Korzystanie z Trusted Shops z Magento

Instalacja

Dodawanie i instalowanie wtyczki

Aby rozpocząć instalację, pobierz darmowe rozszerzenie Trusted Shops dla programu Magento tutaj. Następnie możesz zainstalować rozszerzenie za pomocą kompozytora dostarczanego przez Magento. Wskazówki, jak użyć kompozytora w celu integracji rozszerzenia z oprogramowaniem Magento, znajdziesz tutaj.

Konfiguracja

W poprzednim kroku wtyczka Trusted Shops została pomyślnie zainstalowana. Poniżej pokażemy Ci, jak wyświetlać funkcję Trustbadge® w sklepie internetowym i w jaki sposób skonfigurować ją zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyświetlanie funkcji Trustbadge, integrowanie Ochrony Kupującego i zbieranie opinii o sklepie

Wyjątkowa technologia Trustbadge® znacząco ułatwia gromadzenie, zarządzanie oraz wyświetlanie opinii klientów na stronach sklepu. Pozwala również łatwo zintegrować znak jakości Trustmark i zaoferować gwarancję.

Aby zintegrować technologię Trustbadge ze swoim sklepem, musisz najpierw otworzyć panel administracyjny Magento. Po lewej stronie w głównym menu nawigacyjnym znajduje się pozycja Stores (Sklepy) (01_16x16.png). Kliknij ją, aby otworzyć kolejne menu. W tym menu wybierz pozycję Configuration (Konfiguracja) (02_16x16.png).

1-Stores-Config.png

Spowoduje to otwarcie nowego menu nawigacyjnego po lewej stronie. W nowym menu wybierz element Trusted Shops (01_16x16.png). Pojawi się menu rozwijane. Kliknij pozycję menu Account (Konto) (02_16x16.png). Zaloguj się, wpisując w otwartym polu (03_16x16.png) swoje dane dostępowe przechowywane w Trusted Shops.

Nie pamiętasz swoich danych dostępowych? Nie ma problemu: W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób uzyskać dane dostępowe lub ustawić nowe hasło: Gdzie mogę otrzymać moje dane dostępowe?

2-TS-Account.png

Po zalogowaniu pojawi się nowa strona przeglądowa. Użyj jej do powiązania identyfikatora Trusted Shops ze swoim sklepem. W sekcji Configure your Trusted Shops IDs (Skonfiguruj swoje identyfikatory Trusted Shops) znajduje się lista zapisanych numerów identyfikacyjnych wymienionych jeden pod drugim. Pod nagłówkiem Magento Shop (Sklep Magento) znajdziesz menu każdego numeru identyfikacyjnego. W menu wybierz sklep odpowiadający określonemu identyfikatorowi Trusted Shops. 

Identyfikator Trusted Shops (zaczynający się od znaku X...) możesz znaleźć na pulpicie w panelu administracyjnym My Trusted Shops. Aby to zrobić, zaloguj się najpierw do My Trusted Shops tutaj. Po zalogowaniu nastąpi przekierowanie bezpośrednio do pulpitu. W prawej kolumnie pulpitu znajduje się lista Twoich sklepów zarejestrowanych w Trusted Shops wraz z odpowiednimi identyfikatorami Trusted Shops.

2_1-Shopzuweisung.png

Kliknij przycisk Save Config (Zapisz konfigurację), aby zapisać ustawienia.

2_2-SaveConfig.png

Na pasku nawigacyjnym pod wpisem Trusted Shops pojawi się więcej zakładek. Wtedy wybierz zakładkę Configuration (Konfiguracja).

3-Configuration_Tab.png

W sekcji Trustbadge możesz dostosować tę funkcję do swoich wymagań. W polu Variant (Wariant) (01_16x16.png) możesz określić, czy ikona funkcji Trustbadge ma być wyświetlana z gwiazdkami oceny, czy bez nich.

4-_TB_Variante.png

Tutaj możesz zobaczyć ikonę funkcji Trustbadge z gwiazdkami oceny i bez nich:

trustmark%2Breviews_copy_6.pngtrustmark-only_copy_6.png

Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć funkcję Trustbadge, możesz wybrać opcję Hide Trustbadge (Ukryj Trustbadge). 

