Korzystanie z Trusted Shops z Shopify

Instalacja

Dodawanie i instalowanie wtyczki

Jako użytkownik Shopify możesz korzystać z bezpłatnej wtyczki Trusted Shops „Trustbadge: Reviews Toolkit” dostępnej do pobrania tutaj w sklepie Shopify App Store. Zainstaluj ją, klikając „Add app”.

Jeśli Trustbadge został wcześniej zintegrowany ręcznie, usuń tę integrację, zanim przejdziesz dalej.

AddAppShopfiyStore.png

Możesz skorzystać z linku powyżej lub przejść bezpośrednio z systemu back-end Shopify do sklepu Shopify App Store. W tym celu kliknij „Apps” w głównym menu nawigacyjnym po lewej stronie ekranu i wybierz element „Visit the Shopify App Store” w prawym górnym rogu.

ShopifyAppStoreEN.png

Użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć aplikację „Trustbadge” w sklepie App Store. Następnie kliknij w aplikację „Trustbadge: Reviews Toolkit” w wynikach wyszukiwania.

InstallModuleNew.png

Spowoduje to przejście do przeglądu aplikacji, do którego link znajduje się powyżej. Kliknij przycisk „Add app”.

AddAppShopfiyStore.png

Następnie kliknij opcję „Install App” w wyświetlonym oknie. Wykonując te kroki zgadzasz się z Warunkami użytkowania i dodajesz wtyczkę do swojego sklepu.

PermissionsEN.png

Konfiguracja

Wtyczka Trusted Shops została pomyślnie zainstalowana w Shopify. Teraz pokażemy, jak możesz wyświetlić funkcję Trustbadge® na stronie sklepu i jak skonfigurować ją zgodnie z własnymi wymaganiami:

Wyświetlanie funkcji Trustbadge, integrowanie gwarancji i zbieranie opinii o sklepie

Wyjątkowa technologia Trustbadge® bardzo ułatwia gromadzenie opinii klientów, zarządzanie nimi oraz ich wyświetlanie na stronach sklepu. Pozwala również łatwo zintegrować znak jakości Trustmark i zaoferować gwarancję.

Jeśli wtyczka nie otworzy się automatycznie po zakończeniu instalacji, kliknij element „Apps” w głównym menu nawigacyjnym Twojego systemu back-end Shopify. Wtyczkę „Trustbadge: Reviews Toolkit” znajdziesz w sekcji „Installed Apps”. Wybierz ją, aby przejść do menu konfiguracji.

ModuleInstalledEN.png

W obszarze „Settings” sekcji „General Configuration” kliknij „Edit”.

ConfigureTB.png

Następnie w polu „Trustedshops ID” możesz wpisać swój identyfikator Trusted Shops.

Identyfikator Trusted Shops (zaczynający się od X...) znajdziesz w swoim panelu administracyjnym w części backend My Trusted Shops. Aby go odnaleźć, w pierwszej kolejności zaloguj się do My Trusted Shops klikając tutaj. Po zalogowaniu się zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do panelu administracyjnego. W prawej kolumnie panelu wyświetlone są Twoje sklepy zarejestrowane w Trusted Shops wraz z odpowiednimi identyfikatorami Trusted Shops.

W ten sposób zintegrujesz funkcję Trustbadge z Twoim sklepem.

trustmark%2Breviews_copy_6.png

Domyślnie Trustbadge jest wyświetlany w prawym dolnym rogu stron sklepu. Wprowadzając liczbę pikseli w polu „Y offset” masz możliwość przesunięcia Trustbadge przy prawej krawędzi ekranu w górę. Jest to przydatne na przykład wtedy, kiedy Trustbadge zasłania ważne elementy na stronie Twojego sklepu. Następnie kliknij „Save”.

ConfigureTB2New.png

Jeśli chcesz, żeby Trustbadge był wyświetlany bez gwiazdek oceny, możesz wprowadzić odpowiednie zmiany w zaawansowanych opcjach konfiguracji.

Zaawansowane opcje konfiguracji oferują więcej możliwości, jednak korzystanie z nich wymaga fachowej wiedzy z zakresu programowania.

