Jak utworzyć plik CSV w celu wysyłania ręcznych zaproszeń do wystawienia opinii

Do wysyłania zaproszeń do wystawienia opinii przy użyciu narzędzia Review Collector potrzebny będzie plik CSV. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest plik CSV i jak go poprawnie sformatować.

Plik CSV jest plikiem tekstowym. Służy do przesyłania surowych zestawów danych między programami. Wpisy danych w pliku CSV są rozdzielone średnikami lub przecinkami (CSV = „comma separated values”, co oznacza wartości rozdzielane przecinkami). Format CSV jest często używany podczas importowania lub eksportowania zestawów danych z baz danych lub tabel. W tym przypadku służy do przesyłania danych klientów do platformy eTrusted, aby umożliwić wysyłanie zaproszeń.

Jak sformatować plik CSV

Aby poprawnie sformatować plik CSV, niezbędne będzie:

 • Pobranie szablonu z narzędzia Review Collector lub utworzenie własnego pliku CSV.
 • Pierwszy wiersz musi zawierać nagłówki kolumn: „email” (e-mail) i „reference” (odniesienie), które są obowiązkowe, a także „firstName” (imię) i „lastName” (nazwisko), które są opcjonalne.
 • Jeśli tworzysz plik CSV do zbierania opinia o produkcie, musisz dodać osobną kolumnę dla “productName”, “productSku”, “productUrl” i “productImageUrl”.
 • Jeśli korzystasz z integracji z Google, powinieneś uwzględnić kolumny dla "productBrand", "productGtin" i "productMpn".
 • Informacje w wierszach muszą być rozdzielone średnikami. Przykładowo, w programie Excel nie jest to widoczne. Z tego względu kliknij polecenie „otwórz za pomocą” i wybierz edytor tekstu na komputerze.
 • Na końcu wiersza NIE wolno umieszczać średnika.
 • Plik musi zawierać dane w kolumnach „email” (e-mail) i „reference” (odniesienie). Zalecamy również dodanie danych do kolumn „firstName” (imię) i „lastName” (nazwisko), aby ułatwić sprawdzenie listy zaproszeń na stronie podglądu.
 • Używaj tylko jednego wiersza na zestaw danych klienta. Dane nie mogą zostać wymieszane.
 • Dokładnie sprawdź, czy wszystkie znaki specjalne (np. litery ze znakami diakrytycznymi) są czytelne i poprawnie zakodowane. Zobacz poniżej.
 • Upewnij się, że między wierszem nagłówka a wierszami danych klientów nie ma pustych wierszy.
 • Ze względów technicznych można używać tylko terminów angielskich.
 • Zmiana rozszerzenia pliku na „csv”, zapisanego wcześniej np. w programie Excel nie będzie odpowiednia. Zamiast tego należy kliknąć polecenie „Zapisz jako” w używanym programie, a następnie wybrać „csv” („wartości rozdzielane przecinkami”) jako rozszerzenie pliku i go zapisać.
Błędy formatowania w programie Excel

Jeśli imiona i nazwiska klientów zawierają znaki specjalne (np. takie litery jak ą, ć, ę), narzędzie Review Collector zastąpi je symbolem �. Dlatego też imiona i nazwiska klientów również będą wyświetlane z symbolem � w profilu opinii. Ten problem jest powodowany przez program Excel i występuje w różnych systemach, w tym:

 • Pakiet Office 2011 dla systemu Windows 7
 • Pakiet Office 2011 dla systemu Windows 10
 • Pakiet Office 2016 dla systemu Mac

Znaki specjalne zostaną poprawnie sformatowane w następujących przypadkach:

 • Używasz pakietu Office 2016 i zapiszesz plik jako „Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami) (*.csv)”.
 • Używasz Dokumentów Google.
 • Używasz programu Open Office.

Jeśli adresy e-mail Twoich klientów zawierają znaki specjalne (np. znaki diakrytyczne), adresy e-mail nie zostaną rozpoznane po załadowaniu pliku CSV. Nie możesz wysyłać zaproszeń do wystawienia opinii na takie adresy e-mail za pośrednictwem pliku CSV.

Nadal masz wątpliwości?

Jeśli nadal masz jakiekolwiek wątpliwości, innym sposobem utworzenia pliku CSV jest użycie edytora tekstu.

 1. Otwórz plik w edytorze tekstu. Powinien wyglądać tak:
email; reference; firstName; lastName
your.customer@email.com; ordernr-123456; John; Doe
your.customer@email.com; ordernr-123457; Jenny; Doe
 1. Jeśli pominiesz wpis danych, który można znaleźć w nagłówku (np. jeśli nie znasz imienia klienta), dodaj jeszcze DWA średniki, aby to pokazać (patrz wiersz 3):
email; reference; firstName; lastName
your.customer@email.com; ordernr-123456; John; Doe
your.customer@email.com; ordernr-123457;; Doe

Nadal nie możesz przesłać pliku? W takim przypadku napisz e-mail do members@trustedshops.com i załącz kopię pliku, który próbujesz przesłać, abyśmy mogli go dla Ciebie sprawdzić.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 10