Co to jest Review Collector?

Jeśli nie chcesz zbierać opinii za pośrednictwem eTrusted lub chcesz ręcznie zapraszać klientów do przesyłania opinii oprócz automatycznego wysyłania zaproszeń, możesz skorzystać z narzędzia Review Collector. Narzędzie Review Collector pozwala zbierać opinie zaledwie kilkoma kliknięciami bez żadnej technicznej integracji.

Jak mogę uzyskać zgodę klienta na wysyłanie mu zaproszeń?

Jeśli chcesz użyć narzędzia Review Collector do wysłania zaproszeń do wystawienia opinii, najpierw musisz poprosić swoich klientów o wyrażenie zgody.

Podejmując aktywne starania o uzyskania zgody, nie tylko przestrzegasz zapisów RODO, ale także unikasz negatywnych opinii i skarg dotyczących spamu.

Zgodę możesz łatwo uzyskać na swojej stronie internetowej. Jedną z opcji jest zintegrowanie pola wyboru z procesem płatności. Oto przykład:

„Chcę otrzymywać od Trusted Shops wiadomości e-mail z przypomnieniem o pozostawieniu opinii po dokonaniu zakupu. Jestem świadomy, że mogę odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie zu skutkiem na przyszłość.” *

01_PL.png

Możesz również powiązać zgodę na wysyłanie zaproszeń ze zgodą na wysyłanie biuletynów. Oto przykład:

„Chcę otrzymywać biuletyn i przypomnienia e-mailowe dotyczące wystawienia opinii po zakupie. Rozumiem, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.” *

* Zwróć uwagę na następującą kwestię: Sugerowane sformułowania mają jedynie charakter orientacyjny i powinny zostać sprawdzone przez eksperta prawnego oraz dostosowane w razie potrzeby. Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z tych tekstów.

W obu przypadkach pole wyboru nie powinno być domyślnie zaznaczone, aby klienci mogli udzielić zgodę aktywnie.

Po skonfigurowaniu pola wyboru możesz wysyłać zaproszenia do wystawienia opinii do wszystkich klientów, którzy wyrazili na to zgodę, korzystając z narzędzia Review Collector.

Jak ręcznie wysyłać zaproszenia do wystawiania opinii?

Aby ręcznie wysyłać zaproszenia do wystawienia opinii, wykonaj dwie czynności:

 1. Przygotuj plik CSV z danymi klienta.
 2. Prześlij plik CSV do narzędzia Review Collector i roześlij zaproszenia do wystawienia opinii.

Krok nr 1: przygotuj plik CSV z danymi klienta

Aby móc wysyłać zaproszenia do wystawienia opinii za pomocą narzędzia Review Collector, potrzebujesz pliku CSV z danymi klientów, do których chcesz wysłać zaproszenie.

Plik CSV jest plikiem tekstowym. Służy do przesyłania surowych zestawów danych między programami. W Twoim przypadku plik CSV przesyła dane klientów z Twojej bazy danych do eTrusted.

 1. Pobierz przykładowy plik CSV z opiniami dotyczącymi obsługi: Plik CSV z opiniami dotyczącymi obsługi
 2. Czy chcesz zbierać również opinie o produktach? Pobierz plik CSV z opiniami dotyczącymi produktów i obsługi: Plik CSV z opiniami dotyczącymi produktów i obsługi
 3. Przenieś wymagane dane klienta z bazy danych do pliku CSV.
Zwróć uwagę na ważną kwestię:
 
 • Do pliku CSV można przesyłać tylko dane klientów, którzy wyrazili zgodę na wysyłkę zaproszeń.
 • W pliku CSV utwórz nowy wiersz dla każdego produktu i usługi. Wiersze z tym samym numerem zamówienia lub adresem klienta są automatycznie łączone w jedno zaproszenie do wystawienia opinii.
 • Review Collector nie odczytuje plików utworzonych za pomocą programu „Numbers” firmy Apple. W związku z tym należy otworzyć i edytować plik CSV w programie Excel lub innym programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takim jak Calc pakietu OpenOffice.
Masz problemy z plikiem CSV? Dalszą pomoc znajdziesz tutaj: Jak utworzyć plik CSV w celu wysyłania ręcznych zaproszeń do wystawienia opinii

Plik CSV został pomyślnie przygotowany.

Krok nr 2: prześlij plik CSV do narzędzia Review Collector i wysyłaj zaproszenia do wystawienia opinii

 1. Zaloguj się do Centrum Kontrolnego eTrusted.
 2. W głównym menu nawigacyjnym kliknij gwiazdkę ("Opinie") (01_16x16.png). Następnie kliknij "Zaproszenia" (02_16x16.png).
 3. Wybierz kanał (03_16x16.png), dla którego chcesz wysyłać zaproszenia.
 4. Kliknij "Wyślij zaproszenia" (04_16x16.png).
  02_PL.png
 5. Zaznacz "Uzyskałem/-am zgodę na wysyłanie wiadomości e-mail z zaproszeniami do wystawienia opinii na wszystkie e-mail zawarte w pliku CSV" (01_16x16.png).
 6. Kliknij "Wybierz z komputera" (02_16x16.png). Wybierz i prześlij przygotowany plik CSV. Następnie kliknij "Dalej do podglądu" (03_16x16.png).
  03_PL.png
 7. Dane z pliku CSV zostaną automatycznie posortowane według kategorii. Sprawdź, czy dane zostały wprowadzone we właściwej kolumnie i w razie potrzeby skoryguj je (01_16x16.png). Następnie kliknij "Zastosuj" (02_16x16.png).
  04_PL.png
 8. Wyświetlony zostanie przegląd sprawdzonych danych. Kliknij "Zastosuj".
  05_PL.png
Jeśli niektóre dane są nieprawidłowe, błędy zostaną oznaczone pomarańczowym trójkątem ostrzegawczym.
06_PL.pngW przypadku wykrycia błędów można rozpocząć od nowa i załadować nowy plik lub przejść dalej. Błędne dane nie są brane pod uwagę.
 1. Za pomocą rozwijanego menu "Wybierz język" (01_16x16.png) wybierz odpowiedni język dla zaproszenia do wystawienia opinii. Następnie wybierz żądany szablon wiadomości e-mail (02_16x16.png) i kwestionariusza (03_16x16.png).
Chcesz wiedzieć, jak wyglądają różne szablony e-maili i kwestionariuszy? Dowiedz się więcej z tych artykułów:
 
 1. Chcesz wysłać zaproszenia do wystawienia opinii od razu? W takim przypadku kliknij "Wyślij teraz" (04_16x16.png).
 2. Chcesz wysłać zaproszenia do wystawienia opinii później? W takim przypadku kliknij "Zaplanuj na później" (05_16x16.png).
  07_PL.png
 3. W wyskakującym oknie wybierz datę (01_16x16.png) i godzinę (02_16x16.png) wysłania zaproszenia. Następnie kliknij "Zaplanuj zaproszenia" (03_16x16.png).
  08_PL.png

Zaproszenia do wystawienia opinii zostały pomyślnie wysłane lub zostały zaplanowane na później.

Podczas gdy narzędzie Review Collector jest wygodnym sposobem na zaproszenie klientów, w dłuższej perspektywie możesz skorzystać jeszcze bardziej z automatycznego wysyłania zaproszeń do wystawienia opinii na podstawie zdarzeń. Dowiedz się więcej z tych artykułów:
 

Pobierz przykładowy plik CSV

Powrót do: Przygotuj plik CSV z danymi klienta


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 16 z 18