Jak mogę zarządzać kontami użytkowników?

Tworzenie dodatkowych kont użytkowników

Jeśli potrzebujesz osobnego konta dla współpracownika, możesz je utworzyć w systemie My Trusted Shops. Obecnie Centrum Kontrolne eTrusted nie obejmuje funkcji zarządzania użytkownikami. Dlatego ustawienia są automatycznie przenoszone z My Trusted Shops.

Aby móc tworzyć dodatkowe konta użytkowników, musisz mieć uprawnienia administratora w systemie My Trusted Shops. Nie jesteś administratorem? Poproś o pomoc osobę z odpowiednimi uprawnieniami w Twojej firmie. Jeśli nie jesteś w stanie określić, kto nią jest, skontaktuj się ze swoim opiekunem pod adresem members@trustedshops.com.

Najpierw zaloguj się do My Trusted Shops i w głównym pasku nawigacji wybierz pozycję „Moja umowa”.01_Nutzer-anlegen_MeinVertrag_PL.png

 

W wyświetlonym przeglądzie wybierz zakładkę „Użytkownik” (1), a następnie kliknij przycisk „Utworzenie konta nowego członka” (2).

02_Nutzer-anlegen_NeuenBenutzeranlegen_PL.png

Zostaną wyświetlone dodatkowe pola, w których możesz wpisać dane osobowe swojego współpracownika. Następnie kliknij „Zapisz”.

03_Nutzer-anlegen_Datenspeichern_PL.png

System automatycznie przekieruje Cię do przeglądu „Użytkownik”. Na liście wszystkich kont użytkowników wyszukaj nowo utworzone konto i kliknij je. Otworzy się nowy widok, w którym możesz przypisać uprawnienia i role do nowego konta użytkownika. Zaznaczając odpowiednie pola (1), przypisujesz następujące uprawnienia:

  • Opinie: użytkownik może przeglądać i edytować opinie.
  • Ochrona Kupującego: użytkownik może przeglądać i edytować roszczenia związane z Ochroną Kupującego.
  • Generator tekstów prawnych: użytkownik ma dostęp do generatora tekstów prawnych.
  • Audyty: użytkownik może przeglądać audyty. Ponadto ma możliwość kontaktu z Trusted Shops w sprawie statusu audytu.
Jeśli w Trusted Shops masz zarejestrowanych kilka sklepów, możesz przypisać uprawnienia do każdego z nich indywidualnie. Sklepy są wymienione na liście.

Ponadto do nowego konta użytkownika możesz przypisać uprawnienia administratora, zaznaczając pole wyboru „Administrator” (2). Wówczas za pośrednictwem tego konta będzie można tworzyć kolejne konta, przypisywać role i sklepy, zmieniać dane płatności i uzyskiwać dostęp do faktur. Kliknij „Zapisz zmiany” (3), aby zakończyć przydzielanie uprawnień i ról. Możesz również wysłać współpracownikowi e-mail z danymi logowania, klikając „Wyślij dane logowania”.

04_Nutzer-anlegen_Rollenvergabe_PL.png

Usuwanie/dezaktywacja kont użytkowników

Nie ma możliwości usunięcia istniejącego już konta użytkownika. Można je jednak dezaktywować, aby uniemożliwić zalogowanie przy użyciu danych użytkownika przypisanych do tego konta. W tym celu najpierw przejdź zgodnie z powyższym opisem do przeglądu „Użytkownik” w systemie My Trusted Shops. Następnie wybierz konto, które chcesz dezaktywować. Teraz kliknij niebieski przycisk z symbolem ołówka po prawej stronie adresu e-mail.

05_Nutzer-deaktivieren_Stift_PL.png

W otwartym przeglądzie wybierz zakładkę „Login” (1) i kliknij przycisk „Edycja” (2).

06_Nutzer-deaktivieren_Bearbeiten_PL.png

Następnie zaznacz opcję „Logowanie nieaktywne” (1) i kliknij „Zapisz” (2). Konto zostało zdezaktywowane.

07_Nutzer-deaktivieren_Login-inaktiv_PL.png

Aby ponownie aktywować konto, wystarczy usunąć zaznaczenie opcji „Logowanie nieaktywne” i zapisać zmiany.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 17