Jak mogę wysyłać do moich klientów automatyczne zaproszenia?

Automatyczna wysyłka zaproszeń jest wyzwalana przez zdarzenia i kontrolowana przez Twoje ustawienia wprowadzone w Centrum Kontrolnym eTrusted. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego warto korzystać z automatycznych zaproszeń i jak je poprawnie skonfigurować.

Zgodnie z RODO przed wysłaniem automatycznego zaproszenia konieczne jest uzyskanie zgody odbiorcy. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Zgoda na zaproszenia do wystawienia opinii.

Jakie są zalety automatycznych zaproszeń?

Automatyczne zaproszenia mają istotną przewagę nad zaproszeniami ręcznymi. Wystarczy jednorazowo skonfigurować automatyczną wysyłkę zaproszeń. Platforma do wystawiania opinii eTrusted steruje wysyłaniem zaproszeń do wystawienia opinii bez konieczności podejmowania jakichkolwiek innych działań.

Jak skonfigurować automatyczne zaproszenia?

Automatyczną wysyłkę zaproszeń konfigurujesz w Centrum Kontrolnym eTrusted. Określasz między innymi...

... który typ zdarzenia powinien spowodować wysłanie zaproszeń.

... ile czasu powinno upłynąć między zdarzeniem a wysłaniem zaproszenia.

... które szablony e-mail i kwestionariusza zostaną wysłane do Twoich klientów.

Skonfiguruj automatyczną wysyłkę zaproszeń do wystawienia opinii o zamówieniu

 1. Zaloguj się do Centrum Kontrolnego eTrusted.
  01_PL.png
 2. Kliknij symbol koła zębatego ("Settings") (01_16x16.png) w głównym menu nawigacji. Następnie kliknij "Ustawienia kanału" (02_16x16.png).
 3. Wybierz kanał (03_16x16.png), dla którego chcesz skonfigurować automatyczne wysyłanie zaproszeń.
 4. Otwórz zakładkę "Optymalizacja gromadzenia opinii" (04_16x16.png). Następnie otwórz zakładkę "Opinie o usługach" (05_16x16.png).
  02_PL.png
 5. Z rozwijanego menu "Zoptymalizuj zbieranie opinii dla:" (01_16x16.png) wybierz typy zdarzeń, dla których chcesz zdefiniować zasadę zaproszeń.
 6. Ustaw przełącznik w prawym górnym rogu na kolor zielony (02_16x16.png).
Można aktywować tylko jedno ustawienie na kanał dla każdego zdarzenia. Każde ustawienie można przesłać do innych kanałów. Możesz aktywować różne ustawienia na różnych kanałach.
 1. Użyj rozwijanych menu "Czas wysyłki" (03_16x16.png), aby wskazać, ile dni po wydarzeniu i przez jak długi czas zaproszenia do wystawienia opinii mają być rozsyłane do klientów.
 2. Ustawiony okres nie powinien zaczynać się od zdarzenia, ale od przesłanej przez Ciebie daty aktywacji? W takim razie zaznacz opcję "Ustaw datę aktywacji opóźnienia" (04_16x16.png). Pamiętaj, że wprowadzone ustawienie będzie dotyczyć również opinii o produktach.
Więcej informacji na temat daty aktywacji znajduje się w tym artykule: Jak używać daty aktywacji dla zaplanowanych zaproszeń do wystawienia opinii?
 1. Chcesz wysyłać swoim klientom przypomnienie, jeśli nie wystawią opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia? Kliknij "Wyślij przypomnienie" (05_16x16.png). Następnie użyj rozwijanego menu (06_16x16.png), aby określić, ile dni powinno upłynąć od wysłania pierwszego zaproszenia do przypomnienia.

Treść przypomnienia wysyłanego do klientów nie różni się od treści pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii. Różni się tylko temat wiadomości e-mail.
 1. Użyj rozwijanego menu "E-mail" (07_16x16.png), aby wybrać odpowiedni szablon wiadomości e-mail.
Przegląd wszystkich szablonów dla wiadomości e-mail można znaleźć tutaj: Jaki szablon e-mail wysłać do klientów?
 1. Użyj rozwijanego menu "Kwestionariusz" (08_16x16.png), aby wybrać odpowiedni szablon kwestionariusza.
Przegląd wszystkich szablonów dla kwestionariuszy można znaleźć tutaj: Which questionnaire template should I send to my customers?
 1. Czy chcesz zastosować ustawienia wprowadzone dla wybranego zdarzenia do wszystkich kanałów? W takim razie zaznacz opcję "Zastosuj te ustawienia do wszystkich moich kanałów podczas zapisywania" (09_16x16.png).
 2. Kliknij "Zapisz" (Bubble 10.png).

Skonfigurowano i aktywowano automatyczną wysyłkę zaproszeń do wystawienia opinii o zamówieniu.

