Jak używać daty aktywacji dla zaplanowanych zaproszeń do wystawienia opinii?

Dzięki oferowanej przez Trusted Shops platformie eTrusted możesz wysyłać zaproszenia do wystawienia opinii w idealnym momencie w zautomatyzowany sposób. Dzięki opcji ustawienia daty aktywacji zaplanowanych zaproszeń do wystawienia opinii możesz jeszcze dokładniej kontrolować czas wysyłania zaproszeń do wystawienia opinii i w ten sposób dostosowywać je do różnych przypadków użycia.

W tym artykule wyjaśniono, jak działa data aktywacji, jakie są przypadki jej użycia i jak można ją przesłać.

illustration-feature-related-trigger-date_2x.png

Jak działa data aktywacji?

Automatyczne zaproszenia do wystawienia opinii są inicjowane poprzez określone przez Ciebie zdarzenie (np. finalizacja zamówienia w Twoim sklepie internetowym). Określasz czas, jaki upływa między zdarzeniem a wysłaniem zaproszenia do wystawienia opinii. Wtedy zaproszenie do wystawienia opinii nie jest wysyłane natychmiast, ale dopiero po upływie tego okresu. Domyślnie jest to 7 dni. Czas ten można jednak dostosować w Centrum Kontrolnym eTrusted.

Nie korzystasz jeszcze ze zautomatyzowanego sposobu przesyłania zaproszeń klientom? Dowiedz się więcej tutaj:
- Jak automatycznie wysyłać zaproszenia do klientów?
- Kiedy najlepiej wysłać zaproszenie do wystawienia opinii?

Przesyłając do Trusted Shops dodatkową datę aktywacji, możesz opóźnić początek ustawionego przez siebie okresu. W takim przypadku zaproszenia zostaną wysłane dopiero po upływie ustalonego czasu.

Przesłanie daty aktywacji jest przydatne, jeśli nie chcesz powiązać wysyłki zaproszenia z określonym zdarzeniem. Może się tak zdarzyć na przykład w następujących przypadkach użycia:

 • wydarzenie, takie jak koncert, które wymaga wystawienia opinii. Bilety są często rezerwowane na wiele miesięcy przed imprezą. Dlatego też napisanie opinii w momencie rezerwacji często nie ma sensu.
 • ocena przy zakupie produktu o dłuższym czasie dostawy (np. mebli lub produktów na zamówienie). W takim przypadku wystawienie opinii ma sens dopiero po otrzymaniu produktu przez klienta.
 • Produktu do oceny nie ma obecnie w magazynie i dlatego czas dostawy uległ zmianie.
 • Ma zostać oceniony zakup produktu do pobrania lub innego produktu dostępnego od ręki.

Na ilustracji możesz zobaczyć, jak działa automatyczne wysyłanie zaproszeń z przesłaną datą aktywacji opóźnienia wysyłki i bez niej:

trigger_date_pol.png

Na ilustracji przedstawiono następującą sekwencję:

 1. Przesyłasz do eTrusted zdarzenie, które jest wywoływane przez transakcję na poziomie klienta, na przykład dojście do strony z podziękowaniem (DO KASY).
 2. Sprawdzimy, czy podano datę aktywacji.
  • Jeśli NIE, zaproszenie do wystawienia opinii zostanie zaplanowane natychmiast i wysłane po określonym czasie (np. po 7 dniach).
  • Jeśli TAK, przechodzimy do następnej czynności sprawdzającej.
 3. Sprawdzamy, czy w Centrum Kontrolnym eTrusted ustawiono datę aktywacji.
  • Jeśli NIE, zaproszenie do wystawienia opinii zostanie zaplanowane natychmiast i wysłane po określonym czasie (np. po 7 dniach).
  • Jeśli TAK, zaproszenie do wystawienia opinii zostanie wysłane zgodnie z podaną datą.
 4. Platforma eTrusted czeka aż zostanie osiągnięta data transmisji.
 5. Gdy nadejdzie ustawiona data, rozpocznie się okres automatycznej wysyłki zaproszeń (np. 7 dni).
 6. Zaproszenie do wystawienia opinii jest wysyłane po upływie określonego czasu.

