Jak mogę dostosować Trustbadge® do moich potrzeb?

Trustbadge® nie został jeszcze zintegrowany? Przed kontynuacją należy najpierw wykonać integrację standardową. Ten artykuł może Ci pomóc: Jak zintegrować Trustbadge w sklepie bez użycia wtyczki?
W powyższym artykule znajduje się również kod Trustbadge, który jest podstawą wszystkich korekt opisanych w poniższym tekście.

W ramach standardowej integracji Trustbadge® zdefiniowano następujące reguły:

 • Trustbadge prezentuje zebrane gwiazdki oceny oraz – po pomyślnej certyfikacji – Twój znak jakości.
 • W przypadku komputerów stacjonarnych Trustbadge jest wyświetlany po prawej stronie ekranu, a w wersji mobilnej po lewej stronie ekranu.
 • Na komputerach stacjonarnych Trustbadge jest wyświetlany 54 piksele powyżej dolnej krawędzi ekranu, a na urządzeniach mobilnych – 10 pikseli powyżej.

Zasady te można oczywiście dostosować do indywidualnych potrzeb.

Trustbadge dla nowych członków będzie wyświetlany na Twojej stronie internetowej do momentu otrzymania pierwszej opinii lub znaku jakości:
zero-reviews copy 6.png
Dla nowych członków możliwe są tylko ograniczone zmiany w Trustbadge:
 
Integracja wariantu spersonalizowanego nie jest jeszcze możliwa.
Czy chcesz dokonać dalszego dostosowania? W tym przypadku poczekaj, aż otrzymasz swoją pierwszą opinię lub znak jakości. Wtedy uzyskasz dostęp do wszystkich opisanych w tym artykule możliwości dostosowania.

W tym artykule wyjaśniamy, jak używać kodu Trustbadge®, aby...

Jak mogę inaczej wyświetlić Trustbadge?

W ramach standardowej integracji Trustbadge prezentuje zebrane gwiazdki oceny oraz – po pomyślnej certyfikacji – znak jakości.

01_PL.png02_PL.png

(wersja stacjonarna)                               (wersja mobilna)

Korzystając z kodu Trustbadge, masz cztery opcje zmiany sposobu wyświetlania Trustbadge:

 • Możesz ukryć zebrane gwiazdki oceny i wyświetlać tylko swój znak jakości.
  03_PL.png04_PL.png
  (wersja stacjonarna)                              (wersja mobilna)
 • Możesz skorzystać z trybu ciemnego.
  PL_Trustbadge_Desktop_Floating-6.pngComma_Trustbadge_Mobile_Floating.png
  (wersja stacjonarna)                                (wersja mobilna)
 • Możesz także korzystać z wersji stacjonarnej Trustbadge w mobilnej wersji strony internetowej.
 • Możesz użyć wariantu paska górnego Trustbadge w wersji mobilnej swojej strony internetowej.
  05_PL.jpg

Ukrywanie gwiazdek oceny w wersji stacjonarnej

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-desktop-disable-reviews="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-desktop-disable-reviews="true"

Pomyślnie ukryto gwiazdki oceny w widoku stacjonarnym.

Ukrywanie gwiazdek oceny w wersji mobilnej

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-disable-reviews="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-mobile-disable-reviews="true"

Gwiazdki oceny zostały pomyślnie ukryte w mobilnej wersji strony.

Korzystanie z trybu ciemnego Trustbadge

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-color-scheme="light"

Ustawienie schematu kolorów jest parametrem opcjonalnym. Jeśli nie znajdziesz wspomnianego powyżej wiersza kodu Trustbadge, możesz go dodać samodzielnie.

 1. Zastąp wiersz kodu jednym z następujących wierszy kodu:
  - Jeśli chcesz, aby Trustbadge był stale wyświetlany w trybie ciemnym:
  data-color-scheme="dark"
  - Jeśli ustawienia Twojego klienta będą decydowały o tym, czy Trustbadge jest wyświetlany w trybie ciemnym:
  data-color-scheme="os-default"

Korzystanie z wersji stacjonarnej Trustbadge w mobilnej wersji strony

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-disable-mobile="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-disable-mobile="true"

Oznacza to, że możesz korzystać z wersji stacjonarnej Trustbadge także w mobilnej wersji swojej strony internetowej.

