Korzystanie z Trusted Shops z PrestaShop (od wersji 1.6)

Na początku przypominamy, aby korzystać z aktualnej wtyczki Trusted Shops dla PrestaShop od wersji 1.6, używana wersja PHP musi być nowsza niż 5.5, co oznacza, że numer wersji musi być wyższy. Jeśli nie wiesz, z której wersji PHP korzysta Twoje oprogramowanie sklepu, możesz to sprawdzić w systemie back-end PrestaShop. W tym celu kliknij pozycję „Ustawienia zaawansowane” w głównym menu nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. W otwartym drzewie menu wybierz pozycję „Informacja”. W obszarze „Informacja o serwerze” wyświetlonego widoku podana jest wersja PHP.

1_PHPVersion.png

Jeśli używasz wersji PHP starszej niż 5.5 i nie możesz jej zaktualizować, tutaj możesz pobrać starszą wersję wtyczki. Dostępne są również odpowiednie wytyczne dotyczące integracji. Jeśli dostępna jest nowsza wersja PHP, postępuj zgodnie z poniższym samouczkiem.

Instalacja

Zaloguj się do systemu back-end PrestaShop. Kliknij pozycję „Module” (01_16x16.png) w głównym menu nawigacyjnym po lewej stronie ekranu, a następnie pozycję „Modul-Katalog” (02_16x16.png) w otwartym drzewie menu. Pojawi się nowy widok. Wpisz „trusted” w polu wyszukiwania i kliknij niebieski przycisk wyszukiwania (03_16x16.png). Zostanie wyświetlona wtyczka Trusted Shops o nazwie „System opinii Trusted Shops”. Kliknij przycisk „Instaluj” (04_16x16.png) w obszarze tej wtyczki.

2_ModulKatalog.png

Dzięki temu rozpoczęła się instalacja wtyczki. O pomyślnym zakończeniu instalacji poinformuje zielona notatka, która pojawi się w prawym górnym rogu ekranu.

3_notice.png

Teraz kliknij przycisk „Konfiguruj”, aby przejść do konfiguracji.

4_ConfigureTab.png

Po pomyślnej instalacji, wtyczka Trusted Shops pojawi się również jako osobna pozycja menu pod główną pozycją menu nawigacyjnego „Module”. Kliknięcie pozycji „Moduł Trusted Shops” spowoduje bezpośrednie przekierowanie do obszaru logowania wtyczki, aby umożliwić rozpoczęcie konfiguracji.

5_NAVI.png

Konfiguracja

Wtyczka Trusted Shops została pomyślnie zainstalowana w PrestaShop. Teraz pokażemy, jak sprawić, aby funkcja Trustbadge® była widoczna na stronie sklepu, i jak skonfigurować ją zgodnie z własnymi wymaganiami:

Wyświetlanie funkcji Trustbadge, integrowanie Ochrony Kupującego i zbieranie opinii o sklepie

Wyjątkowa technologia Trustbadge® znacząco ułatwia gromadzenie, zarządzanie oraz wyświetlanie opinii klientów na stronach sklepu. Pozwala również w łatwy sposób zintegrować znak jakości Trustmark i zaoferować Ochronę Kupującego.

Gdy już otrzymasz dane logowania do konta My Trusted Shops, możesz je wprowadzić za pomocą ekranu wprowadzania danych.

Presta_new_login_page_pl.png

Pojawi się wtedy widok „Sklep konfiguracja”. W tym widoku pola są wstępnie wypełnione, nawet jeśli poprawnie skonfigurowałeś sklepy wielojęzyczne lub podrzędne w systemie back-end PrestaShop. Kliknij przycisk „Edytuj”, aby rozpocząć konfigurację odpowiedniego sklepu.

7_ShopConfig.png

Następnym krokiem jest powiązanie wybranego identyfikatora Trusted Shops z jednym ze sklepów skonfigurowanych w PrestaShop.

