Co oferują zoptymalizowane szablony kwestionariuszy?

Aby zbieranie feedbacku Twoich Klientów było całkowicie bezstresowe, eTrusted rozsyła za Ciebie zaproszenia do wystawiania opinii  – według życzeń – ręcznie lub automatycznie. Zawierają one link do kwestionariusza. Klienci wystawiają opinię, wypełniając i wysyłając kwestionariusz.

Istnieją dwa zoptymalizowane szablony kwestionariuszy.

  • Rozszerzony szablon kwestionariusza zawiera niezależnie od liczby przyznanych gwiazdek także dodatkowe pytania dotyczące dostawy, towaru i obsługi. Pytania te zostają postawione na końcu każdego rozszerzonego szablonu kwestionariusza i pozwalają stwierdzić, z czego Twój Klient nie był do końca zadowolony. Najpierw jednak Klienci przekierowywani są do pola komentarzy i postawione tam pytania różnią się w zależności od liczby wcześniej przyznanych gwiazdek (patrz grafika poniżej). Rozszerzony szablon kwestionariusza ustawiony jest jako default.

    Uwaga: Opinia wyrażona w odpowiedzi na pytania dodatkowe nie wpływa na ocenę łączną.

  • Standardowy szablon kwestionariusza nie zawiera natomiast na końcu żadnych pytań dodatkowych. Klienci koncentrują się tutaj wyłącznie na przyznawaniu gwiazdek i są później przekierowywani bezpośrednio do wprowadzania dowolnych komentarzy. W komentarzach postawione pytanie zmienia się tak, jak w Rozszerzonym szablonie kwestionariusza w zależności od przyznanej wcześniej liczby gwiazdek.

Czy opinie są zapisywane, nawet jeśli nie zostały wypełnione w całości?

Po wybraniu przez klienta gwiazdek oceny i kliknięciu przycisku "Wyślij i kontynuuj", opinia jest przesyłana, zliczana i publikowana. Dodatkowe teksty opinii oraz tytuły, którymi można uzupełnić recenzje, są przesyłane i publikowane dopiero po naciśnięciu ostatecznego przycisku "Dodaj". Jest to zgodne z wytycznymi RODO.

Jak wyglądają szablony kwestionariuszy?

Poniżej odwzorowane są obie ścieżki, które Klienci mogą przejść w ramach różnych szablonów. Czasowo poprzedzone jest to oczywiście zawsze wysłaniem zaproszenia do wystawienia opinii poprzez eTrusted – automatycznie lub ręcznie. 

hc-questionnaire-explanation-polish.png

Rys. 1: Z lewej strony pokazano standardowy szablon kwestionariusza, z prawej strony ścieżkę rozszerzonego szablonu kwestionariusza.

hc-questionnaire-explanation-stars_PL.jpg

Rys. 2: W polu komentarzy wyświetlane są różne pytania – w zależności od przyznanej wcześniej liczby gwiazdek. Dotyczy to obydwu szablonów kwestionariusza.

 

Informacje o pytaniach dodatkowych
  • Odpowiedzi na pytania dodatkowe nie są publikowane, zostają wyświetlone na Twoim profilu opinii i nie mają wpływu na Twoją ocenę łączną. Są one wyświetlane wyłącznie w widoku Szczegóły Twojej skrzynki i w aplikacji mobilnej eTrusted razem z daną oceną gwiazdkową Trusted.
  • Pytania dodatkowe pomyślane są do celów wewnętrznych: umożliwiają one głębszy wgląd w feedback Twoich Klientów i pokazują, gdzie można wprowadzić ulepszenia.
  • Odpowiedź na pytania dodatkowe jest dla Klientów opcjonalna: Mogą na nie odpowiedzieć częściowo albo je całkowicie zignorować, klikając na przycisk „Dalej”.

Co oznaczają w szablonie elementy tekstu w nawiasach?

Chodzi o znaki zastępcze: to elementy tekstu, które zastępujemy Twoimi danymi. W naszych zaproszeniach do wystawienia opinii i kwestionariuszach znaki zastępcze występują w następujących miejscach:

Czy istnieje API kwestionariusza?

Tak. Za pomocą naszych linków API do kwestionariuszy transakcyjnych możesz wywołać adresy URL, które prowadzą do wstępnie skonfigurowanych kwestionariuszy. Te URL kwestionariuszy możesz następnie włączyć do e-maili, SMS-ów lub innych kanałów komunikacyjnych, aby zbierać informacje zwrotne od Klientów. Więcej informacji o naszych interfejsach API znajdziesz w Dokumentacji API.

Co zostało zoptymalizowane w stosunku do formularza oceny z My Trusted Shops ?

W nowym kwestionariuszu położono nacisk na podnoszenie konwersji. Zoptymalizowano korzystanie za pomocą smartfonów i tabletów, a dzięki nowej prezentacji i sposobowi zadawania zapytań umożliwiono zbieranie większej ilości opinii.

Umieszczenie po jednym pytaniu na stronie pozwala zadawać Klientom zawsze tylko jedno pytanie po drugim. Można to porównać z procesem check-out, który jest podzielony na poszczególne kroki. W ten sposób główny akcent położony zostaje na wyświetlonym pytaniu i na nim koncentruje się uwaga Klienta. Podnosi to jakość feedbacku i jednocześnie gotowość Klientów do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania.

Nowa technologia umożliwia ponadto stawianie dodatkowych pytań i inteligentne przeskoki: Za ich pomocą w przypadku negatywnych opinii można stawiać specjalne pytania dodatkowe, które sprawiają, że uzyskany feedback staje się jeszcze cenniejszy.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 14 z 19