Przykładowy tekst z informacją o Trustbadge i widżetach do Państwa polityki prywatności

Jeśli w ramach swoich stron internetowych korzystasz z narzędzia Trustbadge i innych widżetów, wówczas jako administrator danych współadministrujący danymi musisz o tym poinformować i dostosować treść swojej polityki prywatności.

Poniżej zamieszczamy przykładową treść informacji, którą można zamieścić w polityce prywatności.

Przykładowy tekst do polityki prywatności*

Integracja Trustbadge i pozostałych widżetów Trusted Shops

Z naszą stroną internetową zintegrowane są widżety Trusted Shops w celu wyświetlania usług Trusted Shops (np. znak jakości, system opinii) oraz usług Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożonym zamówieniu. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonywania bezpiecznych zakupów internetowych. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę spółki Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy z którą wspólnie odpowiadamy za ochronę współadministrowanych danych zgodnie z treścią art. 26 RODO.

Niniejszym informujemy Państwa o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień współadministratorów (art. 26 ust. 2 RODO). Trustbadge jest w ramach współadministrowania oddawany do dyspozycji w ramach umowy powierzenia danych przez amerykańskiego dostawcę treści CDN (Content-Delivery-Network). Odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule ochrony danych oraz dodatkowe umowne porozumienia. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Trusted Shops GmbH można znaleźć na stronie: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/. W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika (logi serwera), który zawiera również Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz operatora wnioskującego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak aby zapisane dane nie mogły zostać przypisane do konkretnej osoby. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.

Po złożeniu przez Państwa zamówienia w sklepie, Państwa zaszyfrowany za pomocą kryptologicznej funkcji jednokierunkowej adres e-mail zostanie przekazany do Trusted Shops GmbH. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Odbywa się to w celu sprawdzenia, czy są Państwo już zarejestrowani w systemie Trusted Shops GmbH i jest niezbędne do realizacji nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów – zarówno naszych jak i Trusted Shops – polegających na możliwości zapewnienia ochrony kupującego w związku z konkretnym zamówieniem oraz na świadczeniu usług oceny transakcji. Jeżeli są już Państwo zarejestrowani w celu korzystania z usług Trusted Shops, wówczas w takim przypadku dalsze przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Państwem a Trusted Shops. Osoby, które się nie zarejestrowały, będą miały możliwość dokonania pierwszej rejestracji. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji zależy również od rodzaju umowy zawartej przez Państwo z Trusted Shops GmbH. Jeśli nie zarejestrują się Państwo do celów korzystania z usług Trusted Shops, wszystkie przesłane dane zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops GmbH, a ich powiązanie z konkretną osobą nie będzie możliwe.

Trusted Shops korzysta z zewnętrznych usługodawców w zakresie hostingu, monitoringu i rejestracji logów. Powyższe służy zapewnieniu bezawaryjnego funkcjonowania systemów, podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Przetwarzanie danych może odbywać się w krajach trzecich (USA i Izrael). W przypadku USA odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony poprzez umowne zastrzeżenie obowiązywania standardowych klauzul ochrony danych i dalsze środki umowne, a w przypadku Izraela poprzez istnienie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych współadminstrowanych przez nas i Trusted Shops GmbH lub w celu dochodzenia swoich praw, prosimy o skontaktowanie się z Trusted Shops. Dane kontaktowe znajdują się w wskazanej powyżej polityce prywatności firmy Trusted Shops. Niezależnie od tego zawsze mogą Państwo zwrócić się do wybranego przez siebie współadministratora. Państwa zapytanie lub wniosek zostanie wówczas w razie takiej potrzeby przekazany do drugiego współadministratora w celu jego opracowania/udzielenia odpowiedzi. 

 

*Wskazówka: Zgodnie z obowiązującym w Państwa kraju prawem, pobieranie i przekazywanie danych dotyczących zamówień za pośrednictwem Trustbadge może wymagać zgody użytkownika. W przypadku pozyskiwania takiej zgody, należy uzupełnić podstawę prawną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w Państwa polityce prywatności i ewentualnie także w Państwa narzędziu zgód na pliki cookie (tzw. cookie-menedżer”).

 

Informacja ta została przygotowano z najwyższą starannością, jednakże bez gwarancji kompletności i prawidłowości. Zarówno informacja jak i inne zamieszczone na tej stronie informacje pomocnicze stanowią jedynie podpowiedzi sformułowań celem zwrócenia Państwa uwagi na Państwa obowiązki jako współadministratora danych. W przypadku szczegółowych pytań, należy zasięgnąć specjalistycznej porady radcy prawnego.

 


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 9