Zgody na otrzymywanie maili z prośbą o wystawienie opinii

Pod względem prawnym wysyłanie e-maili z prośbą o wystawienie opinii uznawane jest za działanie marketingowe o charakterze zbliżonym do reklamy. W konsekwencji wymaga ono uprzedniej zgody odbiorcy. 

Kto jest odpowiedzialny za pozyskanie zgody odbiorcy na wysyłanie maili z prośbą o wystawienie opinii?

Trusted Shops może wysyłać w Państwa imieniu e-maile z prośbą o wystawienie opinii za pomocą następujących narzędzi/funkcji:

Używanie powyższych narzędzi/funkcji jest opcjonalne i nie jest niezbędne w celu zbierania opinii za pośrednictwem Trusted Shops. W tym zakresie administratorami danych są bezpośrednio sklepy internetowe, gdyż w powyższych przypadkach to one decydują o wykorzystaniu poszczególnych narzędzi/funkcji i związanym z nim przetwarzaniu danych osobowych. Jako administrator danych osobowych są Państwo wówczas zobowiązani do pozyskania zgody odbiorców maili, a na ich podstawie Trusted Shops (jako podmiot przetwarzający) wysyła następnie w Państwa imieniu – uznawane za reklamę – prośby o wystawienie opinii. Trusted Shops przetwarza wówczas dane wyłącznie w tym celu. Nie dochodzi do żadnego wykraczającego poza ten cel wykorzystywania danych. Jedynie w przypadku, gdy odbiorca maila z prośbą o wystawienie opinii, zdecyduje się na wystawienie opinii, wyraża on wówczas zgodę na rejestrację do celów korzystania z usług Trusted Shops (członkostwo Trusted Shops dla kupujących) i dalsze przetwarzanie jego danych osobowych przez Trusted Shops w celu założenia tzw. „konta kupującego”.

Funkcja automatycznego zbierania jest domyślnie wyłączona. Jeśli opcja jest aktywna, każde zamówienie w sklepie internetowym powoduje wysłanie zaproszenia do wystawienia opinii. W takim przypadku Trusted Shops nie sprawdza, czy odbiorca zaproszenia do wystawienia opinii wyraził na to zgodę. Aby znaleźć funkcję automatycznego zbierania:

 1. Zaloguj się do Centrum Kontrolnego eTrusted.
 2. Kliknij ikonę „e” w prawym górnym rogu.
  01_PL.png
 3. Otworzy się My Trusted Shops. Kliknij „Więcej” (01_16x16.png). Następnie kliknij „Trustbadge” (02_16x16.png).
  02_PL.png
 4. Otworzy się przegląd „Trustbadge”. Przewiń do obszaru „Automatyczne zbieranie opinii”.
  03_PL.png

Czy chcesz aktywować tę funkcję? Wybierz Tak”, a następnie kliknij Zapisz”. W takim przypadku należy uwzględnić poniższe informacje prawne w celu uzyskania zgody.

Pozyskiwanie zgody odbiorcy za pomocą pola checkbox

W celu skutecznego uzyskania zgody odbiorcy na wysyłanie e-maili z prośbą o wystawienie opinii, na stronie sklepu – w procesie składnia zamówienia zamieścić należy stosowne pole checkbox. Pole checkbox z klauzulą zgody musi spełniać następujące wymagania:

 • Pole zgody nie może być domyślnie zaznaczone, wymagane jest aktywne działanie odbiorcy przejawiające się w samodzielnym i dobrowolnym zaznaczeniu checkboxa.
 • Zamieszczona obok checkboxa klauzula zgody musi jednoznacznie wskazywać, że wyrażenie zgody dotyczy otrzymywania e-maili z prośbą o wystawienie opinii. W klauzuli należy również zamieścić informację o prawie do cofnięcia zgody.
 • Zgoda na otrzymywanie e-maili z prośbą o wystawienie opinii nie może być warunkiem zawarcia umowy w sklepie internetowym, musi być całkowicie dobrowolna.
 • Zgoda odbiorcy musi być udokumentowana i możliwa do zweryfikowania. Aby to zagwarantować, należy skorzystać z mechanizmu double opt-in, dzięki któremu odbiorca otrzymuje wiadomość e-mail wraz z linkiem potwierdzającym wyrażenie zgody/rejestrację.

Przykładowa treść zgody dla zamieszczonego w procesie składania zamówienia pola checkbox może brzmieć następująco:

„Chcę wystawiać opinie o moich zakupach i po każdym zamówieniu otrzymywać w tym celu wiadomość e-mail. Niniejszą zgodę mogę odwołać w każdej chwili”

Trusted Shops jako administrator danych

Trusted Shops wysyła samodzielnie (we własnym imieniu) automatyczne maile z prośbą o wystawienie opinii jedynie tym kupującym, którzy zarejestrowali się do celów korzystania z usług Trusted Shops (członkostwo Trusted Shops dla kupujących). Kupujący Ci aktywują lub już uprzednio w przeszłości aktywowali świadczenie usług Trusted Shops za pomocą wyświetlanego w sklepie po złożeniu zamówienia przycisku na karcie Trustcard (w ramach narzędzia Trustbadge).

Za wysyłanie tych maili i związane z tym przetwarzanie danych odpowiada jako administrator danych – Trusted Shops i informuje o tym odbiorców w swojej własnej polityce prywatności.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 17 z 22