Czy mogę przenieść Trustbadge® w inne miejsce w moim sklepie internetowym?

Trustbadge® nie został jeszcze zintegrowany? Przed kontynuacją należy najpierw wykonać integrację standardową. Ten artykuł może Ci pomóc: Jak zintegrować Trustbadge w sklepie bez użycia wtyczki?
W powyższym artykule znajduje się również kod Trustbadge, który jest podstawą wszystkich korekt opisanych w poniższym tekście.

W ramach standardowej integracji zdefiniowano następujące reguły pozycjonowania Trustbadge®:

 • W przypadku komputerów stacjonarnych Trustbadge jest wyświetlany po prawej stronie ekranu, a w wersji mobilnej po lewej stronie ekranu.
 • Na komputerach stacjonarnych Trustbadge jest wyświetlany 54 piksele powyżej dolnej krawędzi ekranu, a na urządzeniach mobilnych – 10 pikseli powyżej.

Zasady te można oczywiście dostosować do indywidualnych potrzeb. Kod Trustbadge umożliwia niezależne od siebie umieszczenie Trustbadge w różnych miejscach w widoku stacjonarnym i mobilnym.

Jak mogę zmienić pozycję w widoku stacjonarnym?

W widoku stacjonarnym Trustbadge można przenieść...

... poziomo od prawej do lewej krawędzi ekranu.

... pionowo w górę lub w dół.

...w pełni elastycznie na Twojej stronie.

Umieszczanie Trustbadge na lewej krawędzi ekranu w stacjonarnej wersji strony internetowej

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-desktop-position="right"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-desktop-position="left"

Trustbadge został pomyślnie umieszczony na lewej krawędzi ekranu.

Przesuwanie Trustbadge w górę lub w dół w stacjonarnej wersji strony internetowej

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-desktop-y-offset="0"
 2. Zastąp 0 liczbą pikseli, o którą Trustbadge ma być przesunięty w górę lub w dół.

Dwa przykłady:

 1. Chcesz przesunąć Trustbadge o 20 pikseli w górę? W takim przypadku użyj następującego wiersza kodu:
  data-desktop-y-offset="20"
 2. Chcesz przesunąć Trustbadge w dół? Użyj wartości ujemnych. Aby przesunąć Trustbadge o 20 pikseli w dół, użyj następującego wiersza kodu:
  data-desktop-y-offset="-20"

Wartość -54 oznacza, że Trustbadge jest umieszczany na dolnej krawędzi ekranu bez żadnego odstępu. Dlatego zalecamy, aby nie używać wartości wykraczających poza zakres -44.

Trustbadge został pomyślnie przeniesiony w górę lub w dół.

Elastyczne umieszczanie Trustbadge w stacjonarnej wersji strony internetowej

Oprócz opisanego wcześniej standardowego wariantu, Trustbadge możesz również zintegrować ze swoją stroną internetową w wersji spersonalizowanej.

Wariant specjalny różni się od wariantu standardowego na trzy sposoby:

 1. Wygląda inaczej niż wersja standardowa. Tutaj można zobaczyć wariant niestandardowy:
  01_PL.png  02_PL.png
        (z gwiazdkami oceny)                                                      (bez gwiazdek oceny)
 2. Na stronie internetowej można umieścić wariant niestandardowy z pełną elastycznością.
 3. Można zmienić wielkość wariantu niestandardowego.

Domyślnie wariant niestandardowy ma szerokość 156 pikseli i wysokość 78 pikseli. Poniżej wyjaśniamy, jak zmienić rozmiar Trustbadge w widoku stacjonarnym. Czy powyższe wartości domyślne są dla Ciebie odpowiednie? W takim razie pomiń dwa kolejne kroki i przejść do kroku 3.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-desktop-custom-width="156"
 2. Zastąp 156 liczbą pikseli, którą chcesz określić jako szerokość Trustbadge.

Liczba pikseli, którą możesz tu wpisać, zależy od tego, czy gwiazdki oceny zostały ukryte w widoku pulpitu.

 • Gwiazdki oceny zostały ukryte? W takim przypadku wybierz liczbę pikseli od 32 do 58.
 • Gwiazdki oceny nie są ukryte? W takim przypadku wybierz liczbę pikseli od 100 do 500.

Liczba pikseli dla wysokości Trustbadge jest automatycznie określana przez wybraną szerokość. Nie można jej zmienić.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-desktop-enable-custom="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-desktop-enable-custom="true"
 3. Otwórz kod źródłowy swojej strony.
 4. Umieść następujący wiersz kodu na swojej stronie internetowej w miejscu, w którym powinien się pojawić Trustbadge:
  <div id="trustbadgeCustomContainer"></div>

Może to być np. nagłówek lub stopka.