Najpierw aktywuj zaawansowane opcje konfiguracji, klikając przycisk „Off” w ustawieniu „Advance mode”. Następnie na przycisku zostanie wyświetlony napis „On” i pojawi się pole do wprowadzania informacji. Teraz kliknij link „here” poniżej pola, aby wygenerować domyślny kod, który następnie będzie można zmodyfikować.

TBAdvanceMode.png

To, czy Trustbadge ma być wyświetlany z gwiazdkami oceny czy bez można określić za pomocą wiersza kodu „variant”.

Jeśli Trustbadge ma być wyświetlany bez gwiazdek, należy zamienić istniejący wiersz kodu „variant” na następujący:

variantˈ: ˈdefaultˈ, /* default, reviews, custom, custom_reviews */

W przypadku wariantu Trustbadge z gwiazdkami oceny należy użyć następującego kodu:

variantˈ: ˈreviewsˈ, /* default, reviews, custom, custom_reviews */

trustmark%2Breviews_copy_6.pngtrustmark-only_copy_6.png

Skopiuj całość dostosowanego kodu do czerwonego pola we wtyczce i kliknij „Save”.

ConfigureTBWithWithoutStars.png

Wtyczka wyświetla informację o udanej integracji Trustbadge. Jeśli Trustbadge został poprawnie zintegrowany, pod treścią „Badge Status” w sekcji „General Configuration” wyświetlony zostanie komunikat „Enabled”.

TBEnabled.png

Po wykonaniu tych czynności możesz przetestować działanie funkcji Trustbadge. W tym celu złóż zamówienie testowe w swoim sklepie. Jeśli na końcu zamówienia pojawi się obiekt Trustcard, oznacza to, że z powodzeniem zintegrowano funkcję Trustbadge ze sklepem, gwarancja jest aktywna i będą zbierane opinie o sklepie.

website_integration_custom_pl-PL.png

Sposób wyświetlania obiektu Trustcard zależy od różnych czynników, dlatego w Twoim sklepie może on być wyświetlany inaczej niż pokazano tutaj. W artykule pod linkiem: Czym jest Trustbadge®? znajdziesz przegląd najpopularniejszych formatów wyświetlania obiektu Trustcard.

Zbieranie i wyświetlanie opinii o produktach

Jeśli zarezerwowałeś opinie o produktach, będą one zbierane automatycznie. Nie trzeba w tym celu zmieniać żadnych ustawień we wtyczce.

Czy używasz Shopify’s Online Store 2.0?
Nie. W takim razie postępuj zgodnie z instrukcjami.
Tak. A więc zintegruj opinie o produkcie na swojej stronie internetowej. Ten poradnik Ci w tym pomoże: Jak umieścić na stronie widgety opinii o produktach?
Ze zdalną integracją unikniesz wszystkich problemów związanych z wyświetlaniem zebranych opinii o produktach. Właśnie pracujemy nad nowym pluginem, który pozwoli Ci z łatwością zintegrować opinie o produktach na Twojej stronie internetowej. Nowy plugin zostanie wkrótce udostępniony.

Opinie o produktach

Aby wyświetlić w swoim sklepie zebrane opinie o produktach, najpierw kliknij „Edit” w obszarze „Settings” wtyczki, w sekcji „Product Reviews Configuration”.

ActivateProductReviews.png

Spowoduje to otwarcie strony konfiguracji. Na początek aktywuj funkcję „Display Product Reviews” tak, aby przycisk był ustawiony na „On”.

DisplayProductReviewsEN.png

Dzięki temu możesz zintegrować opinie o produktach ze stronami zawierającymi szczegółowe informacje o produktach.

ProductReviewStickerFrontendEN.png

Aby dostosować sposób prezentacji opinii o produktach do swoich indywidualnych potrzeb, możesz zmienić dodatkowe konfiguracje, korzystając z innych pól wejściowych wtyczki. Na przykład, możesz użyć pola „Intro Text” w celu wpisania krótkiego tekstu wprowadzającego (np. „Opinie naszych klientów”). Możesz także użyć pola „Border Color”, aby zmienić kolor obramowania. W tym celu wpisz wartość szesnastkową wybranego koloru bezpośrednio w polu wejściowym albo kliknij pole wyboru koloru i wybierz kolor. Na koniec, w sklepie, za pomocą menu rozwijanego „Language”możesz wybrać język Product Review Sticker.