Skonfiguruj automatyczną wysyłkę zaproszeń do wystawienia opinii o produkcie

03_PL.png

 1. Otwórz zakładkę "Opinie o produktach" (02_16x16.png) w przeglądzie "Optymalizacja gromadzenia opinii" (01_16x16.png).
Aby zbierać opinie o produktach, musisz je najpierw zarezerwować. Jeśli jeszcze nie wykupiono żadnych opinii o produktach, pojawi się następujący przegląd:
04_PL.png
Kliknij opcję "Kontakt z działem sprzedaży", jeśli chcesz zbierać opinie o produktach.
 1. Ustaw przełącznik w prawym górnym rogu na kolor zielony (03_16x16.png).
Dla automatycznego wysyłania zaproszeń można aktywować tylko jedno ustawienie na kanał. Każde ustawienie można przesłać do innych kanałów. Możesz aktywować różne ustawienia na różnych kanałach.
 1. Z rozwijanego menu "Czas wysyłki" (04_16x16.png) wybierz, ile dni po zdarzeniu i przez jak długi czas zaproszenia do wystawienia opinii o produktach mają być wysłane do klientów.
W tym momencie możesz zdecydować, czy chcesz...
... wysłać razem zaproszenia do wystawienia opinii o zamówieniu i produkcie
... wysłać dwa oddzielne zaproszenia do wystawienia opinii
do wysłania.
Na przykład wysłanie dwóch oddzielnych zaproszeń ma sens, jeśli chcesz zapewnić swoim klientom wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z zakupionym produktem przed wystawieniem opinii.
Czy chcesz wysłać jedno wspólne zaproszenie do wystawienia opinii o zamówieniu oraz produkcie? W takim razie skorzystaj z rozwijanego menu "Czas wysyłki", aby zastosować czas ustawiony dla opinii o zamówieniu.
Czy chcesz wysłać dwa osobne zaproszenia do wystawienia opinii o zamówieniu i produkcie? W takim razie na rozwijanym menu "Czas wysyłki" zaznacz dłuższy czas oczekiwania niż czas ustawiony dla opinii o zamówieniu.
 1. Ustawiony okres nie powinien zaczynać się od zdarzenia, ale od przesłanej przez Ciebie daty aktywacji? W takim razie zaznacz opcję "Ustaw datę aktywacji opóźnienia" (05_16x16.png). Należy pamiętać, że ustawienia dotyczą również opinii dotyczących zamówień.
Więcej informacji na temat daty aktywacji znajduje się w tym artykule: Jak używać daty aktywacji dla zaplanowanych zaproszeń do wystawienia opinii?
 1. Chcesz wysyłać swoim klientom przypomnienie, jeśli nie wystawią opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia? Kliknij "Wyślij przypomnienie" (06_16x16.png). Następnie użyj rozwijanego menu (07_16x16.png), aby określić, ile dni powinno upłynąć od wysłania pierwszego zaproszenia do przypomnienia.
Treść przypomnienia wysyłanego do klientów nie różni się od treści pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii. Różni się tylko temat wiadomości e-mail.
 1. Czy chcesz, aby wystawienie opinii o produkcie było możliwe tylko wtedy, gdy przesyłany jest również komentarz do opinii? W takim razie zaznacz pole "Skup się na spostrzeżeniach klientów, wprowadzając obowiązkowe komentarze" (08_16x16.png).
Aktywując to ustawienie, prawdopodobnie zbierzesz więcej komentarzy na temat Twoich produktów. Pamiętaj jednak, że możesz też otrzymać mniej opinii, ponieważ nie wszyscy klienci chcą zostawić komentarz.
 1. Czy chcesz zastosować wprowadzone ustawienia do wszystkich kanałów? W takim razie zaznacz opcję "Zastosuj te ustawienia do wszystkich moich kanałów podczas zapisywania" (09_16x16.png).
 2. Kliknij "Zapisz" (Bubble 10.png).

Skonfigurowano i aktywowano automatyczną wysyłkę zaproszeń do wystawienia opinii o produkcie.

Gdy tylko ustawienia automatycznej wysyłki zaproszeń zostaną włączone, zaproszenia do wystawienia opinii będą automatycznie wysyłane do klientów zgodnie z ustawionymi regułami. Wysyłkę uruchamia ustawione zdarzenie.

Te zasady mają również zastosowanie, jeśli korzystasz z naszego Menedżera Wizerunku i wysyłasz klientom zaproszenia do wystawienia opinii także na innych platformach, takich jak Trustpilot, aby w ten sposób zoptymalizować swoją internetową reputację.

Wskazówka: nasz Menedżer Wizerunku pomoże Ci w łatwy i automatyczny sposób zoptymalizować oceny na dodatkowych platformach opinii, takich jak Trustpilot. Możesz określić, jaki procent wszystkich zaproszeń do wystawienia opinii powinien być przekazywany do zewnętrznych platform opinii zamiast do Trusted Shops. Więcej o tych funkcjach dowiesz się tutaj:
Menedżer Wizerunku — wszystko, co musisz wiedzieć

Czy klienci nie otrzymują zbyt wielu zaproszeń do wystawienia opinii, gdy istnieje wiele punktów kontaktu?

Obecnie istnieje wiele zasada, które uniemożliwiają zbyt częste wysyłanie przez nas wiadomości e-mail do klientów. W tym celu stworzono na przykład zasadę „antyspamową”, liczbę wysyłanych próśb o opinię można ograniczyć. Zasady te będziemy na bieżąco udoskonalać.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 15 z 23