Identyfikator Trusted Shops (zaczynający się od X...) znajdziesz w swoim panelu administracyjnym w części backend My Trusted Shops. Aby go odnaleźć, w pierwszej kolejności zaloguj się do My Trusted Shops klikając tutaj. Po zalogowaniu się zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do panelu administracyjnego. W prawej kolumnie panelu wyświetlone są Twoje sklepy zarejestrowane w Trusted Shops wraz z odpowiednimi identyfikatorami Trusted Shops.

W tym celu kliknij menu rozwijane „PrestaShop Język sklepu” i wybierz sklep, który odpowiada identyfikatorowi Trusted Shops.

8_Language.png

Następnie kliknij przycisk „Zapisz”.

9_SaveConfig.png

Następnie zostaniesz przekierowany na stronę startową wtyczki Trusted Shops. Można na niej zobaczyć, których kroków konfiguracji wybranego sklepu jeszcze nie ukończono.

10_PluginOverview.png

Kliknięcie pozycji „Mój profil SEO” w żółtym polu umożliwi przekierowanie bezpośrednio do profilu opinii.

Na początku wybierz kartę „Opinie o sklepie”.

11_ServiceReviewsTab.png

W sekcji „Skonfiguruj Trustbadge” możesz aktywować funkcję Trustbadge i dostosować ją odpowiednio do swoich potrzeb. Kliknij przycisk „Tak” w polu „Wyświetl Trustbadge na wszystkich stronach”, aby aktywować funkcję Trustbadge. Następnie możesz skonfigurować funkcję Trustbadge.

12_ShowTB.png

Zaawansowane opcje konfiguracji oferują więcej możliwości, ale korzystanie z nich wymaga fachowej wiedzy z zakresu programowania.

W polu „Tryb wyświetlania” możesz określić, czy ikona funkcji Trustbadge ma być wyświetlana z gwiazdkami oceny, czy bez nich.

trustmark%2Breviews_copy_6.pngtrustmark-only_copy_6.png

Domyślnie ikona funkcji Trustbadge jest wyświetlana w prawym dolnym rogu stron sklepu. Wprowadzając liczbę pikseli w polu „Przesunięcie na osi pionowej”, możesz przesunąć ikonę funkcji Trustbadge w górę przy prawej krawędzi ekranu. Na koniec kliknij ikonę „Zapisz i nie zamykaj”, aby wprowadzić zmiany. Dzięki temu widok będzie nadal wyświetlany, umożliwiając wykonanie dalszych kroków konfiguracji.

Jednak najpierw działanie funkcji Trustbadge powinno zostać przetestowane. W tym celu złóż zamówienie testowe w swoim sklepie. Jeśli na końcu zamówienia pojawi się obiekt Trustcard („Guarantee Card”), oznacza to, że z powodzeniem zintegrowano funkcję Trustbadge ze sklepem, Ochrona Kupującego jest aktywna, a opinie o sklepie będą zbierane.

website_integration_custom_pl-PL.png

Wyświetlanie etykiety Shop Review Sticker z opiniami

Aby zwiększyć widoczność zebranych opinii w interfejsie sklepu, możesz wprowadzić etykietę Shop Review Sticker oferowaną przez Trusted Shops.

Aby to zrobić, przejdź do sekcji „Review Sticker” w karcie „Opinie o sklepie”. Następnie aktywuj opcję „Wyświetl Review Sticker”, klikając przycisk „Tak”.

13_DisplayShopReviewSticker.png

W ten sposób na stronach kategorii Twojego sklepu internetowego w pasku bocznym zostanie wyświetlona etykieta Shop Review Sticker.

14_ShopReviewStickerExample.png

Strony kategorii nie mają paska bocznego? W takiej sytuacji skorzystaj z zaawansowanych opcji konfiguracji udostępnianych przez wtyczkę, aby przypisać odpowiedni element sklepu, w którym ma być wyświetlana etykieta Shop Review Sticker.

Po aktywacji etykiety Shop Review Sticker zgodnie z powyższym opisem otworzy się menu, w którym można dostosować sposób jej wyświetlania.

