Czym jest Shop Review Sticker?

W eTrusted masz do dyspozycji kilka wyszukanie zaprojektowanych widgetów. Możesz ich użyć do zaprezentowania klientom ocen swojego sklepu internetowego, aby przekonać ich do zakupów w Twojej firmie. Oprócz widgetów jest jeszcze jedna opcja prezentacji, która pozwala osiągnąć ten sam cel — Shop Review Sticker.

ReviewSticker.png

Jednak w przeciwieństwie do widgetów funkcja Shop Review Sticker nie będzie już dalej rozwijana i w perspektywie średnio- i długoterminowej zostanie całkowicie zastąpiona widgetami. Na razie możesz nadal bez obaw korzystać z funkcji Shop Review Sticker.

Krok 1: skonfiguruj Shop Review Sticker

Uwaga wstępna: Niektóre z wtyczek oferowanych przez Trusted Shops umożliwiają łatwą i szybką instalację funkcji Shop Review Sticker. Sprawdź tutaj, czy wtyczka jest dostępna dla Twojego systemu i czy obsługuje integrację z funkcją Shop Review Sticker: Jak rozpocząć integrację Trustbadge®?

Instalacja może być również przeprowadzona ręcznie w systemie Twojego sklepu. Podstawą jest następujący kod JavaScript.

<div id="reviewsticker"></div>
<script type="text/javascript">
_tsRatingConfig = {
tsid: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
variant: 'testimonial'
reviews: '5',
       betterThan: '3.5',       backgroundColor: '#ffdcof',       fontColor: '#000000',       linkColor: '#000000',       fontFamily: 'Arial',       quotationMarkColor: '#ffffff',       reviewMinLength: '10',       element: '#reviewsticker',
       locale: 'pl_PL'
}; var scripts = document.getElementsByTagName('SCRIPT'),
me = scripts[scripts.length - 1];
var _ts = document.createElement('SCRIPT');
_ts.type = 'text/javascript';
_ts.async = true;
_ts.charset = 'utf-8'; _ts.src ='//widgets.trustedshops.com/reviews/tsSticker/tsSticker.js';
me.parentNode.insertBefore(_ts, me);
_tsRatingConfig.script = _ts;
</script>

Do kodu należy wprowadzić pewne poprawki, które wyjaśnimy poniżej. W dalszej części wyjaśnimy poszczególne parametry kodu i funkcje, które pełnią.

 • tsid: Ten parametr łączy etykietę Shop Review Sticker z Twoim profilem opinii i umożliwia wyświetlanie na niej właściwych ocen sklepu. Jako wartość tego parametru wprowadź swój identyfikator Trusted Shops.
 • variant: Ten parametr jest stały i nie należy go zmieniać.
 • reviews: Ten parametr pozwala określić, jaka liczba ocen sklepu internetowego będzie prezentowana poprzez Shop Review Sticker. Domyślne ustawionych jest 5 opinii, co jest jednocześnie liczbą maksymalną. Oczywiście masz możliwosć ustawienia mniejszej liczby opinii.

Możesz wybrać też spośród kilku opcji konfiguracji.

 • betterThan: Dzięki temu możesz określić, jaka powinna być minimalna ocena opinii wyświetlanych za pomocą etykiety Shop Review Sticker. Minimalna domyślna ocena to 3,5 gwiazdki. Oczywiście możesz wprowadzić inną wartość, aby dostosować minimalną ocenę do swoich potrzeb.
 • backgroundColor: Ten parametr pozwala na zdefiniowanie koloru tła etykiety Shop Review Sticker. Ustawieniem domyślnym jest kolor żółty. Aby użyć innego koloru, wprowadź w tym miejscu jego wartość szesnastkową.
 • fontColor: Ten parametr określa kolor czcionki. Domyślny kolor to czarny, ale możesz go zmienić podając wybraną wartość szesnastkową.
 • linkColor: Za pomocą tego parametru możesz zdefiniować kolor, w jakim będzie wyświetlany link do profilu sklepu w dolnej części etykiety Zmienia się go również przez wpisanie właściwej wartości szesnastkowej. Ustawienie domyślne to kolor czarny.
 • fontFamily: Za pomocą tego parametru możesz wybrać czcionkę, która będzie zastosowana na etykiecie Shop Review Sticker. Ustawieniem domyślnym jest Arial. Inne opcje czcionek to Geneva, Georgia, Helvetica, Sans-serif, Serif, Trebuchet MS i Verdana.
 • quotationMarkColor: Ten parametr pozwala wybrać kolor cudzysłowu, który będzie wyświetlany u góry etykiety Shop Review Sticker. Ustawienie domyślne to kolor biały. Jeśli chcesz zmienić domyślny kolor, możesz wybrać inną wartość szesnastkową.
 • reviewMinLength: Ten parametr określa minimalną długość, jaką powinny mieć opinie, aby mogły zostać wyświetlone na etykiecie Shop Review Sticker. Domyślnie wartość ta jest ustawiona na 10 znaków, ale możesz dostosować limit pod własne preferencje.
 • element: Ten parametr łączy kod JavaScript z elementem DIV zdefiniowanym w pierwszej linii kodu. Możesz oczywiście samodzielnie określić identyfikator elementu DIV. Aby zmienić identyfikator, musisz tylko pamiętać o jego dostosowaniu zarówno w elemencie DIV, jak i w parametrze „element”. W parametrze nie można pominąć znaku #.
 • locale: Ten parametr określa język treści niegenerowanej przez klientów oraz format daty. Ustawieniem domyślnym jest język niemiecki oraz standardowy format stosowany w Niemczech (np. 22.01.2020). Wartość parametru „locale” musi mieć następujący format: język_KRAJ. Oznaczenia są zgodne z normami ISO-639 i ISO-3166. Przykład: Poprawna wartość dla języka polskiego miałaby więc postać pl_PL.

Twój kod JavaScript etykiety Shop Review Sticker jest gotowy.

Krok 2: umieść Shop Review Sticker w swoim sklepie

Aby zintegrować Shop Review Sticker ze swoim sklepem internetowym, musisz skopiować cały kod JavaScript (w tym element DIV w pierwszym wierszu kodu) i wkleić go do swojego sklepu w miejscu, w którym ma być wyświetlana etykieta Shop Review Sticker.

Gdy uda Ci się wkleić kod, Shop Review Sticker zostanie zintegrowany z Twoim sklepem.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 9 z 16