Jak zintegrować Trustbadge w sklepie bez użycia wtyczki?

Istnieją wtyczki dla wielu platform e-commerce. Te wtyczki pomagają zintegrować zarezerwowane produkty ze stroną internetową. Dzięki temu integracja jest bardzo łatwa i wygodna.
W tym przeglądzie sprawdzisz, czy wtyczka jest dostępna dla Twojej platformy e-commerce: Zintegruj Trusted Shops ze swoim sklepem
 
 • Wtyczka jest dostępna? Jeśli tak, należy postępować zgodnie z instrukcjami integracji podanymi w powyższym przeglądzie.
 • Wtyczka nie jest dostępna? W takim przypadku wróć do tego poradnika i wykonaj czynności opisane poniżej.

Trustbadge® możesz zintegrować już pierwszego dnia członkostwa w Trusted Shops. Potrzebnych jest tylko pięć kroków:

 1. Znajdź swój identyfikator Trusted Shops
 2. Skonfiguruj kod Trustbadge
 3. Zintegruj kod Trustbadge ze swoją stroną internetową
 4. Zdefiniuj transmisję danych dla Trustcard
 5. Sprawdź integrację Trustbadge

Krok 1: Znajdź swój identyfikator Trusted Shops

Do integracji Trustbadge potrzebny jest indywidualny identyfikator Trusted Shops. Identyfikator Trusted Shops znajdziesz na portalu My Trusted Shops.

 1. Zaloguj się do My Trusted Shops. Zostanie otwarty pulpit.
 2. Znajdź identyfikator Trusted Shops („TS ID”) w prawej kolumnie na pulpicie.

01_PL.png

Krok 2: Skonfiguruj kod Trustbadge

Podstawą integracji Trustbadge jest następujący kod integracji:

<script async 
data-desktop-y-offset="0"
data-mobile-y-offset="0"
data-desktop-disable-reviews="false"
data-desktop-enable-custom="false"
data-desktop-position="right"
data-desktop-custom-width="156"
data-desktop-enable-fadeout="false"
data-disable-mobile="false"
data-disable-trustbadge="false"
data-mobile-custom-width="156"
data-mobile-disable-reviews="false"
data-mobile-enable-custom="false"
data-mobile-position="left"
data-mobile-enable-topbar="false"
data-mobile-enable-fadeout="true"
data-color-scheme="light"
charset="UTF-8"
src="//widgets.trustedshops.com/js/YOUR_TSID.js">
</script>
 1. Znajdź następujący wiersz kodu w kodzie integracji:
  src="//widgets.trustedshops.com/js/YOUR_TSID.js">
 2. Wymień pogrubioną sekcję YOUR_TSID na identyfikator Trusted Shops.

02_PL.pngTwój kod Trustbadge został utworzony. Jeśli nie dokonasz dalszych korekt, Trustbadge...

... pokaże Twoje zebrane opinie i – po pomyślnej certyfikacji – Twój znak jakości.

... będzie umieszczony po prawej stronie w widoku stacjonarnym, a po lewej w widoku mobilnym.

... będzie wyświetlany 54 piksele nad dolną częścią ekranu w widoku stacjonarnym, a 10 pikseli nad dolną częścią ekranu w widoku mobilnym.

Na tym etapie dostępne są dwie opcje:

 • Czy te ustawienia Ci odpowiadają? W takim razie przejdź bezpośrednio do kroku 3.
 • Czy chcesz wyświetlać Trustbadge w inny sposób lub zintegrować go w innym miejscu w sklepie? W takim przypadku kontynuuj konfigurację kodu Trustbadge, korzystając z tego artykułu: Jak mogę dostosować Trustbadge® do moich potrzeb? Następnie wróć do tego artykułu i kontynuuj od kroku 3.

Krok 3: Zintegruj kod Trustbadge ze swoją stroną internetową

Czy kod Trustbadge został skonfigurowany zgodnie z Twoimi potrzebami? W takim razie zintegruj go ze swoją stroną internetową.

 1. Otwórz plik stopki na swojej platformie e-commerce. 
Plik stopki będzie prawdopodobnie miał nazwę footer.php lub podobną.
 1. Skopiuj cały przygotowany kod Trustbadge do schowka.
 2. Wstaw kod Trustbadge do pliku stopki bezpośrednio przed tagiem zamykającym </body>. 

Trustbadge będzie wtedy dostępny na każdej stronie Twojego sklepu, także na stronie z potwierdzeniem zamówienia.

Krok 4: Zdefiniuj transmisję danych dla Trustcard

Ważną funkcją Trustbadge jest Trustcard. Trustcard otwiera się w Twoim sklepie po dokonaniu płatności. Korzystając z Trustcard, Twoi klienci mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie zaproszenia do wystawienia opinii i/lub chronić swoje zamówienie za pomocą Ochrony Kupującego.

