Glosariusz eTrusted

Tu znajdziesz najważniejsze pojęcia dla właściwego obchodzenia się z eTrusted. Na naszej Developer Center znajdziesz ponadto nasz glosariusz dla programistów.

Interfejsy API

Skrót API oznacza  w języku angielskim Application Programming Interface, a w  języku niemieckim interfejs programowania aplikacji. Interfejs API pozwala na automatyczną komunikację pomiędzy dwoma lub więcej systemami oprogramowania, przy czym Ty jako użytkownik nie musisz nic robić ani wiedzieć. Dla programistów interfejsy API oznaczają maksimum elastyczności. 

Informacje o stojących do dyspozycji interfejsów API znajdują się w dokumentacji API.

Automatyczne zaproszenia

Automatyczne zaproszenia zostają wyzwolone przez zdarzenia i sterowane przez ich dokładny moment wysyłki za pośrednictwem zasady zapraszania. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdziesz pod Jak wysyłać automatyczne zaproszenia do swoich klientów?

Centrum kontrolne

Interfejs użytkownika eTrusted nosi nazwę centrum kontrolnego. Stąd wysyłasz do klientów swoje zaproszenia do wyrażenia opinii i zarządzasz zebranymi ocenami w skrzynce odbiorczej opinii

D

Developer Center

Oferujemy otwarte interfejsy dla programistów, którzy chcą sami tworzyć rozwiązania wykorzystując naszą technologię. W tym celu odwiedź nasze Developer Center. Znajdziesz tam również naszą eTrusted dokumentację API.

E

eTrusted

eTrusted to nazwa naszej nowej platformy i część Trusted Shops: Wiodąca w Europie zaufana marka w branży handlu elektronicznego, z 20-letnim doświadczeniem i liczbą ponad 25.000 klientów w postaci sklepów internetowych. Misją eTrusted jest zapewnienie zaufania i przejrzystości przy pomocy mądrych rozwiązań dotyczących informacji zwrotnych w obszarach poza klasycznym handlem elektronicznym: na przykład dla usługodawców, w instytucjach i w dużych przedsiębiorstwach.

I

Informacje o nadawcy

Do informacji o nadawcach zaliczamy nazwę nadawcy (aktualnie Trusted Shops Team) oraz adres e-mailowy nadawcy (aktualnie rating-noreply@trustedshops.com). Ukazują się one w skrzynce odbiorczej Twego klienta, gdy otrzymujesz swoje zaproszenie do wyrażenia opinii. Informacje o nadawcy pozwalają uniknąć zakwalifikowania zaproszenia przez operatora e-mailu jako spamu.

K

Kanał

Wysyłanie zaproszeń i zbieranie ocen odbywa się zawsze na jednym określonym kanale. W handlu elektronicznym jeden kanał jest z reguły sklepem internetowym. Jeśli masz wiele kanałów, możesz je zmieniać w centrum kontrolnym. Możesz także jednocześnie wybierać wiele kanałów i dokonywać wglądu do oceny ponad granicami kanałów.

Konto

Twoje konto zawiera wszystkie kanały, które posiada Twoje przedsiębiorstwo. W centrum kontrolnym można zautomatyzować wszystkie zaproszenia do wyrażenia opinii. Utwórz zasady zapraszania dla konta i aktywuj je dla swoich kanałów. Pamiętaj, że dla każdego z Twoich kanałów może być aktywna tylko jedna reguła zapraszania na zdarzenie.

Kronika zaproszeń

Kronika zaproszeń znajduje się w głównej nawigacji centrum kontrolnego pod "Zaproszenia" > "Kronika". Oferuje ona chronologiczny przegląd wysłanych zaproszeń i pokazuje dla każdego zaproszenia dokładny status zaproszenia.

Kwestionariusz

Żebyś mógł bez problemu otrzymać informacje zwrotne Twoich klientów, eTrusted wysyła za Ciebie zaproszenia do wyrażenia opinii, które zawierają link do kwestionariusza. Gdy klient wysyła kwestionariusz, pozostawia on ocenę.

