Jakie funkcje spełnia centrum kontrolne eTrusted?

Interfejs użytkownika eTrusted nosi nazwę centrum kontrolnego. Stąd wysyłasz do klientów swoje zaproszenia do wyrażenia opinii i zarządzasz zebranymi ocenami. Poniżej objaśniamy wszystkie funkcje, z których możesz aktualnie korzystać w centrum kontrolnym.

Różnicą pomiędzy eTrusted a systemem inwentaryzacyjnym My Trusted Shops

jest nasza nowa platforma oceny, która zastępuje zarządzanie oceną systemu inwentaryzacyjnego My Trusted Shops. W roku 2019 rozpoczęliśmy proces bezpłatnego upgrade’u systemu inwentaryzacyjnego na eTrusted, który zaoferowaliśmy użytkownikom systemu inwentaryzacyjnego. Zakończenie tego procesu planujemy w roku 2021. Na ten temat patrz także: Co muszę wiedzieć, jeśli otrzymam upgrade z My Trusted Shops na eTrusted?

Zmiana pomiędzy kanałami

Pokazane w centrum kontrolnym zaproszenia i oceny zawsze odnoszą się do Twego aktualnie wybranego kanału. Jeśli masz kilka kanałów, wtedy, przy pomocy funkcji wybór kanału, możesz zmieniać kanały tam i z powrotem lub kilka kanałów jednocześnie.

Gdzie?
Kliknij w menu z lewej strony na nazwę kanału i otwiera się wybór kanału:

PL_channels.png

 W wyborze kanału znajdują się następujące informacje:

  1. Informacje o kanałach: Pokazuje nazwę i adres Twego kanału
  2. Ocena całkowita: Uzyskuje się jako zwykłą wartość średnią wszystkich ocen z ostatnich 12 miesięcy.
  3. Wskazanie trendu: Pokazuje liczbę zgromadzonych ocen i ich wartość średnią z ostatnich 7 lub 30 dni.

Ręczne zaproszenie do oceny

Żeby zgromadzić oceny ręcznie, możesz wysłać do swoich klientów manualne zaproszenia do wyrażenia opinii. Dokładną instrukcję znajdziesz pod Czym jest Review Collector?

Gdzie?
Kliknij w menu z lewej strony na "Zaproszenia do wyrażenia opinii" a następnie z prawej strony na przycisk "Wysłać zaproszenie":

PL_manual_invites.png

Ręczne zaproszenia a automatyczne zaproszenia

Ręczne zaproszenia do wyrażenia opinii mają sens, jeśli nie gromadziłeś jeszcze żadnej oceny za pośrednictwem eTrusted i chcesz poznać przebieg tego procesu. Wyślij po prostu sam sobie zaproszenie na swój adres e-mailowy! Jednak żeby możliwie efektywnie zebrać zaproszenia, polecamy zaproszenia automatyczne.

Automatyczne zapraszanie do oceny

Najbardziej efektywnym rodzajem zbierania ocen jest wysyłanie do swoich klientów automatycznych zaproszeń do wyrażenia opinii. Dokładną instrukcję znajdziesz pod Jak wysyłać automatyczne zaproszenia do swoich klientów?

Gdzie?
Najpierw kliknij symbol koła zębatego ("Settings") (01_16x16.png) w menu głównym, a następnie “Ustawienia kanału” (02_16x16.png). Następnie wybierz żądany kanał (03_16x16.png) i otwórz zakładkę “Optymalizacja gromadzenia opinii” (04_16x16.png).

Funktionen_PL.png

Przegląd statusów swoich zaproszeń

Wysłane lub zaplanowane do wysyłki zaproszenia znajdziesz w swojej kronice zaproszeń, gdzie można śledzić status każdego zaproszenia. Dokładne objaśnienie znajdziesz pod Czym jest kronika zaproszeń?

Gdzie?
Kliknij w menu z lewej strony na "Zaproszenia":

PL_invites.png

Przegląd i moderowanie swoich zebranych ocen

Wszystkie zebrane oceny znajdziesz w skrzynce odbiorczej opinii (w skrócie Inbox). Tam możesz szukać ocen i filtrować je oraz na nie odpowiadać lub je zgłaszać. Dokładne objaśnienie znajdziesz pod Jak funkcjonuje skrzynka odbiorcza opinii?

Gdzie?
Kliknij w menu z lewej strony na "Inbox":

PL_review_details.png

Wgląd do ustawień użytkownika i zmiana hasła

Tu można dokonać wglądu do swoich ustawień użytkownika i zmienić hasło. Jeśli zmieniasz ustawienia użytkownika lub chcesz skasować swoje konto, to napisz do nas e-maila members@trustedshops.com.

Gdzie?
Kliknij u góry po prawej stronie na ikonę użytkownika a następnie na "Ustawienia użytkownika":

PL_language_settings.png

Praca z eTrusted daje większe możliwości

Mobilne aplikacje

Dzięki mobilnym aplikacjom eTrusted swoje opinie masz zawsze pod kontrolą, nawet kiedy jesteś w drodze. Pobierz aplikacje w App Store lub w Google Play Store lub poszukaj bliższych informacji tutaj: Czy platforma eTrusted jest także dostępna jako mobilna aplikacja?

Dokumentacja API

Oferujemy otwarte interfejsy dla programistów, którzy chcą sami tworzyć rozwiązania wykorzystując naszą technologię. Odwiedź w tym celu eTrusted Dokumentacja API lub poszukaj bliższych informacji tutaj: Pierwsze kroki z eTrusted API.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3