Co to jest zdarzenie?

Automatyczna wysyłka zaproszeń do wyrażenia opinii jest wyzwalana przez zdarzenia. Przebieg ten można sobie wyobrazić w następujący sposób:

1. Przeprowadzona zostaje transakcja
Klient dokonał transakcji z Twoim przedsiębiorstwem, np. złożył zamówienie w Twoim sklepie internetowym. Ta transakcja zostaje zarejestrowana w Twoim systemie.

2. Zdarzenie zostaje wyzwolone
Zdarzenie jest wyzwalane w naszym systemie przez zarejestrowaną transakcję. Pomyśl o zdarzeniu jako o sygnale, który przesyła dane.

3. Upływa ustawiony czas
Po wyzwoleniu zdarzenia upływa ustawiony przez Ciebie czas. Okres ten można dostosować w obszarze „Zoptymalizowane zbieranie opinii” w Centrum Kontrolnym eTrusted.

4. Zaproszenia do wystawienia opinii są wysyłane do klientów
Po upływie określonego czasu nasz system wyśle Twoim klientom zaproszenie do wystawienia opinii (np. w formie wiadomości e-mail). Opinia jest przesyłana za pośrednictwem kwestionariusza, który jest dołączony do zaproszenia.

Co rozumiemy pod pojęciem transakcje?

Pod pojęciem transakcje rozumiemy wszelkie punkty kontaktowe, które klienci mają z Twoim przedsiębiorstwem - online lub offline. Dla sklepu internetowego istnieją np. następujące punkty kontaktowe i transakcje:

  1. Checkout: Klient zamawia coś w twoim sklepie.
  2. Dostawa: Zamówiony towar został dostarczony do klienta.
  3. Zwrot: Klient zwraca otrzymany towar.

Klienci korzystający z Trustbadge®
Dla naszych klientów sklepu internetowego z integracją Trustbadge®, automatycznie otrzymujemy zdarzenie -CHECKOUT-. Jest on uruchamiany za każdym razem, gdy klient zamawia coś w Twoim sklepie.

Jak ustawić typy zdarzeń?

Możemy stworzyć tyle typów zdarzeń, ile tylko chcesz. Swoje typy zdarzeń znajdziesz wówczas w głównej nawigacji centrum kontrolnego pod "Settings" (01_16x16.png) > "Zdarzenia" (02_16x16.png).

01_PL.png

Tu można aktywować i dezaktywować każdy typ zdarzenia:

  • Aktywowany typ zdarzenia jest zawsze przedstawiany w centrum kontrolnym kolorem zielonym: Aktiviertes Event
  • Dezaktywowany typ zdarzenia jest zawsze przedstawiany w centrum kontrolnym kolorem czerwonym:Deaktiviertes Event

Następnie możesz skonfigurować automatyczne wysyłanie zaproszeń na podstawie aktywnego typu zdarzenia. W tym artykule wyjaśniamy, jak to zrobić: Jak mogę wysyłać do moich klientów automatyczne zaproszenia?

Klienci korzystający z Trustbadge®
Dla klientów naszego sklepu internetowego ze zintegrowanym Trustbadge automatyczne wysyłanie zaproszeń z 7-dniowym przedziałem czasowym jest ustawieniem domyślnym i aktywowanym dla typu zdarzenia -CHECKOUT-.

Jakie są zalety systemu opartego na zdarzeniach?

W systemie opartym na zdarzeniach, każde wysłane zaproszenie i każda wystawiona ocena mogą być przypisane do konkretnej transakcji. Wynikają z tego następujące korzyści:

Bardziej dopasowany czas wysyłki zaproszeń do oceny

Klienci wyrabiają sobie opinię o Twojej firmie w momencie transakcji, gdy mają doświadczenie z Twoją firmą. Po wyzwolonych zdarzeniach wiesz dokładnie, kiedy miała miejsce transakcja między Twoją firmą a klientem i możesz dokładniej dopasować do tego wysyłanie zaproszeń. Twój klient będzie miał transakcję świeżo w pamięci, a zaproszenie będzie dla niego bardziej istotne. To zwiększy jego gotowość do pozostawienia oceny.

Nie są możliwe oceny zafałszowane

Ponieważ w przypadku automatycznych zaproszeń, każde wysłane zaproszenie i wystawiona ocena odnosi się do konkretnej transakcji, są one automatycznie weryfikowane, a zatem autentyczne. W systemie opartym na zdarzeniach, nikt nie może wystawić oceny, kto w udokumentowany sposób nie zawarł transakcji z Twoim przedsiębiorstwem.

Możliwe zewnętrzne połączenia systemowe przez API

Systemy zewnętrzne (systemy zarządzania zawartością, systemy sklepowe, systemy biletowe itp.) mogą wyzwalać zdarzenia za pośrednictwem naszego API. Wszystkie pozostałe informacje znajdziesz w naszym Developer Center lub bezpośrednio w naszej dokumentacji API.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 7