Korzystanie z wariantu paska górnego Trustbadge w wersji mobilnej strony internetowej

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-enable-topbar="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-mobile-enable-topbar="true"

Dzięki temu możesz korzystać z wariantu paska górnego Trustbadge w mobilnej wersji strony.

Wariant paska górnego Trustbadge jest osadzony na stałe przy górnej krawędzi ekranu. Nie można zmienić tej pozycji.

Jak mogę przenieść Trustbadge w inne miejsce?

Kod Trustbadge umożliwia niezależne od siebie umieszczenie Trustbadge w różnych miejscach w widoku stacjonarnym i mobilnym. Możesz przesunąć Trustbadge...

... poziomo w lewo lub w prawo.

... pionowo w górę lub w dół.

Te opcje nie są dla Ciebie wystarczające? Dzięki niestandardowej wersji Trustbadge możesz umieścić Trustbadge w całkowicie dowolnym miejscu na swojej stronie internetowej.

Dostosowanie położenia Trustbadge w stacjonarnej wersji strony internetowej

W widoku stacjonarnym możesz przesuwać Trustbadge poziomo od prawej do lewej krawędzi ekranu lub pionowo w górę i w dół.

Umieszczanie Trustbadge na lewej krawędzi ekranu w stacjonarnej wersji strony internetowej

W standardowych ustawieniach widoku pulpitu Trustbadge znajduje się na prawej krawędzi ekranu. Za pomocą następującej zmiany kodu możesz ustawić Trustbadge na lewej krawędzi ekranu.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-desktop-position="right"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-desktop-position="left"

Trustbadge został pomyślnie umieszczony na lewej krawędzi ekranu.

Przesuwanie Trustbadge w górę lub w dół w stacjonarnej wersji strony internetowej

W standardowym ustawieniu dla komputerów stacjonarnych Trustbadge jest umieszczany 54 piksele nad dolną krawędzią ekranu. Za pomocą następującej zmiany kodu możesz przesunąć Trustbadge w górę lub w dół.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-desktop-y-offset="0"
 2. Zastąp 0 liczbą pikseli, o którą Trustbadge ma być przesunięty w górę lub w dół.

Dwa przykłady:

 • Chcesz przesunąć Trustbadge o 20 pikseli w górę? W takim przypadku użyj następującego wiersza kodu:
  data-desktop-y-offset="20"
 • Chcesz przesunąć Trustbadge w dół? Użyj wartości ujemnych. Aby przesunąć Trustbadge o 20 pikseli w dół, użyj następującego wiersza kodu:
  data-desktop-y-offset="-20"

Wartość -54 oznacza, że Trustbadge jest umieszczany na dolnej krawędzi ekranu bez żadnego odstępu. Dlatego zalecamy, aby nie używać wartości wykraczających poza zakres -44.

Trustbadge został pomyślnie przeniesiony w górę lub w dół.

Dostosowywanie położenia Trustbadge w mobilnej wersji strony internetowej

W widoku mobilnym możesz przesunąć Trustbadge poziomo od lewej do prawej krawędzi ekranu, do środka ekranu lub pionowo w górę i w dół.

W widoku mobilnym umieść Trustbadge na prawej krawędzi ekranu lub na środku

W standardowych ustawieniach Trustbadge znajduje się na lewej krawędzi ekranu. Za pomocą następującej korekty kodu możesz ustawić Trustbadge na prawej krawędzi ekranu lub na środku.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-position="left"
 2. Zastąp wiersz kodu jednym z następujących wierszy kodu:
  - Jeśli chcesz umieścić Trustbadge po prawej stronie:
  data-mobile-position="right"
  - Jeśli chcesz umieścić Trustbadge na środku:
  data-mobile-position="center"

Pomyślnie umieszczono Trustbadge na prawej krawędzi ekranu lub pośrodku.

