Dlaczego korzystne jest wprowadzenie daty aktywacji opóźnienia wysyłki?

Dzięki oferowanej przez Trusted Shops platformie eTrusted możesz wysyłać zaproszenia do wystawienia opinii w idealnym momencie w zautomatyzowany sposób. Opcja podania daty aktywacji opóźnienia wysyłki pozwala jeszcze lepiej kontrolować terminy wysyłania zaproszeń do wystawienia opinii, a tym samym dostosować go do większej liczby przypadków użycia.

W tym artykule wyjaśniamy, jakie są przypadki użycia, jak działa data aktywacji opóźnienia wysyłki i jak możesz przesłać taką datę.

 

illustration-feature-related-trigger-date_2x.png

Kiedy używać daty aktywacji opóźnienia wysyłki?

Przesłanie daty aktywacji opóźnienia wysyłki do eTrusted wraz ze zdarzeniem jest szczególnie przydatne gdy:

 • Zarezerwowane doświadczenie ma zostać ocenione, np. koncert, zdarzenie lub jazda próbna.
 • Zakup produktu takiego jak przedmiot na zamówienie lub mebel z dłuższym czasem dostawy ma zostać oceniony.
 • Produktu do oceny nie ma obecnie w magazynie i dlatego czas dostawy uległ zmianie.
 • Ma zostać oceniony zakup produktu do pobrania lub innego produktu dostępnego od ręki.
 • Oceniane doświadczenie, np. umowa terminowa, próbna subskrypcja czy faza testowa, rozciąga się w czasie.

Możesz jednak wysłać datę aktywacji opóźnienia wysyłki na potrzeby wszystkich przypadków użycia, aby jak najlepiej reagować, gdy zmienią się parametry dostawy. Ponadto opóźnienie wysyłki nie musi pasować do różnych scenariuszy, jeśli zwykle wysyłasz datę ze wszystkimi zdarzeniami. W ten sposób klienci są zawsze zapraszani w idealnym momencie.

Jak działa data aktywacji opóźnienia wysyłki?

Automatyczne zaproszenia do wystawienia opinii są konfigurowane za pośrednictwem przesyłanego przez Ciebie zdarzenia (np. DO KASY) i wysyłane do klientów po upływie ustalonego opóźnienia wysyłki. Opóźnienie wysyłki jest domyślnie ustawione na 7 dni, ale można je zmienić, edytując aktywną zasadę zaproszeń.

Nie korzystasz jeszcze ze zautomatyzowanego sposobu przesyłania zaproszeń klientom? Dowiedz się więcej tutaj:
- Jak automatycznie wysyłać zaproszenia do klientów?
- Kiedy najlepiej wysłać zaproszenie do wystawienia opinii?

Dzięki opóźnieniu wysyłki zaproszenie do wystawienia opinii nie jest wysyłane natychmiast, lecz po upływie ustalonego czasu. Określając i wprowadzając datę aktywacji opóźnienia wysyłki, w pełni kontrolujesz, kiedy dokładnie zostanie wysłane zaproszenie do wystawienia opinii. W tym przypadku opóźniona wysyłka następuje dopiero po podanym terminie. Jest on dodawany jako dodatkowe opóźnienie.

Na ilustracji możesz zobaczyć, jak działa automatyczne wysyłanie zaproszeń z przesłaną datą aktywacji opóźnienia wysyłki i bez niej:

trigger_date_pol.png

Na ilustracji przedstawiono następującą sekwencję:

 1. Przesyłasz do eTrusted zdarzenie, które jest wywoływane przez transakcję na poziomie klienta, na przykład dojście do strony z podziękowaniem (DO KASY).
 2. Sprawdzamy, czy podano datę aktywacji opóźnienia wysyłki.
  • Jeśli NIE, zaproszenie do wystawienia opinii jest planowane jak zazwyczaj i wysyłane po upływie ustawionego terminu opóźnienia wysyłki (np. po 7 dniach).
  • Jeśli TAK, przechodzimy do następnej czynności sprawdzającej.
 3. Sprawdzamy, czy włączona jest funkcja stosowania daty aktywacji opóźnienia wysyłki.
  • Jeśli NIE, zaproszenie do wystawienia opinii jest planowane jak zazwyczaj i wysyłane po upływie ustawionego terminu opóźnienia wysyłki (np. po 7 dniach).
  • Jeśli TAK, zaproszenie do wystawienia opinii zostanie wysłane zgodnie z podaną datą.
 4. Platforma eTrusted czeka aż zostanie osiągnięta data transmisji.
 5. W chwili nadejścia przesłanej daty zaczyna obowiązywać ustawione opóźnienie wysyłki (np. 7 dni).
 6. Zaproszenie do wystawienia opinii zostaje wysłane po upływie ustawionego opóźnienia wysyłki.

