Informacje pomocnicze – przekazywanie niezbędnych danych dot. zamówienia

W przypadku wyświetlania Trustbadge w procesie składania zamówienia na stronie internetowej Państwa e-sklepu, jako administrator danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych mają Państwo następujące obowiązki:

  • obowiązek uzupełniania informacji w Państwa rejestrze czynności przetwarzania,
  • obowiązek ważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obowiązek dostosowania polityki prywatności.

Niniejsze informacje pomocnicze przygotowano z najwyższą starannością, jednakże nie są one wyczerpujące i nie ręczymy za ich prawidłowość. Należy je rozumieć jako listę kontrolną, zawierającą podpowiedzi sformułowań, której celem jest pomoc w zakresie opracowania wymienionych powyżej obowiązków administratora.

W przypadku pytań szczegółowych należy zasięgnąć specjalistycznej porady radcy prawnego lub adwokata.

Informacje w rejestrze czynności przetwarzania

W rejestrze czynności przetwarzania należy uzupełnić następujące informacje:

Przekazywanie danych dot. zamówienia w celu korzystania z usług Trusted Shops

Niniejsze postępowanie opisuje proces przetwarzania danych osobowych w zakresie przekazywania  niezbędnych danych dotyczących zamówienia do celów korzystania z usług Trusted Shops.

Szczegółowy opis przetwarzania:

W celu wyświetlenia znaku jakości Trusted Shops i ewentualnie zebranych opinii oraz w celu zaoferowania kupującym po złożeniu zamówienia produktów Trusted Shops, ze stroną internetową administratora danych zintegrowany jest Trustbadge Trusted Shops. Przetwarzanie danych przez Trustbadge odbywa się w ramach zawartej pomiędzy stronami umowy powierzenia danych.

W przypadku klientów, którzy korzystają z usług Trusted Shops i którzy w związku z tym zawarli lub zawrą z Trusted Shops stosunek umowny, dane wymagane do świadczenia tych umownych usług są udostępniane i gromadzone za pośrednictwem Trustbadge.

Podstawy prawne

Prawnie uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cele przetwarzania

● prewencja nadużyć i oszustw: ocenie podlegają/zabezpieczane są wyłącznie rzeczywiste transakcje

● optymalizacja oferty i stron internetowych

● optymalna promocja ofert administratora danych poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów za pomocą automatycznego zabezpieczenia transakcji w postaci ochrony kupującego Trusted Shops i systemu opinii.

Osoby, których dane dotyczą

Użytkownicy odwiedzający stronę internetową

Przedmiotowe dane

Data zamówienia, numer zamówienia, numer klienta, kwota zamówienia, waluta,  imię / nazwisko , data dostawy, adres mailowy, sposób dokonania płatności, szczegóły dotyczące produktu (tylko w przypadku ocen produktu)

Odbiorca danych

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy

Okres przechowywania

Po całkowitym wykonaniu umowy i dezaktywacji konta klienta dalsze przetwarzanie danych jest ograniczone. Po upływie ustawowych okresów przechowywania, dane są usuwane, chyba że użytkownik wyraził zgodę na dalsze korzystanie z jego danych w innych celach. Dezaktywacja konta klienta jest możliwa w każdej chwili.

Środki techniczne i organizacyjne

Szyfrowana transmisja danych i dalsze środki techniczne i organizacyjne Trusted Shops GmbH zgodnie z zawartą umową powierzenia danych.

Ważenie interesów – analiza

Interesy administratora danych 

traffic_green.png

Interesy własne: Interes administratora danych polega na optymalnej promocji jego oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów dzięki automatycznym zabezpieczeniom transakcji w postaci ochrony kupującego Trusted Shops, a także dzięki systemowi opinii klientów.

traffic_green.png

Interesy stron trzecich: Do tego dochodzą interesy Trusted Shops GmbH dotyczące wykonania umów z zarejestrowanymi członkami-kupującymi.

traffic_green.png

Interesy te uznawane są również przez strony trzecie, np. przez inne przedsiębiorstwa. Świadczy to o zasadności wskazanych powyżej interesów.