ConfigureProductReviewsStickerEN.png

Tekst wprowadzający wpisany w polu „Intro Text” jest wyświetlany na stronie szczegółowej produktu, pod jego nazwą na znaczku Product Review Sticker.

ProductReviewStickerIntroEN.png

Jeśli korzystasz z szablonu niestandardowego, konieczne może być podanie identyfikatora odpowiedniego elementu HTML, w którym będzie wyświetlany znaczek Product Review Sticker. Możesz to zrobić za pomocą opcji „Append Id”.

ProductReviewsStickerPositionEN.png

Na koniec kliknij „Save”, aby zapisać zmiany. Pod elementem wtyczki „Product Reviews Status” zobaczysz informację o udanej aktywacji wyświetlania opinii o produkcie.

ProductReviewStickerEnabledEN.png

Zoptymalizowane wysyłanie próśb o opinię

Domyślnie prośby o opinię są automatycznie wysyłane przez Trusted Shops po siedmiu dniach. Jeśli chcesz zmienić ten okres, na przykład dlatego, że Twoje produkty mają dłuższy czas dostawy, możesz to zrobić tutaj w Twoim Centrum Kontrolnym eTrusted. Objaśnienia czynności, jakie należy wykonać w tym celu, znajdują się w tym artykule: Jak mogę wysyłać do moich klientów automatyczne zaproszenia?

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian we wtyczce.

Narzędzie Review Collector: Otrzymywanie ocen od obecnych klientów

Korzystając z narzędzia Review Collector, potwierdzasz, że Twoi klienci wyrazili zgodę na przekazanie ich danych do Trusted Shops w celu mailowego przesłania prośby o wystawienie opinii.

Narzędzie Review Collector pozwala pozyskiwać opinie w sposób automatyczny. Shopify może pomóc w przygotowaniu niezbędnych danych dotyczących klientów.

Wybierz element „Orders” w głównym menu nawigacyjnym Twojego systemu back-end Shopify. Otworzy się przegląd, w którym należy kliknąć znajdujący się powyżej element „Export”.

ExportOrdersEN.png

Następnie pojawi się wyskakujące okno. Należy wybrać w nim opcję „Orders by date” i zdefiniować okres, z którego zamówienia mają zostać eksportowane (np. ostatnie dwa miesiące). Następnie należy wybrać opcję „CSV for Excel, Numbers or other spreadsheet programs” i potwierdzić eksport, klikając przycisk „Export orders”.

ExportOrdersByDate.png

Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail zawierającą plik CSV. Aby użyć takiego pliku CSV w narzędziu Review Collector, należy najpierw dostosować formatowanie, aby spełniało wymagania narzędzia. W tym artykule wyjaśniamy, jak przygotować taki plik CSV, aby można było korzystać z niego w narzędziu Review Collector: Jak utworzyć plik CSV w celu wysyłania ręcznych zaproszeń do wystawienia opinii

Zaloguj się do swojego Centrum Kontrolnego eTrusted, korzystając z tego linku, aby zaimportować te dane do narzędzia Review Collector i wysłać prośby o opinię. Ten artykuł wyjaśnia, co musisz w tym celu zrobić: Co to jest Review Collector?

Skonfiguruj sklepy wielobranżowe (np. kilka sklepów językowych) z różnymi identyfikatorami Trusted Shops

Masz sklep wielooddziałowy, na przykład sprzedający produkty w różnych wersjach językowych? W tym przypadku należy pamiętać, że nasza wtyczka Shopify domyślnie przeprowadza integrację tylko dla jednego języka. Jednak to ustawienie można dostosować.

Ponieważ Shopify oferuje różne opcje konfiguracji sklepu w wielu językach, niestety nie jesteśmy w stanie w tym momencie przedstawić uniwersalnego rozwiązania. W związku z tym prosimy o kontakt mailowy pod members@trustedshops.com. Nasz zespół zaproponuje Ci wtedy odpowiednie rozwiązanie.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 17