Domyślnie ikona funkcji Trustbadge jest wyświetlana w prawym dolnym rogu stron sklepu. Wprowadzając liczbę pikseli w polu Vertical Offset (Przesunięcie w pionie) (02_16x16.png), możesz przesunąć ikonę Trustbadge w górę prawej krawędzi ekranu. Kliknij opcję Save Config (Zapisz konfigurację) , aby wprowadzić zmiany. 

Po wykonaniu tych czynności możesz przetestować działanie funkcji Trustbadge. W tym celu złóż zamówienie testowe w swoim sklepie. Jeśli na końcu zamówienia pojawi się obiekt Trustcard („Guarantee Card”), oznacza to, że z powodzeniem zintegrowano funkcję Trustbadge ze sklepem, a Ochrona Kupującego jest aktywna. 

website_integration_custom_pl-PL.png

Zbieranie i wyświetlanie opinii o produktach

Jeśli chcesz zbierać opinie o produktach w swoim sklepie, w obrębie rozszerzenia Trusted Shops przejdź w dół do sekcji Product Reviews (Opinie o produktach). W tej sekcji znajduje się menu rozwijane Collect Product Reviews (Zbieraj opinie o produktach). Wybierz w tym menu opcję Yes (Tak).

5-_Collect_Product_Reviews.png

Spowoduje to otwarcie sekcji Product Review Sticker (Opinia o produkcie)Product Review Stars (Gwiazdki oceny produktów).

Opinie o produktach

W sekcji Product Review Sticker możesz zintegrować zgromadzone komentarze klientów dotyczące produktu w dodatkowej zakładce na odpowiedniej stronie ze szczegółami produktu.

6-_Product_Reviews_Tab.png

Włącz opcję Show Product Reviews on Product Detail page on additional tab 'Trusted Shops Reviews' (Pokaż opinie o produkcie na stronie ze szczegółami produktu w dodatkowej zakładce „Trusted Shops Reviews”), wybierając z menu rozwijanego status Yes (Tak).

7-_Product_Review_Sticker_Aktivieren.png

Gdy aktywujesz w ten sposób integrację na stronach produktu, otrzymasz możliwość dostosowania sposobu wyświetlania zgodnie ze swoimi preferencjami (zobacz kolejny krok).

8_-_Product_Review_Sticker_Box_Configuration.png

Korzystając z pola Product Review Tab Label (Nazwa zakładki z opiniami), możesz wprowadzić nazwę zakładki, która będzie wyświetlana na stronach ze szczegółami produktów (np. „Co mówią nasi klienci?”). Możesz również dopasować kolor ramki i gwiazdek oceny do wyglądu swojego sklepu. Aby to zrobić, wprowadź wartość szesnastkową wybranego koloru bezpośrednio w przeznaczonym do tego polu.

Gwiazdki oceny produktu

W sekcji Product Review Stars (Gwiazdki oceny produktu) można wybrać opcję wyświetlania gwiazdek oceny danego produktu pod jego nazwą na stronie ze szczegółami produktu.

9_-_Product_Review_Stars_Frontend.png

Aby to zrobić, aktywuj funkcję Show Star ratings on Product Detail Page below your Product Name (Pokaż gwiazdki oceny produktu pod jego nazwą na stronie ze szczegółami produktu), wybierając z menu rozwijanego status Yes (Tak).

10_-_Product_Review_Stars_Activation.png

Możesz teraz skonfigurować sposób wyświetlania gwiazdek oceny przy opiniach o produktach zgodnie ze swoimi preferencjami.

11_-_Product_Review_Stars_Configuration.png

Masz możliwość dopasowania koloru gwiazdek oceny do wyglądu sklepu. W tym celu wystarczy wprowadzić wartość szesnastkową wybranego koloru bezpośrednio w przeznaczonym do tego polu. Możesz też zmienić wielkość gwiazdek i rozmiar czcionki. Aby to zrobić, musisz tylko wprowadzić określone wartości (w pikselach) w przeznaczonych do tego polach.

Wyświetlanie Shop Review Stickera z komentarzami do oceny

Aby zwiększyć widoczność zebranych opinii w interfejsie sklepu, możesz też wprowadzić etykietę Shop Review Sticker oferowaną przez Trusted Shops jako dodatek do funkcji Trustbadge.

W obrębie przeglądu wtyczek przejdź w dół do sekcji Review Sticker. Aktywuj Shop Review Sticker, klikając status Yes (Tak) w menu rozwijanym Show Shop Reviews (Wyświetlanie opinii o sklepie).

