Zainstaluj wtyczkę WooCommerce

Od sierpnia 2022 r. dostępna jest nowa wtyczka dla WooCommerce. W związku z tym istnieją dwie ścieżki instalacji:

Pierwszy sposób instalacji: Korzystasz już z wtyczki Trusted Shops do WooCommerce.

 1. Najpierw odinstaluj używaną do tej pory wtyczkę, korzystając z instrukcji w rozdziale „Odinstalowanie”.
 2. Następnie zainstaluj aktualną wtyczkę, korzystając z instrukcji w rozdziale „Instalacja”.

Drugi sposób instalacji: Do tej pory nie korzystałeś/-aś z wtyczki Trusted Shops dla WooCommerce.

 1. Pomiń rozdział „Odinstalowanie”.
 2. Zainstaluj aktualną wtyczkę, korzystając z instrukcji w rozdziale „Instalacja”.

Odinstalowanie

 1. Zaloguj się do systemu zaplecza WooCommerce.
 2. W głównym menu nawigacyjnym kliknij „Wtyczki“ (01_16x16.png), a następnie „Zainstalowane wtyczki“ (02_16x16.png).
  5_-_Deinstallation__1_.png
 3. Pojawi się przegląd zainstalowanych wtyczek. Wyszukaj for „Trustbadge Reviews for WooCommerce“ i kliknij „Wyłącz“.
  5_-_Deinstallation__2_.png
 4. Wtyczka została wyłączona. Kliknij „Usuń“.
  5_-_Deinstallation__3_.png

Twoja dotychczasowa wtyczka została odinstalowana. Aby zainstalować aktualną wtyczkę, postępuj zgodnie z instrukcją w rozdziale „Instalacja”.

Instalacja

Najpierw otwórz system zaplecza WooCommerce. Następnie po lewej stronie w głównym menu nawigacyjnym wybierz pozycję „Wtyczki” (01_16x16.png). W drzewie menu, które się otworzy, kliknij pozycję „Dodaj nową” (02_16x16.png). Zobaczysz okno przeglądu informacji, gdzie możesz poszukać nowych wtyczek. W polu wyszukiwania wpisz słowo „Trustbadge” (03_16x16.png), które jest powiązane z wtyczką Trusted Shops. Gdy tylko pojawi się wtyczka zaznaczona na zrzucie ekranu poniżej, kliknij przycisk „Zainstaluj” (04_16x16.png).

1_-_Installation.png

Na koniec kliknij przycisk „Włącz”.

2_-_Aktivieren.png

Wtyczka Trusted Shops została zainstalowana. Można to sprawdzić w oknie „Zainstalowane wtyczki”. W tym celu kliknij odpowiednią pozycję w głównym menu nawigacyjnym.

3_-_Installierte_Plugins.png

Po znalezieniu wtyczki Trusted Shops na liście kliknij przycisk „Settings”, aby przejść do konfigurowania.

4_-_Einstellungen.png

Konfiguracja

Postępuj teraz zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować wtyczkę zgodnie z indywidualnymi wymaganiami: Korzystanie z Trusted Shops z wtyczką


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 13