Korzystanie z Trusted Shops z WooCommerce

Instalacja

Na początek jedno pytanie: Czy korzystasz z wtyczki WooCommerce Germanized? Jeśli tak, nie musisz instalować odrębnej wtyczki, ponieważ wtyczka Trusted Shops jest już dołączona do WooCommerce Germanized. Jeśli nie masz pewności, czy korzystasz z wtyczki WooCommerce Germanized, możesz to sprawdzić w prosty sposób. W tym celu kliknij pozycję menu Plugins” w głównym menu nawigacyjnym systemu zaplecza WooCommerce. Otworzy się drzewo menu. Wybierz pozycję Installed Plugins” w tym menu. Następnie otworzy się lista. Wyszukaj w niej pozycję Germanized for WooCommerce”.

WooCommerce_Germanized.png

Czy na liście zainstalowanych wtyczek znajduje się pozycja „Germanized for WooCommerce”? Jeśli tak, skorzystaj z tych instrukcji: Using Trusted Shops with WooCommerce Germanized (w języku angielskim)

Nigdy nie instaluj równocześnie obu wtyczek. Jeśli używasz wtyczki WooCommerce Germanized, nie pobieraj osobnej wtyczki Trusted Shops. Nie będzie ona działać.

Nie masz wtyczki WooCommerce Germanized? W takim razie ten przewodnik jest właśnie dla Ciebie. Najpierw musisz zainstalować wtyczkę Trusted Shops.

Dodawanie i instalowanie wtyczki

Najpierw otwórz system zaplecza WooCommerce. Następnie po lewej stronie w głównym menu nawigacyjnym wybierz pozycję „Plugins” (01_16x16.png). W drzewie menu, które się otworzy, kliknij pozycję „Add new” (02_16x16.png). Zobaczysz okno przeglądu informacji, gdzie możesz poszukać nowych wtyczek. W polu wyszukiwania wpisz słowo „Trustbadge” (04_16x16.png), które jest powiązane z wtyczką Trusted Shops. Gdy tylko pojawi się wtyczka zaznaczona na zrzucie ekranu poniżej, kliknij przycisk „Install Now” (03_16x16.png).

WooCommerce_Installation.png

Na koniec kliknij niebieski przycisk „Activate”.

WooCommerce_activate.png

Wtyczka Trusted Shops została zainstalowana. Można to sprawdzić w oknie „Installed Plugins”. W tym celu kliknij odpowiednią pozycję w głównym menu nawigacyjnym.

WooCommerce_Installed_Plugins.png

Po znalezieniu wtyczki Trusted Shops na liście kliknij przycisk „Settings”, aby przejść do konfigurowania.

WooCommerce_Settings.png

W przypadku zainstalowania wtyczki WooCommerce Germanized nie należy instalować odrębnej wtyczki Trusted Shops. Nie będzie ona wtedy działać. Użytkownicy wtyczki WooCommerce Germanized znajdą odpowiednią wtyczkę Trusted Shops w oprogramowaniu sklepu.

Konfiguracja

Teraz pokażemy, jak spowodować wyświetlanie funkcji Trustbadge® w sklepie i jak skonfigurować ją zgodnie z własnymi wymaganiami.

Wyświetlanie funkcji Trustbadge, integrowanie gwarancji i zbieranie opinii o sklepie

Wyjątkowa technologia Trustbadge® bardzo ułatwia gromadzenie opinii klientów, zarządzanie nimi oraz ich wyświetlanie na stronach sklepu. Pozwala również łatwo zintegrować znak jakości Trustmark i zaoferować gwarancję.

Aby wyświetlać funkcję Trustbadge w swoim sklepie, najpierw wprowadź indywidualny identyfikator Trusted Shops w polu w obszarze „Trusted Shops Integration”.

Identyfikator Trusted Shops (zaczynający się od X...) znajdziesz w swoim panelu administracyjnym w części backend My Trusted Shops. Aby go odnaleźć, w pierwszej kolejności zaloguj się do My Trusted Shops klikając tutaj. Po zalogowaniu się zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do panelu administracyjnego. W prawej kolumnie panelu wyświetlone są Twoje sklepy zarejestrowane w Trusted Shops wraz z odpowiednimi identyfikatorami Trusted Shops.

