Czy moje ustawienia dotyczące zaproszeń zostaną przejęte z My Trusted Shops?

W ramach przejścia na nową platformę wszystkie ustawienia dotyczące wysyłanych zaproszeń zostaną przeniesione z My Trusted Shops do eTrusted. Ustawienia można zmieniać w dowolnej chwili w "Settings" (01_16x16.png) > "Ustawienia kanału" (02_16x16.png) > Wybór żądanego kanału (03_16x16.png) > "Optymalizacja gromadzenia opinii" (04_16x16.png).

01_PL.png

Więcej informacji o wysyłaniu zaproszeń automatycznych w eTrusted znajdziesz tutaj:
- Jak automatycznie wysyłać zaproszenia do klientów?
- Kiedy najlepiej wysłać zaproszenie do wystawienia opinii?

Czy moje przewidywane terminy dostawy zostaną przejęte?

Jeśli przewidywany termin dostawy został już do nas wysłany za pośrednictwem integracji Trustbadge i jest używany do tworzenia harmonogramu wysyłania zaproszeń do wystawienia opinii, konfiguracja będzie nadal działać. Nie musisz wprowadzać żadnych zmian. Jednak rzeczywisty czas dostarczenia zaproszeń do wystawienia opinii ulegnie zmianie.

W My Trusted Shops szacowany termin dostawy i wysłanie zaproszenia do wystawienia opinii dzielą 3 dni. Po aktualizacji do eTrusted nastąpi zmiana. Zamiast trzech dni w Centrum Kontrolnym eTrustedmożna ustawić inny okres czasu i wtedy to on będzie obowiązywał po osiągnięciu przesłanej nam daty. Standardowo okres ten wynosi 7 dni, ale w celu zoptymalizowania gromadzenia opinii możesz go dostosować w  ustawieniach.

Czy muszę dostosować swoje ustawienia, by zoptymalizować gromadzenie opinii?

Możesz dowolnie wybierać i ustawiać okres między zdarzeniem wyzwalającym a wysyłką zaproszeń. Dzięki temu Twoje zaproszenia do wystawienia opinii będą wysyłane w idealnym momencie.

Możliwość swobodnego wyboru momentu wysyłania zaproszeń poszerza zakres potencjalnych zastosowań. W eTrusted datę można wykorzystać nie tylko do określania przewidywanego terminu dostawy, ale także do ustalania zaplanowanych zdarzeń, na potrzeby pobierania lub umów terminowych. Z tego powodu nie mówimy już o przewidywanej dacie dostawy w Centrum Kontrolnym eTrusted, ale o dacie aktywacji.

Upewnij się, że funkcja “Ustaw datę aktywacji opóźnienia” jest włączona. Funkcję tę można znaleźć w "Settings" > "Ustawienia kanału" > Wybór żądanego kanału > "Optymalizacja gromadzenia opinii".

02_PL.png

Aby korzystać z nowej funkcji, zalecamy dostosowanie automatycznego wysyłania zaproszeń do swoich potrzeb.

Wszystkie plusy daty wyzwolenia, jak i pomoc w jej ustawianiu, można znaleźć tutaj: Jak używać daty aktywacji dla zaplanowanych zaproszeń do wystawienia opinii?


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2