traffic_green.png

Z przetwarzaniem wiąże się prawo administratora do wolności wyboru i wykonywania zawodu. Należy uznać, iż powyższe wspiera zasadność prawnych interesów administratora.

traffic_green.png

Nie istnieje żaden łagodniejszy środek, gdyż dopiero powiązanie z daną transakcją oraz automatyczne udostępnienie odpowiednich danych dotyczących transakcji umożliwiają bezbłędne zabezpieczenie konkretnego zakupu oraz złożenie i weryfikację „prawdziwości” opinii klienta. 

 

Wstępne wnioski:

Przetwarzanie danych przez administratora jest uzasadnione.

 

Interes prawny w zakresie wolności i praw podstawowych osoby, której dane dotyczą

traffic_yellow.png

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do prywatności i ochrony jej danych osobowych. 

traffic_yellow.png

Powiązanie z osobą wynika bezpośrednio z danych, dane nie są spseudonimizowane.

traffic_yellow.png

Przetwarzaniu podlega większa ilość danych osoby, której dane dotyczą. Jednak odbywa się ono wyłącznie w zakresie określonym umową między Trusted Shops a osobą, której dane dotyczą, o ile dane te są niezbędne w celu świadczenia umownych usług.

traffic_yellow.png

Chodzi o dane, które nie zostały udostępnione publicznie. Jednakże dane są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, a osoba ta jest o tym w sposób przejrzysty informowana. Dane nie są upubliczniane

traffic_green.png

Dane cechuje wysoka jakość; niski odsetek błędów dzięki automatycznemu przekazywaniu danych.

traffic_yellow.png

Dane przetwarzane są przez kilka przedsiębiorstw: przez sklep w celu optymalnej promocji oferty (patrz wyżej), Trusted Shops w celu wykonania umów z członkami-kupującymi.

traffic_green.png

Powyższe dotyczy wyłącznie kupujących członków zarejestrowanych w Trusted Shops, którzy dokonują zakupu w certyfikowanym sklepie internetowym, a także klientów, którzy korzystając z Trustbadge po raz pierwszy zdecydują się na korzystanie z usług Trusted Shops.

traffic_green.png

Należy uznać, że osoby odwiedzające stronę internetową oczekują takiego rodzaju przetwarzania, ponieważ w przejrzysty sposób informuje o nim polityka prywatności, a osoby, których dane dotyczą, oczekują od Trusted Shops świadczenia umownych usług.

 

Wyważenie interesów w znaczeniu węższym

Wszystkie osoby, których dane dotyczą, łączy z administratorem danych stosunek umowny lub zawierają one z nim stosunek umowny. Przetwarzanie danych służy realizacji tego stosunku umownego, a w konsekwencji także interesom osób, których dane dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, otrzymuje dokładne informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach zawarcia umowy oraz w polityce prywatności.

Automatyczne pobieranie danych za pomocą Trustbadge nie odbywa się wbrew oczekiwaniom osoby, której dane dotyczą, ani w sposób nadmiernie obciążający. Osoba której dane dotyczą oczekuje świadczenia przedmiotowych usług przez administratora danych i ma własny interes w tym, aby zabezpieczyć swój konkretny zakup i aby móc polegać na prawdziwych opiniach klientów, co może zostać zapewnione dopiero po automatycznym ich połączeniu z transakcjami, które rzeczywiście miały miejsce.

Przetwarzanie nie narusza zatem w sposób nadmierny i nieoczekiwany interesów osób, których dane dotyczą, w zakresie ich praw i podstawowych wolności. Przetwarzanie danych jest wręcz elementem oczekiwanym w celu wykonania umowy. Ponadto automatyczne przetwarzanie danych w tym celu stanowi również nadrzędny uzasadniony interes administratora danych.

Informacja o przetwarzaniu danych w Państwa polityce prywatności

Przykładowy tekst do Państwa polityki prywatności z informacją o przetwarzaniu danych za pośrednictwem Trustbadge.

 


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0