Trustbadge został pomyślnie zintegrowany w wybranej pozycji na stronie internetowej.

Jak mogę zmienić pozycję w widoku mobilnym?

W widoku mobilnym Trustbadge można przenieść...

... poziomo od lewej krawędzi ekranu do środka lub w prawo.

... pionowo w górę lub w dół.

...w pełni elastycznie na Twojej stronie.

W widoku mobilnym umieść Trustbadge na prawej krawędzi ekranu lub na środku

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-position="left"
 2. Zastąp wiersz kodu jednym z następujących wierszy kodu:
  - Jeśli chcesz umieścić Trustbadge po prawej stronie:
  data-mobile-position="right"
  - Jeśli chcesz umieścić Trustbadge na środku:
  data-mobile-position="center"

Pomyślnie umieszczono Trustbadge na prawej krawędzi ekranu lub pośrodku.

Przesuwanie Trustbadge w górę lub w dół w mobilnej wersji strony internetowej

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-y-offset="0"
 2. Zastąp 0 liczbą pikseli, o którą Trustbadge ma być przesunięty w górę lub w dół.

Dwa przykłady:

 • Chcesz przesunąć Trustbadge o 5 pikseli w górę? W takim przypadku użyj następującego wiersza kodu:
  data-mobile-y-offset="5"
 • Czy chcesz przesunąć Trustbadge w dół? Użyj wartości ujemnych. Aby przesunąć Trustbadge o 5 pikseli w dół, użyj następującego wiersza kodu:
  data-mobile-y-offset="-5"
  Stosuj tylko wartości do -10.

Trustbadge został pomyślnie przeniesiony w górę lub w dół.

Elastyczne umieszczanie Trustbadge w mobilnej wersji strony internetowej

Oprócz opisanego wcześniej standardowego wariantu Trustbadge, możesz również zintegrować wariant niestandardowy z mobilnym widokiem swojej strony internetowej. Domyślnie wariant niestandardowy w widoku mobilnym ma szerokość 156 pikseli i wysokość 78 pikseli. Poniżej wyjaśniamy, jak zmienić rozmiar Trustbadge w widoku mobilnym. Czy powyższe wartości domyślne są dla Ciebie odpowiednie? W takim razie pomiń dwa kolejne kroki i przejść do kroku 3.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-custom-width="156"
 2. Zastąp 156 liczbą pikseli, którą chcesz określić jako szerokość Trustbadge.

Liczba pikseli, którą możesz tu określić, zależy od tego, czy gwiazdki oceny zostały ukryte w widoku mobilnym.

 • Gwiazdki oceny zostały ukryte? W takim przypadku wybierz liczbę pikseli od 32 do 58.
 • Gwiazdki oceny nie są ukryte? W takim przypadku wybierz liczbę pikseli od 100 do 500.

Liczba pikseli dla wysokości Trustbadge jest automatycznie określana przez wybraną szerokość. Nie musisz jej podawać.

 1. Znajdź następujący wiersz w kodzie Trustbadge:
  data-mobile-enable-custom="false"
 2. Zastąp ten wiersz kodu następującym wierszem kodu:
  data-mobile-enable-custom="true"
 3. Otwórz kod źródłowy swojej strony.
 4. Umieść następujący wiersz kodu na swojej stronie internetowej w miejscu, w którym powinien się pojawić Trustbadge:
  <div id="trustbadgeCustomMobileContainer"></div>

Może to być np. nagłówek lub stopka.

Trustbadge został pomyślnie zintegrowany w wybranej pozycji na stronie internetowej.

Jak umieścić Trustcard w innym miejscu?

Po dokonaniu płatności na stronie z potwierdzeniem zamówienia Twojego sklepu pojawi się okienko Trustcard. Korzystając z Trustcard, Twoi klienci mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie zaproszenia do wystawienia opinii i/lub chronić swoje zamówienie za pomocą Ochrony Kupującego.

03_PL.png

Nie chcesz, aby Trustcard otworzył się jako wyskakujące okienko? Możesz nadać mu stałą pozycję na stronie z potwierdzeniem zamówienia.

 1. Otwórz plik szablonu strony z potwierdzeniem zamówienia.
Będzie on prawdopodobnie mieć nazwę finish.tpl, thankyou.php, success.phtml lub podobną.
 1. Skopiuj następujący wiersz kodu do schowka:
  <div id="trustbadgeCustomCheckoutContainer"></div>
Wartość nie może id="trustbadgeCustomCheckoutContainer" zostać zmieniona.
 1. Wstaw wiersz kodu w miejscu pliku szablonu, w którym powinien się pojawić Trustcard.

Pomyślnie umieściłeś Trustcard w stałym miejscu na stronie z potwierdzeniem zamówienia.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 4