Czy moje ustawienia dotyczące zaproszeń zostaną przejęte z My Trusted Shops?

W ramach przejścia na nową platformę wszystkie ustawienia dotyczące wysyłanych zaproszeń zostaną przeniesione z My Trusted Shops do eTrusted. Możesz w dowolnym momencie przeglądać i dostosowywać swoje ustawienia w sekcji „Zaproszenia” > „Zasady zaproszeń”.

Więcej informacji o wysyłaniu zaproszeń automatycznych w eTrusted znajdziesz tutaj:
- Jak automatycznie wysyłać zaproszenia do klientów?
- Kiedy najlepiej wysłać zaproszenie do wystawienia opinii?

Czy moje przewidywane terminy dostawy zostaną przejęte?

Jeśli przewidywany termin dostawy został już do nas wysłany za pośrednictwem integracji Trustbadge i jest używany do tworzenia harmonogramu wysyłania zaproszeń do wystawienia opinii, konfiguracja będzie nadal działać. Nie musisz wprowadzać żadnych zmian. Jednak rzeczywisty czas dostarczenia zaproszeń do wystawienia opinii ulegnie zmianie.

My Trusted Shops zaproszenie do wystawienia opinii jest wysyłane 3 dni po osiągnięciu przewidywanego terminu dostawy. Po aktualizacji do eTrusted nastąpi zmiana. Zamiast 3 dni, zdefiniowane opóźnienie wysyłki będzie liczone od przesłanej daty. Opóźnienie wynosi domyślnie 7 dni, ale można je dostosować w aktywnej zasadzie zaproszeń.

Czy muszę dostosować aktywną zasadę zaproszeń?

Możesz dowolnie wybierać i ustawiać wartość opóźnienia wysyłki. Dzięki temu Twoje zaproszenia do wystawienia opinii będą wysyłane w idealnym momencie.

Możliwość wyboru dowolnego opóźnienia wysyłki i łączenia go z konkretną datą rozszerza zakres możliwych przypadków użycia. W eTrusted datę można wykorzystać nie tylko do określania przewidywanego terminu dostawy, ale także do ustalania zaplanowanych zdarzeń, na potrzeby pobierania lub umów terminowych. Z tego powodu w Centrum Kontrolnym eTrusted nie nazywamy jej już przewidywanym terminem dostawy, lecz datą aktywacji opóźnienia wysyłki.

Upewnij się, że funkcja „Zastosuj datę aktywacji opóźnienia wysyłki” jest włączona. Znajdziesz ją w sekcji „Zaproszenia” > „Zasady zaproszeń”.

Aby w pełni korzystać z możliwości nowej platformy, najlepiej dostosuj aktywną zasadę zaproszeń.

Wszystkie korzyści i przypadki użycia daty aktywacji opóźnienia wysyłki, a także instrukcje, jak ją skonfigurować, można znaleźć tutaj:
Dlaczego wprowadzenie daty aktywacji opóźnienia wysyłki jest korzystne?


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2