Przekazałeś nam już przewidywane terminy dostaw?
Używasz My Trusted Shops do zarządzania opiniami, a przewidywane terminy dostaw zostały już wprowadzone? Zapoznaj się z naszymi instrukcjami w tym artykule:
Czy moje ustawienia dotyczące zaproszeń zostaną przejęte z My Trusted Shops?

Jak ustawić datę aktywacji opóźnienia wysyłki?

Aby korzystanie z elastycznej daty aktywacji opóźnienia wysyłki było możliwe, konieczne będą dwie korekty:

 • Konfiguracja przesłania daty
 • Aktywacja zastosowania daty

Jak mogę przesłać datę?

Dostępne są trzy opcje przesyłania daty aktywacji opóźnienia wysyłki — w zależności od tego, z jakich produktów korzystasz. Możesz ustawić datę za pośrednictwem wtyczki oprogramowania sklepu internetowego, w trakcie ręcznej integracji Trustbadge lub za pośrednictwem interfejsu eTrusted API.

illustration-feature-related-plugins.png

Konfiguracja za pośrednictwem wtyczki oprogramowania sklepu internetowego:
Wiele naszych wtyczek umożliwia ustawienie daty aktywacji opóźnienia wysyłki. Jeśli Twoje produkty Trusted Shops są zintegrowane za pomocą wtyczki, sprawdź najpierw w odpowiedniej instrukcji integracji, czy wtyczka obsługuje tę konfigurację.
Wybór odpowiedniej instrukcji integracji

illustration-help-center-coffee-scene.png

Konfiguracja poprzez ręczną integrację Trustbadge:
Jeśli Twoja wtyczka nie obsługuje konfiguracji lub jeśli Twój Trustbadge jest zintegrowany ręcznie, możesz to zrobić w ramach kodu Trustbadge. Parametrem w kodzie Trustbadge, w którym można zdefiniować jako wartość datę aktywacji opóźnienia wysyłki jest następujący wiersz kodu:

 <span id="tsCheckoutOrderEstDeliveryDate">2021-01-01</span>

Znajdź ten wiersz w kodzie ręcznej integracji Trustbadge. Zamiast daty wstaw zmienną, która podaje żądaną datę zsystemu.

illustration-feature-related-apis.png

Konfiguracja za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API):
Jeśli potrafisz programować, możesz przeprowadzić konfigurację za pośrednictwem interfejsu API. Możesz zapoznać się z instrukcją konfiguracji w rozdziale poświęconym zdarzeniom w naszym Centrum dla deweloperów. W dokumentacji dla deweloperów oraz w kodzie znajdziesz parametr daty aktywacji opóźnienia wysyłki o krótkiej nazwie „estimatedDeliveryDate:
Centrum dla deweloperów: eTrusted API

Jak mogę aktywować tę funkcję?

Po pomyślnym skonfigurowaniu przesłania daty należy aktywować funkcję. Ta oddzielna czynność pozwala w dowolnym momencie dezaktywować stosowanie daty tak, aby zamiast niej stosowane było tylko zdefiniowane opóźnienie wysyłki.

Aby stosować daty przekazywane wraz ze zdarzeniami, należy aktywować funkcję „Zastosuj datę aktywacji opóźnienia wysyłki” w sekcji „Zaproszenia” > „Zasady zaproszeń”:

Trigger_dateEN.jpg

Funkcję można również aktywować bezpośrednio podczas konfigurowania nowej zasady zaproszeń lub edytowania istniejącej zasady, włączając przełącznik obok opcji „Zastosuj datę aktywacji opóźnienia wysyłki” w widoku konfiguracji:

 

Domyślnie stosowanie daty aktywacji opóźnienia wysyłki jest włączone tylko pod warunkiem, że przesyłanie daty zostało wcześniej skonfigurowane. We wszystkich innych przypadkach należy najpierw aktywować funkcję.

Co się stanie, jeśli funkcja jest aktywna, a nie jest przesyłana żadna data?

Jeśli nie chcesz wysyłać daty aktywacji opóźnienia wysyłki ze wszystkimi zdarzeniami, nie stanowi to problemu. Nasz system sprawdza każde zdarzenie (zgodnie z opisem powyżej) pod kątem tego, czy data została przesłana i czy powinna być stosowana zgodnie z aktywną zasadą zaproszeń.

Oznacza to, że jeśli aktywowano funkcję i nie przesłano daty, zaproszenie do wystawienia opinii zostanie wysłane jak zwykle po upływie określonego opóźnienia wysyłki. To samo opóźnienie wysyłki dotyczy również zdarzeń z datą, ale w tym przypadku system najpierw czeka, aż przesłana data zostanie osiągnięta.

Więcej interesujących artykułów znajdziesz w naszym Centrum Pomocy:
- Jak skutecznie zbierać opinie?
- Jak wyglądają widgety w mojej witrynie?


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 5