Przesuwanie Trustbadge w górę lub w dół w mobilnej wersji strony internetowej

W standardowych ustawieniach widoku mobilnego Trustbadge jest umieszczony 10 pikseli nad dolną krawędzią ekranu. Za pomocą następującej zmiany kodu możesz przesunąć Trustbadge w górę lub w dół.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-y-offset="0"
 2. Zastąp 0 liczbą pikseli, o którą Trustbadge ma być przesunięty w górę lub w dół.

Dwa przykłady:

 • Chcesz przesunąć Trustbadge o 5 pikseli w górę? W takim przypadku użyj następującego wiersza kodu:
  data-mobile-y-offset="5"
 • Czy chcesz przesunąć Trustbadge w dół? Użyj wartości ujemnych. Aby przesunąć Trustbadge o 5 pikseli w dół, użyj następującego wiersza kodu:
  data-mobile-y-offset="-5"
  Stosuj tylko wartości do -10.

Trustbadge został pomyślnie przeniesiony w górę lub w dół.

Elastyczne umieszczanie Trustbadge na stronie internetowej

Oprócz opisanego wcześniej standardowego wariantu, Trustbadge możesz również zintegrować ze swoją stroną internetową w wersji spersonalizowanej.

Wariant specjalny różni się od wariantu standardowego na trzy sposoby:

 1. Wygląda inaczej niż wersja standardowa. Tutaj można zobaczyć wariant niestandardowy:
  06_PL.png  07_PL.png
        (z gwiazdkami oceny)                                                       (bez gwiazdek oceny)
 2. Na stronie internetowej można umieścić wariant niestandardowy z pełną elastycznością.
 3. Można zmienić wielkość wariantu niestandardowego.

Można umieścić niestandardowy wariant Trustbadge w różnych miejscach w widoku stacjonarnym mobilnym, niezależnie od siebie.

Elastyczne umieszczanie Trustbadge w stacjonarnej wersji strony internetowej

Domyślnie wariant niestandardowy ma szerokość 156 pikseli i wysokość 78 pikseli. Poniżej wyjaśniamy, jak zmienić rozmiar Trustbadge w widoku stacjonarnym. Czy powyższe wartości domyślne są dla Ciebie odpowiednie? W takim razie pomiń dwa kolejne kroki i przejść do kroku 3.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-desktop-custom-width="156"
 2. Zastąp 156 liczbą pikseli, którą chcesz określić jako szerokość Trustbadge.

Liczba pikseli, którą możesz tu wpisać, zależy od tego, czy gwiazdki oceny zostały ukryte w widoku pulpitu.

 • Gwiazdki oceny zostały ukryte? W takim przypadku wybierz liczbę pikseli od 32 do 58.
 • Gwiazdki oceny nie są ukryte? W takim przypadku wybierz liczbę pikseli od 100 do 500.

Liczba pikseli dla wysokości Trustbadge jest automatycznie określana przez wybraną szerokość. Nie można jej zmienić.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-desktop-enable-custom="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-desktop-enable-custom="true"
 3. Otwórz kod źródłowy swojej strony.
 4. Umieść następujący wiersz kodu na swojej stronie internetowej w miejscu, w którym powinien się pojawić Trustbadge:
  <div id="trustbadgeCustomContainer"></div>

Może to być np. nagłówek lub stopka.

Trustbadge został pomyślnie zintegrowany w wybranej pozycji na stronie internetowej.

Elastyczne umieszczanie Trustbadge w mobilnej wersji strony internetowej

Domyślnie wariant niestandardowy w widoku mobilnym ma szerokość 156 pikseli i wysokość 78 pikseli. Poniżej wyjaśniamy, jak zmienić rozmiar Trustbadge w widoku mobilnym. Czy powyższe wartości domyślne są dla Ciebie odpowiednie? W takim razie pomiń dwa kolejne kroki i przejść do kroku 3.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-custom-width="156"
 2. Zastąp 156 liczbą pikseli, którą chcesz określić jako szerokość Trustbadge.

Liczba pikseli, którą możesz tu określić, zależy od tego, czy gwiazdki oceny zostały ukryte w widoku mobilnym.

