Jak mogę zmienić ustawienia użytkownika?

Dostosowywanie ustawień użytkownika

Aby zmienić swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko lub numer telefonu, najpierw zaloguj się na stronie My Trusted Shops. Możesz tam niezależnie regulować większość danych przechowywanych w Trusted Shops. Wszelkie dokonane tam korekty są następnie synchronizowane z Centrum Kontrolnym eTrusted.

W pierwszej kolejności w oknie My Trusted Shops przenieś kursor na nazwę użytkownika w prawym górnym rogu. Otworzy się menu rozwijane. W wyświetlonym menu wybierz punkt menu "Ustawienia".

01_Dashboard-Einstellungen_PL.png

Otwierający przegląd powinien przenieść Cię do zakładki "Dane użytkownika" (1). Jeśli tak nie jest, wybierz tę zakładkę. Kliknij przycisk „Edycja" (2) w zakładce.

02_Benutzerdaten-Bearbeiten_PL.png

Za pomocą pola wprowadzania danych możesz teraz dokonać wybranych zmian w obszarze swoich danych osobowych. Następnie kliknij "Zapisz", aby potwierdzić wprowadzone zmiany.

03_Benutzerdaten-Speichern_PL.png

Czy chcesz zmienić główne dane Twojej firmy, takie jak adres siedziby firmy? W takim przypadku prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres contract@trustedshops.de.

Na platformie eTrusted można uzyskać dostęp do ustawień użytkownika w Centrum Kontrolnym, klikając ikonę nagłówka w prawym górnym rogu. Można tam ustawić język platformy i przeglądać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail).

04_user_settings_PL.png


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 6