Zainstaluj wtyczkę WooCommerce

Od sierpnia 2022 r. dostępna jest nowa wtyczka dla WooCommerce. W związku z tym istnieją dwie ścieżki instalacji:

Pierwszy sposób instalacji: Korzystasz już z wtyczki Trusted Shops do WooCommerce.

 1. Najpierw odinstaluj używaną do tej pory wtyczkę, korzystając z instrukcji w rozdziale „Odinstalowanie”.
 2. Następnie zainstaluj aktualną wtyczkę, korzystając z instrukcji w rozdziale „Instalacja”.

Drugi sposób instalacji: Do tej pory nie korzystałeś/-aś z wtyczki Trusted Shops dla WooCommerce.

 1. Pomiń rozdział „Odinstalowanie”.
 2. Zainstaluj aktualną wtyczkę, korzystając z instrukcji w rozdziale „Instalacja”.

Odinstalowanie

 1. Zaloguj się do systemu zaplecza WooCommerce.
 2. W głównym menu nawigacyjnym kliknij „Wtyczki“ (01_16x16.png), a następnie „Zainstalowane wtyczki“ (02_16x16.png).
  5_-_Deinstallation__1_.png
 3. Pojawi się przegląd zainstalowanych wtyczek. Wyszukaj for „Trustbadge Reviews for WooCommerce“ i kliknij „Wyłącz“.
  5_-_Deinstallation__2_.png
 4. Wtyczka została wyłączona. Kliknij „Usuń“.
  5_-_Deinstallation__3_.png

Twoja dotychczasowa wtyczka została odinstalowana. Aby zainstalować aktualną wtyczkę, postępuj zgodnie z instrukcją w rozdziale „Instalacja”.

Instalacja

Najpierw otwórz system zaplecza WooCommerce. Następnie po lewej stronie w głównym menu nawigacyjnym wybierz pozycję „Wtyczki” (01_16x16.png). W drzewie menu, które się otworzy, kliknij pozycję „Dodaj nową” (02_16x16.png). Zobaczysz okno przeglądu informacji, gdzie możesz poszukać nowych wtyczek. W polu wyszukiwania wpisz słowo „Trustbadge” (03_16x16.png), które jest powiązane z wtyczką Trusted Shops. Gdy tylko pojawi się wtyczka zaznaczona na zrzucie ekranu poniżej, kliknij przycisk „Zainstaluj” (04_16x16.png).

1_-_Installation.png

Na koniec kliknij przycisk „Włącz”.

2_-_Aktivieren.png

Wtyczka Trusted Shops została zainstalowana. Można to sprawdzić w oknie „Zainstalowane wtyczki”. W tym celu kliknij odpowiednią pozycję w głównym menu nawigacyjnym.

3_-_Installierte_Plugins.png

Po znalezieniu wtyczki Trusted Shops na liście kliknij przycisk „Settings”, aby przejść do konfigurowania.

4_-_Einstellungen.png

Konfiguracja

Czy korzystasz z opinii o produktach Trusted Shops?

Tak.

W takim razie w ramach zarządzania produktami będziesz używać identyfikatorów, takich jak GTIN, MPN i marka. Identyfikatory te są niezbędne do zbierania opinii o produktach. Jednak nie są one częścią domyślnych ustawień WooCommerce. W związku z tym prawdopodobnie wybrałeś/-aś dla identyfikatorów indywidualne nazwy. Wtyczka Trusted Shops nie może niestety samodzielnie odczytywać danych w indywidualnie przypisanych polach. Dlatego przed skonfigurowaniem wtyczki należy ręcznie wprowadzić zdefiniowane wcześniej nazwy identyfikatorów. Wtyczka może wtedy automatycznie odczytywać wymagane dane.

 1. Określ, którego z oznaczeń GTIN, MPN i marek używasz w zarządzaniu produktami.
 2. Używasz GTIN? W następującym fragmencie kodu zastąp obszar zaznaczony pogrubioną czcionką ('name_of_gtin_field') nazwą pola, w którym jest zapisana wartość GTIN:
<?php
add_filter( 'ts_easy_integration_product_gtin', function( $gtin, $product ) {
    $product = is_numeric( $product ) ? wc_get_product( $product ) : $product;

    if ( $product ) {
        // get custom product GTIN and adjust $gtin
       $gtin = $product->get_attribute('name_of_gtin_field');
    }
    return $gtin;
}, 10, 3 );
 1. Używasz MPN? W następującym fragmencie kodu zastąp obszar zaznaczony pogrubioną czcionką ('name_of_mpn_field') nazwą pola, w którym jest zapisana wartość MPN:
<?php
add_filter( 'ts_easy_integration_product_mpn', function( $mpn, $product ) {
    $product = is_numeric( $product ) ? wc_get_product( $product ) : $product;

    if ( $product ) {
        // get custom product MPN and adjust $mpn
       $mpn = $product->get_attribute('name_of_mpn_field');
    }     
    return $mpn;
}, 10, 3 );
 1. Używasz identyfikatora marki? W następującym fragmencie kodu zastąp obszar zaznaczony pogrubioną czcionką ('name_of_brand_field') nazwą pola, w którym jest zapisana wartość marki:
<?php
add_filter( 'ts_easy_integration_product_brand', function( $brand, $product ) {
    $product = is_numeric( $product ) ? wc_get_product( $product ) : $product;

    if ( $product ) {
        // get custom product Brand and adjust $brand
       $brand = $product->get_attribute('name_of_brand_field');
    }     
    return $brand;
}, 10, 3 );
 1. Otwórz plik functions.php w szablonie (podrzędnym).
 2. Wstaw edytowane fragmenty kodu do pliku functions.php.

Udało Ci się pomyślnie zdefiniować nazwy identyfikatorów wtyczki Trusted Shops.

Postępuj teraz zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować wtyczkę zgodnie z Twoimi indywidualnymi potrzebami: Korzystanie z Trusted Shops ze wtyczką

Nie.

A więc postępuj teraz zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować wtyczkę zgodnie z Twoimi indywidualnymi potrzebami: Korzystanie z Trusted Shops ze wtyczką


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 16 z 33