Trusted_Shops_ID.png

Następnie przewiń w dół do obszaru „Configure your Trustbadge”. Kliknij suwak w ustawieniu „Display Trustbadge” (01_16x16.png), a funkcja Trustbadge się włączy.

Trustbadge_Activate_and_configure.png

W polu „Variant” (02_16x16.png) możesz określić, czy funkcja Trustbadge ma być wyświetlana z gwiazdkami oceny, czy bez nich.

trustmark%2Breviews_copy_6.pngtrustmark-only_copy_6.png

Domyślnie ikona funkcji Trustbadge jest wyświetlana w prawym dolnym rogu stron sklepu. Za pomocą pola „Vertical Offset” (03_16x16.png) możesz przesunąć ikonę Trustbadge w górę po prawej stronie ekranu. Wpisz liczbę pikseli, o jaką ikona Trustbadge ma zostać przesunięta.

Kliknij przycisk „Save”, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Czy masz sklep wielooddziałowy, czyli na przykład osobne moduły sklepu dla każdego języka? Tutaj wyjaśniamy, w jaki sposób skonfigurować system Trusted Shops dla sklepu wielooddziałowego na platformie WooCommerce.
Tryb ekspercki ma więcej opcji, ale wymaga zaawansowanej wiedzy programistycznej.

Po wykonaniu tych czynności możesz przetestować działanie funkcji Trustbadge. W tym celu złóż zamówienie testowe w swoim sklepie. Jeśli na końcu zamówienia pojawi się obiekt Trustcard („Guarantee Card”), oznacza to, że z powodzeniem zintegrowano funkcję Trustbadge ze sklepem, gwarancja jest aktywna i będą zbierane opinie o sklepie.

website_integration_custom_pl-PL.png

Wyświetlanie Shop Review Stickera z komentarzami do oceny

Aby zebrane opinie o sklepie były wyświetlane w eksponowanym miejscu w interfejsie sklepu, możesz również dołączyć znaczek „Shop Review Sticker” generowany przez Trusted Shops.

W tym celu najpierw przewiń do sekcji „Configure your Shop Reviews”. Zaznacz pole wyboru „Display Shop Review Sticker”.

Shop_Review_Sticker_activate.png

Następnie trzeba przypisać odpowiedni widget do Shop Review Stickera. Najpierw kliknij tekst „here” widoczny na prawo od przycisku. Zostanie otwarta lista z dostępnymi widgetami.

Shop_Review_Sticker_Available_Widgets.png

Przewijaj listę, aż zobaczysz pozycję „Trusted Shops Shop Review Sticker”. Rozwiń element i wybierz opcję „Main Sidebar”. Następnie kliknij przycisk „Add Widget”.

Shop_Review_Sticker_Widget.png

Widget pojawi się w obszarze „Main Sidebar” w tym samym oknie przeglądu informacji. Teraz możesz wpisać tytuł Shop Review Stickera, który będzie wyświetlany w sklepie. W tym celu otwórz widget na głównym pasku bocznym i w polu wejściowym „Title” wpisz dowolny tekst (np. „Recenzje z Trusted Shops”).  Następnie kliknij przycisk „Saved”.

Shop_Review_Sticker_Main_Sidebar.png

W sklepie znaczek Shop Review Sticker jest widoczny na prawym pasku bocznym:

Shop_Review_Sticker_Frontend.png

Wtyczka Trusted Shops oferuje kilka opcji konfiguracyjnych, które znajdują się pod przyciskiem „Display Shop Review Sticker”.

Shop_Review_Sticker_Configuration.png

Umożliwiają one na przykład dostosowanie koloru tła Shop Review Stickera do wyglądu sklepu (01_16x16.png). W tym celu wpisz odpowiednią wartość szesnastkową albo po prostu kliknij pole odpowiedniego koloru. Możesz też wybrać czcionkę, która ma być używana w menu (02_16x16.png), oraz określić liczbę komentarzy z opiniami, jakie mają być wyświetlane na zmianę (03_16x16.png). Maksymalnie może być to 5 opinii. Dodatkowo możesz określić minimalną liczbę gwiazdek oceny, jaka ma być wyświetlana (od 1, czyli „niedostateczny”, do 5, czyli „bardzo dobry”).

Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk „Save”.

