Czy mogę zintegrować Trustbadge® również w innym miejscu mojego sklepu?

Trustbadge® jest nie tylko centralnym elementem zapewniającym optymalne wykorzystanie wszystkich produktów oferowanych przez Trusted Shops. Służy on również do przedstawiania klientom Twojego znaku jakości i uzyskanych ocen. Aby umożliwić Ci maksymalne wykorzystanie efektu konwersji, Trustbadge jest domyślnie wyświetlany na każdej stronie Twojego sklepu internetowego. Dzięki temu towarzyszy on Twoim klientom podczas całej ścieżki zakupowej.

Miejsce, w którym Trustbadge jest wyświetlany w Twoim sklepie, zależy od dwóch czynników:

  • Pierwszym jest używany przez Ciebie wariant wyświetlania Trustbadge, który zdefiniowano we wtyczce lub w trakcie ręcznej integracji. W wariantach reviews i default, których proces integracji opisaliśmy w artykule „Jak zintegrować Trustbadge® w sklepie bez użycia wtyczki?”, Trustbadge jest domyślnie wyświetlany w prawym dolnym rogu sklepu.

trustmark%2Breviews_copy_6.pngtrustmark-only_copy_6.png

(Warianty reviews (po lewej) i default)

  • Drugim czynnikiem jest szerokość ekranu używanego przez klienta, która wpływa na sposób wyświetlania Trustbadge. Na przykład w przypadku ekranów o szerokości mniejszej bądź równej 648 pikseli Trustbadge jest domyślnie wyświetlany w lewym dolnym rogu. Szerokość ekranu ma szczególne znaczenie w przypadku wyświetlania na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony lub tablety.

Domyślne położenie Trustbadge w prawym dolnym rogu (dla komputerów) lub w lewym dolnym rogu (dla urządzeń mobilnych) może oczywiście nie pasować do koncepcji lub układu Twojego sklepu. Z tego powodu możliwe jest zintegrowanie Trustbadge w pozycji, która będzie bardziej Ci odpowiadać.

W zależności od tego, czy chcesz zmienić położenie w widoku komputerowym czy mobilnym, wymagane są różne modyfikacje kodu Trustbadge. W związku z tym najpierw wyjaśnimy procedurę dotyczącą widoku komputerowego, a następnie przejdziemy do niezbędnych czynności związanych z wyświetlaniem Trustbadge na urządzeniach mobilnych.

Jak mogę zmienić pozycję w widoku komputerowym?

Jak wspomniano powyżej, pozycja Trustbadge w widoku komputerowym zależy od tego, jaki wariant wyświetlania wybierzesz w trakcie integracji. Istnieją cztery warianty wyświetlania Trustbadge. W wariantach reviews i default Trustbadge w widoku komputerowym znajduje się po prawej stronie Twojego sklepu. Jednak za pomocą parametru 'yOffset' w kodzie Trustbadge możesz go przesunąć w górę lub w dół na osi pionowej.

Jeśli Trustbadge został zintegrowany przy użyciu jednej z naszych wtyczek, możesz również zdefiniować wartość parametru 'yOffset' za jej pomocą. W tym przypadku ręczne dostosowanie kodu Trustbadge (proces opisany poniżej) nie będzie konieczne.

Aby to zrobić, wyszukaj następujący wiersz kodu w kodzie Trustbadge:

'yOffset': '0', /* offset from page bottom */

Zamiast cyfry 0 wprowadź liczbę pikseli, o którą Trustbadge ma być przesunięty w górę. Jeśli chcesz przesunąć Trustbadge w dół, możesz wprowadzić odpowiednią wartość ujemną. Należy jednak pamiętać, że Trustbadge jest domyślnie wyświetlany w odległości 54 pikseli od dolnej krawędzi, z tego względu wartość parametru 'yOffset' nie powinna być mniejsza niż -54.

Jeśli przesunięcie Trustbadge w osi pionowej nie pozwala na idealne zintegrowanie go z Twoim sklepem, możesz skorzystać z jednego z dwóch wariantów wyświetlania: custom lub custom_reviews.

trustmark%2Breviews_copy_6.png 04_TB-custom_PL.png

(Warianty custom_reviews (po lewej) i custom)

W przeciwieństwie do wariantów reviews i default powyższe warianty nie są przytwierdzone do prawej krawędzi sklepu — możesz je umieścić w dowolnym miejscu. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule „Jakie opcje wyświetlania Trustbadge® są dostępne i jak mogę zintegrować go z moim sklepem?”.

Jak mogę zmienić pozycję w widoku mobilnym?

Niezależnie od tego, jakiego wariantu używasz w widoku komputerowym, w widoku mobilnym Trustbadge domyślnie wyświetlany jest w lewym, dolnym rogu sklepu. Wynika to z faktu, że widok mobilny Trustbadge jest zdefiniowany w ramach kodu Trustbadge za pomocą własnego parametru 'responsive'.

Parametr 'responsive' oferuje różne możliwości dostosowania sposobu wyświetlania Trustbadge w Twoim mobilnym sklepie internetowym. Opisujemy je szczegółowo w artykule „Jak mogę dostosować sposób prezentacji Trustbadge® na urządzeniu mobilnym?”.


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3