15_EditShopReviewSticker.png

Odpowiednią czcionkę można wybrać z menu rozwijanego „Czcionka”. Natomiast menu rozwijane „Liczba wyświetlanych opinii” umożliwia określenie liczby kolejno wyświetlanych opinii. Maksymalnie może to być pięć opinii. W polu „Minimalna ocena do wyświetlenia” możnesz określić minimalną ocenę, od jakiej mają być wyświetlane opinie. Dostępne są oceny od 1 — „niedostateczna” do 5 — „doskonała”.

Istnieje również możliwość dostosowania koloru tła etykiety Shop Review Sticker do wyglądu sklepu. W tym celu wpisz wartość szesnastkową odpowiedniego koloru lub wybierz wymagany kolor, klikając pole wyboru koloru. Aby zakończyć wprowadzanie zmian, kliknij ikonę „Zapisz i nie zamykaj”.

Zaawansowana konfiguracja oferuje więcej możliwości, ale korzystanie z nich wymaga fachowej wiedzy z zakresu programowania.

Zbieranie i wyświetlanie opinii o produktach

Jeśli chcesz gromadzić i wyświetlać opinie nie tylko o sklepie, ale również o produktach, przejdź do karty „Opinie o produktach”. Aktywuj funkcję „Zbieraj opinie o produktach”, klikając przycisk „Tak”.

16_CollectProductReviews.png

Spowoduje to otwarcie sekcji „Opinie o produktach”, „Gwiazdki oceny”„Pole z numerem MPN”.

Opinie o produktach

Aby wyświetlać opinie o produktach na stronach produktów sklepu, należy aktywować funkcję „Wyświetlaj opinie o produktach w osobnej zakładce”, klikając przycisk „Tak”.

17_AdditionalTabProductReviews.png

Zebrane opinie o produktach będą wówczas wyświetlane w dodatkowej karcie na stronie produktu.

18_ProductReviewsExample.png

Po aktywacji opinii o produktach otworzy się menu wtyczki, które umożliwii skonfigurowanie sposobu wyświetlania opinii w preferowany sposób.

19_EditProductReviews.png

Możesz wybrać kolory ramki, gwiazdek oceny i tła, aby dostosować je do wyglądu sklepu. W tym celu wpisz odpowiednią wartość szesnastkową bezpośrednio w polu wejściowym albo kliknij pole wyboru koloru i wybierz kolor. Ponadto w polu „Nazwa zakładki z opiniami” można wprowadzić nazwę zakładki, która będzie wyświetlana na stronach produktów (np. „Opinie naszych klientów”).

Zaawansowana konfiguracja oferuje więcej możliwości, ale korzystanie z nich wymaga fachowej wiedzy z zakresu programowania.

Gwiazdki oceny produktu

Dzięki wtyczce Trusted Shops możesz wyświetlać odpowiednie oceny wyrażone gwiazdkami na stronie produktu pod jego nazwą.

20_ReviewStarsExample.png

W tym celu aktywuj funkcję „Wyświetl gwiazdki oceny pod nazwą produktu”, klikając przycisk „Tak”.

21_ActivationProductReviewStars.png

Możesz teraz skonfigurować sposób wyświetlania gwiazdek oceny przy opiniach o produktach zgodnie ze swoimi preferencjami.

22_EditProductReviewStars.png

Możesz określić kolor gwiazdek i ich wielkość (w pikselach), a także rozmiar czcionki. Dodatkowo, możesz ukryć wyświetlanie gwiazdek oceny, jeśli produkt nie ma jeszcze opinii. W tym celu aktywuj funkcję „Ukryj zakładkę, jeśli jest pusta”, klikając przycisk „Tak”.

Zaawansowana konfiguracja oferuje więcej możliwości, ale korzystanie z nich wymaga fachowej wiedzy z zakresu programowania.

