Jak mogę dostosować sposób wyświetlania Trustbadge® na urządzeniach mobilnych?

Trustbadge® nie został jeszcze zintegrowany? Przed kontynuacją należy najpierw wykonać integrację standardową. Ten artykuł może Ci pomóc: Jak zintegrować Trustbadge w sklepie bez użycia wtyczki?
W powyższym artykule znajduje się również kod Trustbadge, który jest podstawą wszystkich korekt opisanych w poniższym tekście.

Sposób wyświetlania Trustbadge na urządzeniach mobilnych możesz skonfigurować niezależnie od sposobu wyświetlania go na urządzeniach stacjonarnych. W ramach integracji standardowej zdefiniowano następujące reguły dla mobilnego Trustbadge:

 • Trustbadge prezentuje zebrane gwiazdki oceny oraz – po pomyślnej certyfikacji – Twój znak jakości.
 • Trustbadge jest wyświetlany po lewej stronie ekranu.
 • Trustbadge jest wyświetlany 10 pikseli nad dolną krawędzią ekranu.

Zasady te można oczywiście dostosować do indywidualnych potrzeb. W tym artykule wyjaśniamy, jak używać kodu Trustbadge®, aby...

Jak inaczej wyświetlić Trustbadge w wersji mobilnej?

W ramach standardowej integracji Trustbadge prezentuje zebrane gwiazdki oceny oraz – po pomyślnej certyfikacji – znak jakości.

01_PL.png

Korzystając z kodu Trustbadge, masz trzy opcje zmiany sposobu wyświetlania Trustbadge:

 • Możesz ukryć zebrane gwiazdki oceny i wyświetlać tylko swój znak jakości.
  02_PL.png
 • Możesz także korzystać z wersji stacjonarnej Trustbadge w mobilnej wersji strony internetowej.
  03_PL.png
 • Możesz użyć wariantu paska górnego Trustbadge w wersji mobilnej swojej strony internetowej.
  04_PL.jpg

Ukrywanie gwiazdek oceny

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-disable-reviews="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-mobile-disable-reviews="true"

Gwiazdki oceny zostały pomyślnie ukryte w mobilnej wersji strony.

Korzystanie z wersji stacjonarnej Trustbadge w mobilnej wersji strony

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-disable-mobile="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-disable-mobile="true"

Oznacza to, że możesz korzystać z wersji stacjonarnej Trustbadge także w mobilnej wersji swojej strony internetowej.

Korzystanie z wariantu paska górnego Trustbadge

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-enable-topbar="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-mobile-enable-topbar="true"

Dzięki temu możesz korzystać z wariantu paska górnego Trustbadge w mobilnej wersji strony.

Wariant paska górnego Trustbadge jest osadzony na stałe przy górnej krawędzi ekranu. Nie można zmienić tej pozycji.

Jak mogę przenieść Trustbadge w wersji mobilnej w inne miejsce?

W ramach integracji standardowej na urządzeniach mobilnych Trustbadge wyświetlany jest po lewej stronie ekranu 10 pikseli nad dolną krawędzią ekranu.

Za pomocą kodu Trustbadge można przenieść Trustbadge w wersji mobilnej...

... poziomo od lewej krawędzi ekranu do środka lub w prawo.

... pionowo w górę lub w dół.

... dowolnie w mobilnej wersji strony internetowej.

Umieszczanie Trustbadge na prawej krawędzi ekranu lub na środku

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-position="left"
 2. Zastąp wiersz kodu jednym z następujących wierszy kodu:
  - Jeśli chcesz umieścić Trustbadge po prawej stronie:
  data-mobile-position="right"
  - Jeśli chcesz umieścić Trustbadge na środku:
  data-mobile-position="center"

Pomyślnie umieszczono Trustbadge na prawej krawędzi ekranu lub pośrodku.

Przesuwanie Trustbadge w górę lub w dół

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-y-offset="0"
 2. Zastąp 0 liczbą pikseli, o którą Trustbadge ma być przesunięty w górę lub w dół.

Dwa przykłady:

 • Chcesz przesunąć Trustbadge o 5 pikseli w górę? W takim przypadku użyj następującego wiersza kodu:
  data-mobile-y-offset="5"
 • Czy chcesz przesunąć Trustbadge w dół? Użyj wartości ujemnych. Aby przesunąć Trustbadge o 5 pikseli w dół, użyj następującego wiersza kodu:
  data-mobile-y-offset="-5"
  Stosuj tylko wartości do -10.

Trustbadge został pomyślnie przeniesiony w górę lub w dół.

Elastyczne umieszczanie Trustbadge na stronie internetowej

Oprócz opisanego powyżej standardowego wariantu ze stroną internetową w wersji mobilnej możesz również zintegrować swoją indywidualną wersję Trustbadge.

Wariant specjalny różni się od wariantu standardowego na trzy sposoby:

 1. Wygląda inaczej niż wersja standardowa. Tutaj można zobaczyć wariant niestandardowy:
  05_PL.png  06_PL.png
        (z gwiazdkami oceny)                                                      (bez gwiazdek oceny)
 2. Na stronie internetowej można umieścić wariant niestandardowy z pełną elastycznością.
 3. Można zmienić wielkość wariantu niestandardowego.

Domyślnie wariant niestandardowy w widoku mobilnym ma szerokość 156 pikseli i wysokość 78 pikseli. Poniżej wyjaśniamy, jak zmienić rozmiar Trustbadge w widoku mobilnym. Czy powyższe wartości domyślne są dla Ciebie odpowiednie? W takim razie pomiń dwa kolejne kroki i przejść do kroku 3.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-custom-width="156"
 2. Zastąp 156 liczbą pikseli, którą chcesz określić jako szerokość Trustbadge.

Liczba pikseli, którą możesz tu określić, zależy od tego, czy gwiazdki oceny zostały ukryte w widoku mobilnym.

 • Gwiazdki oceny zostały ukryte? W takim przypadku wybierz liczbę pikseli od 32 do 58.
 • Gwiazdki oceny nie są ukryte? W takim przypadku wybierz liczbę pikseli od 100 do 500.

Liczba pikseli dla wysokości Trustbadge jest automatycznie określana przez wybraną szerokość. Nie musisz jej podawać.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-enable-custom="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-mobile-enable-custom="true"
 3. Otwórz kod źródłowy swojej strony.
 4. Umieść następujący wiersz kodu na swojej stronie internetowej w miejscu, w którym powinien się pojawić Trustbadge:
  <div id="trustbadgeCustomMobileContainer"></div>

Może to być np. nagłówek lub stopka.

Trustbadge został pomyślnie zintegrowany w wybranej pozycji na stronie internetowej.

Jak dezaktywować tryb wygaszania Trustbadge na urządzeniach mobilnych?

W widoku mobilnym automatycznie aktywowany jest tryb wygaszania. W tym trybie Trustbadge jest wyświetlany u góry każdej strony. Jednak znika, gdy klienci przewijają stronę w dół. Pojawia się ponownie, gdy tylko klient wróci na górę strony. Możesz dezaktywować tryb wygaszania, aby Trustbadge nie był już ukryty.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-enable-fadeout="true"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-mobile-enable-fadeout="false"

Tryb wygaszania został pomyślnie dezaktywowany w widoku mobilnym.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 13 z 25