np. numer zamówienia. Ale możliwe są także numery zlecenia i numery księgowania.
 6. Widok szczegółowy
  Kliknij na strzałki, żeby zobaczyć szczegółowe informacje o zaproszeniu.

Co widzę w widoku szczegółowym?

PL_invites_details.png

 1. Dane klienta
  Tu znajdziesz informacje o adresacie zaproszenia.
 2. Wysyłka
  Tu widzisz, kiedy zaproszenie sporządzono i wysłano, oraz bardziej dokładne objaśnienie statusu.
 3. Źródło
  Tu można wprowadzić dwie różne informacje: Ręczne zaproszenie lub automatyczne zaproszenie:
 4. Informacje o nadawcy
  Tu znajdziesz wszystkie ważne informacje o nadawcy: jego nazwę (tę nazwę widzą klienci także w zaproszeniu) oraz adres e-mailowy, na który wysłano zaproszenia. Standardowo nazwa nadawcy to aktualnie "Trusted Shops Team" a adres e-mailowy to "rating-noreply@trustedshops.com".

Jakie statusy istnieją i co one oznaczają?

W widoku szczegółowym widzisz objaśnienie statusu zaproszenia i odpowiedni łańcuch statusu. Kolor łańcucha odpowiada aktualnemu stanowi zaproszenia: Dla statusu "Opinia otrzymana" jest to kolor zielony:

Statuskette für Einladungen

Lista statusów:

Status Objaśnienie
Zaplanowane Twoje zaproszenie zostanie wysłane w określonym przez Ciebie terminie i o podanej godzinie.
Wysłane Zaproszenie zostało wysłane pomyślnie, ale nie zostało jeszcze dostarczone.
Doręczono Zaproszenie zostało skutecznie doręczone Twojemu klientowi.
Nie doręczono Zaproszenie nie dotarło do klienta. Przyczyny mogą być następujące:
 • Podany adres e-mail jest nieprawidłowy. Jeśli go znasz, sprawdź, czy nie ma literówek i wyślij do niego nowe zaproszenie.
 • Skrzynka pocztowa klienta jest pełna lub istnieje problem z połączeniem z jego serwerem pocztowym.
 • Wystąpił nieznany błąd. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z members@trustedshops.com.
Odrzucono Nasz system odrzucił zaproszenie i dlatego nie zostało wysłane. Przyczyny mogą być następujące:
 • Klient wyrejestrował się z wszelkiej komunikacji e-mail eTrusted. Nowa rejestracja nie jest możliwa.
 • Wysłałeś już do klienta zaproszenie do ocenienia tej transakcji.
Opinia otrzymana Otrzymałeś ocenę od swojego klienta, którą możesz teraz zobaczyć w skrzynce odbiorczej.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 4