Pole z numerem MPN w PrestaShop

Aby wyświetlać opinie o produktach w Zakupach Google, w pierwszej kolejności musisz wybrać opcję „Integracja z Google” tutaj na swoim koncie My Trusted Shops.

Jeśli chcesz, aby opinie o produktach były wyświetlane w Zakupach Google, w tym miejscu możesz ustawić cechę produktu, którą chcesz użyć dla parametrów MPN. Wszystkie pozostałe niezbędne parametry, takie jak numer GTIN i marka, są przypisane do standardowych pól PrestaShop. W większości przypadków można tutaj użyć opcji domyślnej.

23_MPN.png

Zachowaj numer GTIN, markę i numer MPN, jeśli chcesz, aby opinie o produktach pojawiały się w Zakupach Google.

Ręczne wysyłanie próśb o opinię

Korzystając z wtyczki Trusted Shops, masz również możliwość ręcznego wysyłania próśb o wystawienie opinii dotyczących zamówień, które zostały złożone do sześciu miesięcy wstecz.

Aby móc korzystać z tej funkcji na naszej nowej platformie ocen eTrusted należy ją najpierw aktywować. Aktywacja jest całkowicie bezpłatna. Przed skorzystaniem z tej funkcji w pierwszej kolejności należy skontaktować się z nami mailowo, pod: members@trustedshops.com. Po aktywacji przez Trusted Shops możesz skorzystać z tej instrukcji, aby dostosować ustawienia pod własne preferencje.
Korzystając z tej funkcji, potwierdzasz, że Twoi klienci wyrazili zgodę na przekazanie ich danych do Trusted Shops w celu przesłania prośby o opinię pocztą elektroniczną.

W tym celu wyświetl odpowiednie menu na karcie „Prośby o opinię” i kliknij przycisk „Wyślij maila z prośbą o opinię klientom, którzy już złożyli zamówienie”.

28_InvitesTAB.png29_ManualInvites.png

Nastąpi przekierowanie do widoku „Select orders” (Wybór zamówień).

30_ManualInvites2.png

Możesz w nim wybrać okres czasu, z jakiego zostaną wybrane zamówienia zakupu. Jeśli została zarezerwowana opcja „Product Reviews” (Opinie o produktach), możesz też określić, czy wysyłane prośby o opinię mają dotyczyć tylko sklepu, czy również zamówionych produktów. Na koniec określ status zamówień zakupu, dla których chcesz wysłać prośby o opinię. Po dokonaniu ustawień zgodnie z preferencjami kliknij przycisk „Przejdź dalej”.

31_ManualInvites3.png

Otrzymasz listę wszystkich zamówień spełniających podane kryteria. Sprawdź ją i, w razie potrzeby, usuń zamówienia, dla których nie chcesz wysyłać próśb o opinię. Następnie kliknij przycisk „Next” (Przejdź dalej).

33_ManualInvites.png

Nastąpi przekierowanie do etapu „Send Invite Emails” (Wyślij wiadomości e-mail z zaproszeniem). Kliknij przycisk „Send” (Wyślij), aby wyrazić zgodę na wysłanie. Prośby o opinię zostaną wysłane.

34_ManualInvites6.png

Następnie wyświetli się komunikat z informacją o liczbie wysłanych wiadomości e-maili.

35_ManualInvitesConfirmation.png

Konfigurowanie osobnych identyfikatorów Trusted Shops dla sklepów wielooddziałowych

Czy masz sklep wielooddziałowy, na przykład sprzedający produkty w różnych wersjach językowych? Kliknij przycisk „Skonfiguruj sklepy” w żółtym polu wtyczki, aby przejść do widoku sklepu o nazwie wyświetlanej w polu powyżej.

36_Multishop_1.png

Możesz w nim skonfigurować wszystkie wymagane wersje językowe, niezależnie od głównego modułu sklepu. 

Chcesz wprowadzić zmiany w już skonfigurowanym sklepie? Wybierz odpowiedni sklep w żółtym polu w menu rozwijanym u góry, aby zmienić jego konfigurację.

37_Multishop2.png


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 13