M

My Trusted Shops

My Trusted Shops jest naszym systemem inwentaryzacyjnym. W roku 2019 rozpoczęliśmy, dla wszystkich użytkowników My Trusted Shops automatyczny i bezpłatny upgrade na system eTrusted.

Wszystkie informacje dotyczące upgrade znajdziesz pod Co muszę wiedzieć, jeśli otrzymam upgrade z My Trusted Shops na eTrusted?

O

Ocena całkowita

Ocena całkowita lub wartość średnia jest liczona ze wszystkich ocen z ostatnich 12 miesięcy. Twoi klienci widzą ocenę całkowitą np. na Twoim publicznym profilu opinii. Twoją ocenę całkowitą znajdziesz także w centrum kontrolnym, jeśli klikniesz na główna nawigację na jednym z Twoich kanałów.

Ocena gwiazdkowa Trusted

Jest to ta ocena, którą wszyscy widzą na Twoim profilu opinii, i która wpływa na Twoją ocenę całkowitą. Składa się ona z oceny gwiazdkowej, komentarza i tytułu.

Ocena średnia

Patrz Ocena całkowita.

Odnośnik

Odnośnik to jednoznaczny znak, przy pomocy którego przedsiębiorstwa mogą identyfikować transakcje w swoich bazach danych. Dla sklepu internetowego może to być np. numer zamówienia. Ale możliwe są także numery zlecenia i numery księgowania.

Opóźnienie wysyłki

Opóźnienie wysyłki ustawia się w trakcie sporządzania zasad zapraszania. Jest to liczba dni, które mają minąć pomiędzy zdarzeniem a wysłaniem zaproszenia.

P

Plik csv

Plik CSV jest potrzebny podczas ręcznej wysyłki zaproszenia do wyrażenia opinii za pośrednictwem Review Collector. Dokładny opis przygotowania tego pliku podano w punkcie Jak utworzyć plik CSV w celu wysyłania ręcznych zaproszeń do wystawienia opinii

Podróż klienta

Podróż klienta (w języku angielskim “customer journey”) określa całość wszystkich faz, przez które przechodzi klient, gdy kupuje produkt lub usługę. Ta podróż klienta obejmuje wszystkie punkty kontaktowe klienta z Twoim przedsiębiorstwem.

eTrusted pozwala na zdefiniowanie dla każdego z tych punktów kontaktowych zdarzenia, żeby w ten sposób zbierać oceny dla konkretnego punktu kontaktowego.

Profil opinii

Profil opinii to strona, na której widać wszystkie Twoje oceny włącznie z Twoją oceną całkowitą. Jeśli odpowiesz w skrzynce odbiorczej opinii na oceny, to także Twoja odpowiedź znajdzie się na profilu opinii.

Punkt kontaktowy

Pomiędzy Twoim klientem a Twoim przedsiębiorstwem dochodzi podczas podróży klienta do transakcji w wielu różnych punktach kontaktowych. eTrusted pozwala na zdefiniowanie zdarzeń dla każdego z tych punktów kontaktowych, żeby zebrać osobno oceny dla każdego z tych punktów kontaktowych.

Pytania dodatkowe

Dodatkowe pytania można zastosować w kwestionariuszach, które zbierają od Twoich klientów jeszcze bardziej dokładne informacje zwrotne. Inaczej niż w przypadku oceny gwiazdkowej Trusted przewidziano dodatkowe pytania dla celów wewnętrznych. Dlatego nie są one publikowane na Twoim profilu opinii i nie wpływają na Twoją ocenę całkowitą.

R

Ręczne zaproszenia

patrz Review Collector.

Review Collector

Przy pomocy Review Collector zbierasz manualnie oceny klientów przy pomocy kilku kliknięć i bez integracji technicznej. Można go znaleźć w centrum kontrolnym w nawigacji głównej pod "Zaproszenia" > "Wysłać zaproszenie".

Review Service Team

Nasz Review Service Team ma za zadanie sprawdzanie zgłoszonych ocen, jest on dostępny pod adresem e-mailowym reviewservice@trustedshops.de.

S

Skala opinii

Typ pytań dodatkowych. Skala opinii pyta klientów o ich zdanie na temat różnych kryteriów w skali od 1 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry).

Skrzynka odbiorcza

Patrz skrzynka odbiorcza opinii.