12_-_Shop_Review_Sticker_Activation.png

Etykieta Shop Review Sticker jest teraz wyświetlana w stopce Twojego sklepu internetowego.

13_-_Shop_Review_Sticker_Footer.png

Po aktywowaniu etykiety Shop Review Sticker we wtyczce otworzy się menu, w którym można dostosować sposób wyświetlania tej etykiety.

14_-_Shop_Review_Sticker_Configuration.png

Menu umożliwia wybór czcionki i określenie, ile komentarzy do oceny ma być wyświetlanych na zmianę. Maksymalnie może to być pięć opinii. Dodatkowo możesz określić minimalną liczbę gwiazdek oceny, jaka ma być wyświetlana (od 1, czyli „niedostateczny”, do 5, czyli „bardzo dobry”).

Istnieje również możliwość dostosowania koloru tła etykiety Shop Review Sticker do wyglądu sklepu. Wystarczy wpisać odpowiednią wartość szesnastkową w polu wprowadzania danych. Aby zakończyć wprowadzanie zmian, kliknij opcję Save (Zapisz).

Zoptymalizowane wysyłanie próśb o opinię

W obszarze pozycji menu Reviews (Opinie) możesz zoptymalizować datę wysłania próśb o opinie. Aby korzystać z tej funkcji na naszej nowej platformie opinii eTrusted, należy ją wcześniej aktywować (jest to całkowicie bezpłatne). W związku z tym przed użyciem funkcji prosimy o napisanie do nas na adres members@trustedshops.com. Po aktywacji przez Trusted Shops możesz skorzystać z niniejszej instrukcji, aby dostosować żądane ustawienia.

Domyślnie prośby o opinię z Trusted Shops są automatycznie wysyłane siódmego dnia od odbioru zamówienia. Dzięki rozszerzeniu Trusted Shops dla Magento możesz dostosować do swoich potrzeb czas, w którym Twoi klienci otrzymają prośbę o opinię. Aby Ci to umożliwić, w rozszerzeniu zintegrowano API. Za pomocą tego API, możesz samodzielnie decydować, w jakim czasie po osiągnięciu zdefiniowanego przez Ciebie statusu Magento (np. Order delivered (Zamówienie dostarczone)) zostanie wysłana prośba o opinię.

Aby skonfigurować to ustawienie, najpierw kliknij pozycję menu Reviews (Opinie) na pasku nawigacyjnym Trusted Shops.

15-_Reviews_Tab.png

Otworzy się strona przeglądowa, na której znajdziesz sekcję Legal Review E-Mails (Zgodne z prawem wiadomości e-mail z prośbą o opinię). W tej sekcji znajduje się menu rozwijane Double OptIn (Podwójna zgoda).

W celu wysłania zgodnych z prawem zaproszeń do wystawienia opinii należy uzyskać zgodę odpowiednich klientów na przesłanie ich adresów e-mail do Trusted Shops. Aktywując funkcję podwójnej zgody, dajesz swoim klientom możliwość wyrażenia zgody. Wystarczy, że Twoi klienci aktywują pole wyboru w procesie realizacji transakcji, aby pokazać, że po złożeniu zamówienia chcą otrzymać zaproszenie do wystawienia opinii od Trusted Shops.
Pamiętaj, że po aktywacji podwójnej zgody musisz również przedstawić nowe pole wyboru w informacjach dotyczących ochrony danych. Odpowiedni tekst, który spełnia wymogi prawne, znajdziesz w rozszerzeniu Trusted Shops.

Aktywuj funkcję podwójnej zgody, wybierając z menu rozwijanego opcję Yes (Tak).

16_DoubleOptIN.png

Następnie otwórz sekcję Automated invites according to Magento order status (Zaproszenia automatyczne według statusu zamówienia Magento) poniżej, klikając strzałkę po prawej stronie.

17_AutomaticReviewInvites.png

Teraz wybierz opcję Yes (Tak) z menu rozwijanego Use Magento order status to trigger invite emails (Użyj statusu zamówienia Magento do wysyłania wiadomości e-mail z zaproszeniem).

