Co muszę wiedzieć o swojej fakturze?

Wiemy, że pytania dotyczące faktur należą do tych często zadawanych. Dlatego chcielibyśmy przedstawić odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące naszych faktur.

Jakiego rodzaju faktury są dostępne w Trusted Shops?

Podjęcie decyzji o korzystaniu z produktów Trusted Shops, np. znaków jakości lub ocen sklepów internetowych, oznacza przystąpienie do członkostwa w Trusted Shops. Członkostwo zostaje przyznane na min. 12 miesięcy i — o ile nie rozwiążesz umowy — co roku ulegnie automatycznemu przedłużeniu. Z tego względu standardowo raz w roku wystawiamy faktury roczne.

Co do zasady oznacza to, że możesz wybrać pomiędzy składkami członkowskimi opłacanymi rocznie lub miesięcznie. Jednak nawet w przypadku wyboru miesięcznego trybu regulowania płatności otrzymasz fakturę roczną, na której zostanie podana wysokość składki miesięcznej. Informacje na temat obecnej częstotliwości regulowania płatności przedstawiono w ustaleniach dotyczących płatności znajdujących się na końcu faktury. Trusted Shops nie wystawia faktur miesięcznych, nawet w przypadku wyboru miesięcznej częstotliwości regulowania płatności.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym zamówisz inny produkt Trusted Shops, np. Opinię o produkcie lub Integrację z Google, wówczas oprócz zwykłej faktury rocznej otrzymasz również oddzielną fakturę.

W wyjątkowych przypadkach — z powodów technicznych — może okazać się konieczne wystawienie faktury z tytułu odstąpienia od umowy. Szczególną cechą tego rodzaju faktur jest to, że anulowane usługi są wykazywane na fakturze jako wartości dodatnie. Jednak wszelkie usługi wymagające ponownych obliczeń są wykazywane jako wartości ujemne. Wartości dodatnie i ujemne są następnie ze sobą kompensowane, aby kwota faktury ogółem odpowiadała ostatecznej wartości odstąpienia od umowy.

Kiedy otrzymam fakturę?

Pierwszą fakturę otrzymasz bezzwłocznie po zawarciu umowy z Trusted Shops. Faktury są zawsze przesyłane drogą elektroniczną (e-mail). Jeżeli chcesz otrzymać fakturę również w formie papierowej, napisz na adres contract@trustedshops.com.

Ponadto w dostępnym z poziomu użytkownika systemie back-end („My Trusted Shops”) możesz przejrzeć wszystkie wcześniej wystawione faktury w formacie PDF. W tym celu zaloguj się do systemu back-end, a następnie wybierz z menu dostępnego na stronie głównej opcję „Moja umowa”.

FIRST_PL.png

W otwartym przeglądzie wybierz zakładkę „Faktury”, aby wyświetlić listę wszystkich dotychczas wystawionych faktur.

SECOND_PL.png

Jaka jest struktura faktur rocznych?

Faktury roczne wystawione przez Trusted Shops składają się z siedmiu elementów.

Invoice_Helpcenter_landscape_pl.jpg

(1) W tej części znajdują się dane adresowe Trusted Shops.

(2) W tej sekcji można znaleźć dodatkowe istotne dane Trusted Shops:

 • imiona i nazwiska naszych dyrektorów zarządzających,
 • nasz NIP,
 • nasz numer VAT,
 • nasz numer wpisu do rejestru handlowego,
 • nasze dane bankowe,
 • dane do kontaktu z zespołem ds. usług.

(3) Tutaj podano Twoje dane adresowe.

(4) W tej części znajdziesz następujące dane dotyczące faktury:

 • Twój unikatowy numer faktury,
 • Twój numer klienta,
 • datę wystawienia faktury,
 • Twój numer VAT i/lub numer Twojego zamówienia lub zamówienia zakupu (o ile dotyczy).

(5) Następnym elementem jest przegląd usług, w którym wyszczególniono zamówione przez Ciebie produkty Trusted Shops i poniesione koszty. Jeżeli Twoje zamówienie obejmuje usługi dla różnych sklepów, produkty zostaną odpowiednio przypisane do każdego z nich.

(6) Na końcu przeglądu usług znajdziesz kwotę netto faktury ogółem, obowiązującą stawkę podatku VAT oraz kwotę brutto faktury ogółem, którą musisz uiścić.

(7) Na końcu faktury znajdziesz także ustalenia dotyczące płatności, które zostały z Tobą uzgodnione. W tej części znajdziesz m.in.

 • ustaloną przez Ciebie częstotliwość dokonywania płatności (roczną lub miesięczną),
 • wybraną przez Ciebie metodę płatności,
 • termin płatności faktury.

Jak mogę zmienić metodę płatności?

Oczywiście możesz to zrobić w każdej chwili. Jeżeli chcesz zmienić metodę płatności, skontaktuj się z naszym zespołem ds. umów pod adresem (contract@trustedshops.com). Możesz skontaktować się z tym zespołem również w celu aktualizacji istotnych danych podstawowych (np. adresu siedziby) lub zarejestrowania dodatkowego odbiorcy faktur. Zespół ds. umów pozostaje do Twojej dyspozycji również w przypadku pytań dotyczących faktur lub ponagleń.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 5