 • Gwiazdki oceny zostały ukryte? W takim przypadku wybierz liczbę pikseli od 32 do 58.
 • Gwiazdki oceny nie są ukryte? W takim przypadku wybierz liczbę pikseli od 100 do 500.

Liczba pikseli dla wysokości Trustbadge jest automatycznie określana przez wybraną szerokość. Nie musisz jej podawać.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-enable-custom="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-mobile-enable-custom="true"
 3. Otwórz kod źródłowy swojej strony.
 4. Umieść następujący wiersz kodu na swojej stronie internetowej w miejscu, w którym powinien się pojawić Trustbadge:
  <div id="trustbadgeCustomMobileContainer"></div>

Może to być np. nagłówek lub stopka.

Trustbadge został pomyślnie zintegrowany w wybranej pozycji na stronie internetowej.

Jak mogę ukryć Trustbadge?

Jeśli chcesz ukryć Trustbadge, masz dwie opcje:

 • Możesz aktywować tryb wygaszania w widoku stacjonarnym. W tym trybie Trustbadge jest nadal wyświetlany u góry każdej strony. Jednak znika, gdy klienci przewijają stronę w dół. Pojawia się ponownie, gdy tylko klient wróci na górę strony.

W widoku mobilnym automatycznie aktywowany jest tryb wygaszania. Jednak w tym widoku można go wyłączyć.

 • Możesz całkowicie ukryć Trustbadge. W takim przypadku Trustbadge nie będzie już widoczny na Twojej stronie internetowej. Trustcard otwiera się dopiero po otrzymaniu zamówienia, aby Twoi klienci mogli ubiegać się o Ochronę Kupującego.

Jeśli Trustbadge zostanie całkowicie ukryty, nie będzie on wyświetlany ani w widoku stacjonarnym ani mobilnym.

Aktywuj tryb stopniowego wygaszania w wersji stacjonarnej

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-desktop-enable-fadeout="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-desktop-enable-fadeout="true"

Pomyślnie aktywowano tryb wygaszania w widoku stacjonarnym. Trustbadge jest teraz powoli ukrywany, gdy Twoi klienci przewijają stronę w dół.

Dezaktywuj tryb wygaszania w wersji mobilnej swojej strony

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-enable-fadeout="true"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-mobile-enable-fadeout="false"

Tryb wygaszania został pomyślnie dezaktywowany w widoku mobilnym. Gdy Twoi klienci przewiną stronę w dół, Trustbadge nie będzie już ukryty.

Ukryj Trustbadge

Widoczny Trustbadge zapewnia Twoim klientom poczucie bezpieczeństwa na Twojej stronie. Ukrycie Trustbadge stanowi zagrożenie dla konwersji i sprzedaży. Dlatego zalecamy wyłącznie tymczasowe ukrywanie Trustbadge.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-disable-trustbadge="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-disable-trustbadge="true"

Trustbadge został pomyślnie ukryty zarówno w widoku stacjonarnym, jak i mobilnym.

Jak umieścić Trustcard w innym miejscu?

Po dokonaniu płatności na stronie z potwierdzeniem zamówienia Twojego sklepu pojawi się okienko Trustcard. Korzystając z Trustcard, Twoi klienci mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie zaproszenia do wystawienia opinii i/lub chronić swoje zamówienie za pomocą Ochrony Kupującego.

03_PL.png

Nie chcesz, aby Trustcard otworzył się jako wyskakujące okienko? Możesz nadać mu stałą pozycję na stronie z potwierdzeniem zamówienia.

 1. Otwórz plik szablonu strony z potwierdzeniem zamówienia.
Będzie on prawdopodobnie mieć nazwę finish.tpl, thankyou.php, success.phtml lub podobną.
 1. Skopiuj następujący wiersz kodu do schowka:
  <div id="trustbadgeCustomCheckoutContainer"></div>
Wartość nie może id="trustbadgeCustomCheckoutContainer" zostać zmieniona.
 1. Wstaw wiersz kodu w miejscu pliku szablonu, w którym powinien się pojawić Trustcard.

Pomyślnie umieściłeś Trustcard w stałym miejscu na stronie z potwierdzeniem zamówienia.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 22 z 59