03_PL.png

Aby Trustcard otworzył się we właściwym momencie, Trustbadge musi być w stanie rozpoznać stronę z potwierdzeniem zamówienia.

Ten element DIV służy również do przesyłania danych ze sklepu do Trustbadge, które są wymagane do Ochrony Kupującego i wysyłania zaproszeń do wystawienia opinii.

Podstawą elementu DIV jest następujący kod:

<div id="trustedShopsCheckout" style="display: none;">
<span id="tsCheckoutOrderNr">2020-05-21-001</span>
<span id="tsCheckoutBuyerEmail">mein.kunde@mail.de</span>
<span id="tsCheckoutOrderAmount">4005.95</span>
<span id="tsCheckoutOrderCurrency">EUR</span>
<span id="tsCheckoutOrderPaymentType">VORKASSE</span>
<span id="tsCheckoutOrderEstDeliveryDate">2020-05-24</span>
</div>

Dane zamówienia powinny być szybko wypełniane i przesyłane za pomocą elementu DIV. Dlatego nie należy kopiować powyższego przykładowego kodu do strony z potwierdzeniem zamówienia.

 1. Zastąp przykładowe i pogrubione wartości parametrów. Korzystaj z odpowiednich zmiennych w języku programowania używanym przez platformę e-commerce. Poniższa tabela objaśnia poszczególne parametry: 
Parametr Funkcja Komentarz
<span id="tsCheckoutOrderNr">2020-05-21-001</span> Przekazanie numeru zlecenia  
<span id="tsCheckoutBuyerEmail">mein.kunde@mail.de</span> Przekazanie adresu e-mail klienta  
<span id="tsCheckoutOrderAmount">4005.95</span> Przekazanie wartości zamówienia Jak widać na przykładzie 4005.95, separatorem dziesiętnym jest kropka, a kwota jest podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
<span id="tsCheckoutOrderCurrency">EUR</span> Przekazanie kodu waluty zamówienia Norma ISO 4217 jest obsługiwana dla kodów walut. Jeśli oferujesz tylko jedną walutę, wartość tę można zakodować na stałe.
<span id="tsCheckoutOrderPaymentType">VORKASSE</span> Bezpieczeństwo niezależnie od wybranej metody płatności  
<span id="tsCheckoutOrderEstDeliveryDate">2020-05-24</span> Przekazanie oczekiwanego terminu dostawy Wymagane, jeśli chcesz wysłać prośbę o opinię na podstawie oczekiwanego terminu dostawy. Obsługiwany jest format daty RRRR-MM-DD.
Na przykład w języku programowania PHP przesyłanie adresu e-mail mogłoby wyglądać tak:
<span id="tsCheckoutBuyerEmail"><?php echo $customer_email; ?><span>

$customer_email odpowiada adresowi e-mail klienta w systemie sklepu. Dokładną definicję używanej zmiennej sprawdź w dokumentacji systemu sklepu, ponieważ różni się ona w zależności od systemu. Z tego powodu niestety nie możemy podać żadnych uniwersalnych formuł.
 1. Otwórz plik szablonu strony z potwierdzeniem zamówienia. 
Plik szablonu będzie prawdopodobnie mieć nazwę finish.tpl, thankyou.php, success.phtml lub podobną.
 1. Skopiuj cały przygotowany kod elementu DIV do schowka. 
 2. Wstaw kod do szablonu strony z potwierdzeniem zamówienia. 

Po przejściu do kasy otworzy się Trustcard na stronie z potwierdzeniem zamówienia. Dzięki temu Trustbadge jest zintegrowany z Twoim sklepem i ma wszystkie funkcje.

Nie chcesz, aby Trustcard otworzył się jako wyskakujące okienko? Możesz nadać mu stałą pozycję na stronie z potwierdzeniem zamówienia. Dowiedz się więcej tutaj: Jak umieścić Trustcard w innym miejscu?

Krok 5: Skontroluj integrację Trustbadge

Możesz teraz przetestować działanie Trustbadge w swoim sklepie poprzez złożenie zamówienia testowego. Jeśli Trustbadge został prawidłowo zintegrowany, po zakończeniu procesu płatności pojawi się Trustcard.

Ten artykuł pomoże Ci przetestować integrację Trustbadge: Jak mogę sprawdzić moją integrację Trustbadge®?

W razie pytań lub problemów z integracją prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. sukcesu klienta pod members@trustedshops.com.
Czy ustanowiłeś Politykę Bezpieczeństwa Treści dla swojej witryny? W tym przypadku sprawdź, czy musisz dostosować swoją politykę po integracji Trustbadge. Ten artykuł może Ci pomóc: Jak dostosować Content Security Policy po zintegrowaniu Trustbadge®? 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 18 z 31