Zbieranie i wyświetlanie opinii o produktach

Jeśli chcesz gromadzić i wyświetlać nie tylko opinie o sklepie, ale również opinie o produktach, włącz funkcję „Collect Product Reviews”, klikając ten przycisk. Otworzą się wtedy sekcje „Reviews” i „Rating Stars”.

Product_Reviews_Collect_Activate.png

Opinie o produktach

W sekcji „Reviews” możesz określić, że opinie klientów o poszczególnych produktach mają być integrowane na dodatkowej karcie na stronach produktów.

Product_Reviews_Tab_Frontend.jpg

W tym celu zaznacz najpierw pole wyboru „Reviews”.

Product_Reviews_Tab_Conifguration.png

Następnie skonfiguruj wyświetlanie opinii o produktach w preferowany przez siebie sposób.

W polu „Name of Product Reviews tab” (01_16x16.png) wpisz nazwę, pod jaką karta ma być widoczna na stronach produktów (np. „Oceny produktów z Trusted Shops”). W wyglądzie sklepu możesz też dostosować kolory ramki (02_16x16.png), tła (03_16x16.png) i gwiazdek oceny (04_16x16.png). W tym celu wpisz odpowiednią wartość szesnastkową bezpośrednio w polu wejściowym albo kliknij pole wyboru koloru i wybierz kolor. Możesz też dostosować wielkość (w pikselach) wyświetlanych gwiazdek (05_16x16.png).

Gwiazdki opinii o produkcie

Product_Reviews_Stars_Frontend.jpg

Jeśli na stronie produktu pod jego nazwą chcesz wyświetlać ocenę produktu wyrażoną gwiazdkami, włącz opcję „Rating Stars”.

Product_Reviews_Stars_Configuration.png

Teraz skonfiguruj wyświetlanie gwiazdek oceny produktów zgodnie ze swoimi wymaganiami. Możesz określić kolor gwiazdek (01_16x16.png) i ich wielkość (w pikselach) (02_16x16.png), a także rozmiar czcionki tekstu obok gwiazdek (03_16x16.png).

Atrybut marki

Aby gwiazdki oceny produktu były wyświetlane w wynikach wyszukiwania Google, musisz najpierw włączyć opcję „Integracja z Google” tutaj na swoim koncie My Trusted Shops.

Product_Reviews_Brand_Attribute.png

Jeśli chcesz, aby gwiazdki oceny wyrażające zebrane opinie były wyświetlane w wyszukiwarce Google, w sekcji „Brand attribute” zaznacz atrybut, którego Google będzie używać do przypisywania ocen produktom. Menu rozwijane zawiera wszystkie przechowywane właściwości produktów. Najlepiej w roli atrybutu marki sprawdzi się właściwość GTIN. Jeśli właściwość GTIN jest niedostępna, możesz alternatywnie wybrać właściwość MPN. W razie braku obu parametrów należy je utworzyć jako nowe właściwości, a następnie przypisać osobno do produktów. W tym celu kliknij przycisk „here” widoczny pod menu rozwijanym.

Konfigurowanie osobnych identyfikatorów Trusted Shops dla sklepów wielooddziałowych

Czy masz sklep wielooddziałowy, na przykład sprzedający produkty w różnych wersjach językowych? Jeśli tak, to będziesz używać wielu identyfikatorów Trusted Shops. Poniżej dowiesz się, jak ustawić osobne identyfikatory Trusted Shops dla poszczególnych modułów swojego sklepu wielooddziałowego.

Warunkiem wstępnym konfigurowania sklepu wielooddziałowego jest jego zdefiniowanie we wtyczce WPML w systemie zaplecza WooCommerce. Tutaj możesz przeczytać, jak to zrobić.

Po utworzeniu sklepu wielooddziałowego wróć do wtyczki Trusted Shops. W systemie zaplecza WooCommerce na górnym pasku zobaczysz teraz przełącznik języka, który umożliwia przechodzenie między różnymi językami skonfigurowanymi wcześniej we wtyczce WPML. Teraz zaznacz moduł sklepu, który chcesz skonfigurować.

Multishop_WPML.png

Wpisz identyfikator Trusted Shops. Następnie skonfiguruj pozostałe wersje językowe sklepu niezależnie od głównego modułu sklepu. 

Multishop_new_TSID.png


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 7