18_UseMagentoStatus.png

Następnie możesz skonfigurować sposób wysyłania zaproszeń do wystawienia opinii zgodnie ze swoimi preferencjami. W menu rozwijanym Send review request, as soon as the order status changes to (Wyślij prośbę o opinię, gdy zamówienie zmieni status na) (01_16x16.png) wybierz status zamówienia, którego chcesz użyć jako odniesienia do daty wysłania prośby o opinię.

W sekcji Set delay times of shipping methods (Ustaw czas opóźnienia dla metod wysyłki) (02_16x16.png) możesz następnie określić, ile dni powinno upłynąć od wcześniej wybranej zmiany statusu, zanim zostanie wysłane zaproszenie do wystawienia opinii.

19_SetDelayTime.png

Zapisz ustawienia, klikając opcję Save Config (Zapisz konfigurację). W obrębie wtyczki zostały teraz wprowadzone wszystkie zmiany, które są niezbędne do optymalizacji próśb o opinię.

Ręczne wysyłanie próśb o opinię

Korzystając z rozszerzenia Trusted Shops, możesz również ręcznie wysyłać prośby o opinię dotyczące zamówień złożonych do sześciu miesięcy wstecz. Jest to szczególnie interesujące rozwiązanie w początkowym okresie korzystania z Trusted Shops, kiedy na pierwsze opinie trzeba trochę poczekać.

Korzystając z tej funkcji, potwierdzasz, że Twoi klienci wyrazili zgodę na przekazanie ich danych do Trusted Shops w celu przesłania prośby o opinię pocztą elektroniczną.

W tym celu kliknij pozycję menu Reviews (Opinie) na pasku nawigacyjnym wtyczki Trusted Shops.

Następnie wybierz opcję Default Config (Konfiguracja domyślna) jako Scope (Zakres) w lewym górnym rogu widoku (01_16x16.png). Następnie otwórz sekcję Manual invites according to Magento order status (Zaproszenia ręczne według statusu zamówienia Magento) (02_16x16.png), klikając strzałkę po prawej stronie.

rewviews-neu1-en.png

W otwartej teraz sekcji możesz wybrać okres, z którego zostaną wybrane zamówienia (01_16x16.png). Możesz również określić, jaki status powinny mieć zamówienia, w przypadku których chcesz wysłać prośby o opinię (02_16x16.png). Możesz też zdecydować, którego widoku sklepu mają dotyczyć wysyłane prośby (03_16x16.png).

reviews-neu2-en.png

Kliknij teraz przycisk Save Config (Zapisz konfigurację) (01_16x16.png) w prawym górnym rogu, aby zapisać wybrane ustawienia. Następnie kliknij przycisk Export orders now (Eksportuj zamówienia teraz) (02_16x16.png), aby pobrać plik programu Excel z wybranymi danymi zamówienia.

reviews-neu3-en.png

Po pobraniu otwórz plik programu Excel i przekonwertuj go na plik CSV. Aby użyć tego pliku w narzędziu Review Collector, należy najpierw dostosować formatowanie, aby spełniało wymagania narzędzia. W tym artykule podamy niezbędne instrukcje dotyczące przygotowania pliku CSV: Jak utworzyć plik CSV w celu wysyłania zaproszeń ręcznych do wystawienia opinii

Następnie zaloguj się na swoje konto eTrusted i postępuj zgodnie z instrukcjami tego przewodnika, aby wysyłać prośby o opinię za pośrednictwem narzędzia Review Collector: Co to jest Review Collector?

Konfigurowanie osobnych identyfikatorów Trusted Shops dla sklepów wielooddziałowych

Masz sklep wielooddziałowy, na przykład sprzedający produkty w różnych wersjach językowych? W takim razie wybierz pozycję menu Account (Konto) na pasku nawigacyjnym wtyczki Trusted Shops. Z poziomu otwartej strony przeglądu możesz skonfigurować wszystkie wymagane wersje językowe — niezależnie od głównego modułu sklepu — zgodnie z potrzebami. Wystarczy połączyć jeden z wymienionych identyfikatorów Trusted Shops ze sklepem Magento, dopasowując identyfikator, jak opisano powyżej.

28_MultiShop__AKTUALISIERUNG_.png

Chcesz wprowadzić zmiany w już skonfigurowanym sklepie? W takim razie kliknij małą strzałkę obok pozycji Scope (Zakres) na górnym pasku znajdującym się nad boczną nawigacją. Następnie wybierz odpowiedni sklep.

29_Scope.png


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 8