Skrzynka odbiorcza opinii

Skrzynka odbiorcza opinii znajduje się w menu z lewej strony pod "Inbox": Stanowi ona przegląd wszystkich Twoich ocen i ma wygląd typowej skrzynki e-mailowej.

Sprzężenie zwrotne doświadczeń

eTrusted bazuje na prostej idei: Sprzężenie zwrotne doświadczeń.

Pod sprzężeniem zwrotnym doświadczeń rozumiemy informacje zwrotne, które klienci przekazują po konkretnej transakcji lub doświadczeniu z produktem lub usługą (np. zakup produktu, użycie produktu, odwiedziny sklepu itp.).

Klienci wyrabiają sobie opinię o Twoim przedsiębiorstwie w takich momentach realizacji transakcji. Jeżeli zatem chcemy poznać ich nieprzefiltrowane zdanie, to musimy w tych momentach o nie zapytać.

eTrusted pozwala na to wysyłając zaproszenia do wyrażenia opinii na podstawie zdarzeń, które są wyzwalane przez transakcje w określonych punktach kontaktowych. Ta wysyłka jest całkowicie automatyczna. W ten sposób eTrusted wytwarza stały strumień ocen i pomaga określić, w których punktach kontaktowych występują największe możliwości poprawy.

Status zaproszenia

Dla każdego wysłanego zaproszenia możesz zobaczyć w swojej kronice zaproszeń aktualny status. W przypadku statusów "Odmowa" i "Nie dostarczono" objaśniamy dodatkowo przyczyny danego statusu.

Dokładne wyliczenie wszystkich możliwych statusów podano pod Jakie statusy istnieją i jakie jest ich znaczenie?

T

Transakcje

Transakcje są zawierane w różnych punktach kontaktowych, z którymi klienci mają styczność w Twoim przedsiębiorstwie w trakcie podróży klienta. Dla automatycznego zaproszenia można przygotować dla różnych transakcji własne zdarzenia, które są wyzwalane przez transakcje. Jeśli zdarzenie pojawi się w eTrusted, wysłane zostaje zaproszenie do wyrażenia opinii z wykorzystaniem reguły zapraszania.

Z

Zaproszenia

Patrz zaproszenia do wyrażenia opinii.

Zaproszenia do wyrażenia opinii

Zaproszenie do wyrażenia opinii jest wiadomością dla Twego klienta (z reguły e-mailową), która stanowi zaproszenie do wykonania oceny i zawiera link do kwestionariusza. Gdy klient wysyła kwestionariusz, pozostawia on ocenę.

W eTrusted istnieją dwa rodzaje zaproszenia do wyrażenia opinii: Automatyczne zaproszenia i ręczne zaproszenia.

Zasady zaproszeń

Automatyczne zaproszenia są wysyłane na podstawie zasad zapraszania. Podczas tworzenia reguły zapraszania zawsze zdefiniuj zdarzenie, wymaganą wartość opóźnienia wysyłki wraz z planowanym czasem zegarowym, szablon e-maila i szablon kwestionariusza.

Zdarzenie

Zdarzenie zostaje wyzwolone, gdy pomiędzy przedsiębiorstwem dochodzi do transakcji - np. zakup produktu w sklepie internetowym. Jeśli wyzwolone zostanie zdarzenie, wysyła on automatyczne zaproszenie do wyrażenia opinii na bazie reguły zapraszaniaTechniczną stronę tworzenia zdarzeń opisano w dokumentacji API.

Znak zastępczy

Znaki zastępcze to elementy tekstu, które zastępujemy Twoimi danymi. Przykład: Zaproszenia do wyrażenia opinii zawierają znak zastępczy [transaction date]. Zostaje on zastąpiony datą transakcji, dla której wysyła się zaproszenie.

Zoptymalizowany szablon kwestionariusza

Zalecany przez nas szablon, który standardowo używamy do kwestionariuszy. Składa on się z oceny gwiazdkowej Trusted i opcjonalnego dodatkowego pytania typu skala opinii. Szablon opisano dokładniej tu: Co to jest zoptymalizowany szablon kwestionariusza (optimised questionnaire template)?


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 4