Jak dodać opinie o produkcie do integracji Trustbadge?

Oprócz ocen Twojego sklepu, zaufanie do Twojej oferty mogą również budować opinie o produktach. Dają one Twoim klientom cenne wskazówki jeszcze przed rozpoczęciem zakupów, dzięki czemu masz możliwość zauważalnego zmniejszenia zarówno wskaźnika odrzuceń, jak i wskaźnika wysyłek zwrotnych. Ponadto, pisząc opinie o produktach, Twoi klienci tworzą wyjątkowe „treści generowane przez użytkowników”, czyli niezależne informacje zwrotne uzupełniające opisy produktów.

W tym artykule wyjaśniamy, jak skonfigurować opinie o produkcie poprzez istniejącą ręczną integrację Trustbadge po rezerwacji produktu.

Integracja z wtyczką oprogramowania sklepu internetowego
W przypadku, gdy integracja Twojego Trustbadge wykorzystuje wtyczkę oprogramowania sklepu internetowego, stosowne wskazówki na temat integracji opinii o produkcie znajdziesz w instrukcji dotyczącej integracji danej wtyczki:
Wybór odpowiedniej instrukcji dotyczącej integracji

Ręczna integracja opinii o produkcie

Zanim zaczniesz gromadzić opinie o produktach, musisz też zadbać o integrację Trustbadge. Jeśli Trustbadge nie został jeszcze zintegrowany, najpierw wykonaj czynności opisane w instrukcji ręcznej integracji Trustbadge lub wybierz artykuł ze wskazówkami odpowiadający wtyczce oprogramowania sklepu internetowego, którą wykorzystujesz. Poniższe instrukcje wymagają działającej integracji.

Podczas integracji Trustbadge na stronie z potwierdzeniem zamówienia („stronie z podziękowaniem”) utworzony został element DIV. Za jego pośrednictwem dane dotyczące zamówień klientów są przekazywane do Trustbadge. Do elementu DIV należy teraz dodać kolejne parametry transferu danych, dzięki którym od tej pory przekazywane będą także dane dotyczące zamawianych produktów.

Do swojego istniejącego kodu Trustbadge dodaj wszystkie linie kodu od „<!-- product reviews start -->” do „<!-- product reviews end -->”.

<div id="trustedShopsCheckout" style="display: none;">
<span id="tsCheckoutOrderNr">2020-05-21-001</span>
<span id=”tsCheckoutBuyerEmail”>my.customer@mail.co.uk</span>
<span id="tsCheckoutOrderAmount">4005.95</span>
<span id="tsCheckoutOrderCurrency">GBP</span>
<span id="tsCheckoutOrderPaymentType">PREPAYMENT</span>
<span id="tsCheckoutOrderEstDeliveryDate">2020-05-24</span>

<!-- product reviews start -->
<!-- for each product in the basket full set of data is required -->
<span class="tsCheckoutProductItem">
<span class="tsCheckoutProductUrl">http://www.shop.url/product_page.html</span>
<span class="tsCheckoutProductImageUrl">http://www.shop.url/image.png</span>
<span class="tsCheckoutProductName">Product Name</span>
<span class="tsCheckoutProductSKU">0123456789</span>
<span class="tsCheckoutProductGTIN">0123456789</span>
<span class="tsCheckoutProductMPN">0123456789</span>
<span class="tsCheckoutProductBrand">ABCDEFGHIJ</span>
</span>
<!-- product reviews end -->
</div>

Co oznaczają poszczególne parametry?

Aby umożliwić Ci konfigurację, która zapewni przesyłanie wymaganych danych, poniżej objaśnimy jedynie dodatkowe parametry transferu danych.

<span class="tsCheckoutProductUrl">http://www.shop.url/product_page.html</span>

Required. Ten parametr służy do przekazania pełnego linku do strony zawierającej szczegóły na temat produktu.

<span class="tsCheckoutProductName">Product Name</span>

Required. Ten parametr przekazuje nazwę produktu. Wystarczy prosty ciąg tekstowy.

<span class="tsCheckoutProductSKU">0123456789</span>

Required. Ten parametr służy do przekazania SKU (Stock Keeping Unit) — numeru produktu nadanego przez Twój sklep.

<span class="tsCheckoutProductImageUrl">http://www.shop.url/image.png</span>

Optional, but highly recommended. Ten parametr pozwala na przekazanie adresu URL zdjęcia produktu. W tym przypadku zdjęcie produktu zostanie wyświetlone w formularzu oceny. Ułatwi to klientom zapamiętanie produktu, dzięki czemu będą mogli go ocenić. Ponieważ ta funkcja może zwiększyć konwersję, zdecydowanie zalecamy zastosowanie tego parametru.

<span class="tsCheckoutProductGTIN">0123456789</span>

Optional, but required when using Google integration. Ten parametr odpowiada za przekazywanie globalnego numeru jednostki handlowej (GTIN). Numer GTIN jednoznacznie identyfikuje produkt na całym świecie, więc jego przesłanie bardzo ułatwia Google przypisanie zebranych przez Ciebie opinii do właściwego produktu. Dlatego też, jeśli korzystasz z integracji z Google i prowadzisz kampanie przy użyciu Zakupów Google i Google Ads, użycie tego parametru jest wymagane.

<span class="tsCheckoutProductMPN">0123456789</span>

Optional. Numer katalogowy części (MPN) również służy do jednoznacznej identyfikacji produktu. Za jego przekazywanie odpowiada ten parametr.

<span class="tsCheckoutProductBrand">ABCDEFGHIJ</span>

Optional. Ten parametr odpowiada za przekazywanie informacji o marce produktu. Pomaga on — podobnie jak numery GTIN i MPN — jednoznacznie zidentyfikować produkty i poprawnie przekazać zebrane oceny do Google.

Czym należy zastąpić przykładowe wartości?

Dynamiczne dane zamówienia będą przekazywane za pośrednictwem elementu DIV, co oznacza, że nie należy kopiować powyższych parametrów do elementu DIV w niezmienionej postaci. Zamiast tego wartość każdego przesyłanego parametru zaznaczonego pogrubioną czcionką należy zastąpić odpowiadającą mu zmienną w języku programowania używanym przez system sklepu. Dokładna definicja i oznaczenie parametrów zależy od oprogramowania Twojego sklepu, dlatego nie możemy w tym miejscu podać ogólnego objaśnienia. Dokładne definicje i oznaczenia znajdziesz w dokumentacji systemu sklepu.

Należy również zadbać o to, aby w przypadku każdego zakupionego produktu przesyłany był kompletny zestaw danych. W ten sposób zyskasz pewność, że Twoi klienci otrzymują zaproszenia do wystawienia opinii o produktach, które rzeczywiście zakupili.

Więcej artykułów na temat opinii o produkcie znajdziesz tutaj:
Jak mogę edytować zebrane opinie o produktach?
Jak umieścić na stronie widgety opinii o produktach?
Jak wygląda kwestionariusz dotyczący opinii o produktach?


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 21