Jak ustawić datę aktywacji?

Przekazałeś nam już przewidywane terminy dostaw?
Używasz My Trusted Shops do zarządzania opiniami, a przewidywane terminy dostaw zostały już wprowadzone? Zapoznaj się z naszymi instrukcjami w tym artykule:
Czy moje ustawienia dotyczące zaproszeń zostaną przejęte z My Trusted Shops?

Aby skorzystać z elastycznej daty aktywacji, należy wykonać dwa kroki:

 1. Należy ustawić przesłanie daty aktywacji
 2. Uruchomić datę aktywacji

Ustawienie przesłania daty aktywacji

Dostępne są trzy opcje przesyłania daty aktywacji opóźnienia wysyłki — w zależności od tego, z jakich produktów korzystasz. Możesz ustawić datę za pośrednictwem wtyczki oprogramowania sklepu internetowego, w trakcie ręcznej integracji Trustbadge lub za pośrednictwem interfejsu eTrusted API.

illustration-feature-related-plugins.png

Konfiguracja za pośrednictwem wtyczki oprogramowania sklepu internetowego:
Wiele naszych wtyczek umożliwia ustawienie daty aktywacji opóźnienia wysyłki. Jeśli Twoje produkty Trusted Shops są zintegrowane za pomocą wtyczki, sprawdź najpierw w odpowiedniej instrukcji integracji, czy wtyczka obsługuje tę konfigurację.
Wybór odpowiedniej instrukcji integracji

illustration-help-center-coffee-scene.png

Konfiguracja poprzez ręczną integrację Trustbadge:
Jeśli Twoja wtyczka nie obsługuje konfiguracji lub jeśli Twój Trustbadge jest zintegrowany ręcznie, możesz to zrobić w ramach kodu Trustbadge. Parametrem w kodzie Trustbadge, w którym można zdefiniować jako wartość datę aktywacji opóźnienia wysyłki jest następujący wiersz kodu:

 <span id="tsCheckoutOrderEstDeliveryDate">2021-01-01</span>

Znajdź ten wiersz w kodzie ręcznej integracji Trustbadge. Zamiast daty wstaw zmienną, która podaje żądaną datę zsystemu.

illustration-feature-related-apis.png

Konfiguracja za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API):
Jeśli potrafisz programować, możesz przeprowadzić konfigurację za pośrednictwem interfejsu API. Możesz zapoznać się z instrukcją konfiguracji w rozdziale poświęconym zdarzeniom w naszym Centrum dla deweloperów. W dokumentacji dla deweloperów oraz w kodzie znajdziesz parametr daty aktywacji opóźnienia wysyłki o krótkiej nazwie „estimatedDeliveryDate:
Centrum dla deweloperów: eTrusted API

Uruchomienie daty aktywacji

 1. Zaloguj się do Centrum Kontrolnego eTrusted.
  Aktivierungsdatum_PL.png
 2. W głównym obszarze nawigacji (01_16x16.png) kliknij symbol koła zębatego ("Settings"). Następnie kliknij "Ustawienia kanału" (02_16x16.png).
 3. Wybierz kanał (03_16x16.png), dla którego chcesz skonfigurować automatyczne wysyłanie zaproszeń.
 4. Otwórz zakładkę "Optymalizacja gromadzenia opinii" (04_16x16.png). Następnie otwórz zakładkę "Opinie o usługach" (05_16x16.png).
 5. Zaznacz opcję "Ustaw datę aktywacji opóźnienia" (06_16x16.png).
 6. Kliknij "Zapisz" (07_16x16.png).

Data aktywacji została pomyślnie aktywowana.

Co się stanie, jeśli data aktywacji zostanie włączona, ale nie zostanie przesłana żadna data?

To nie problem, jeśli nie chcesz przesyłać daty aktywacji dla wszystkich zdarzeń. W przypadku każdego pojedynczego zdarzenia, jak opisano powyżej, nasz system sprawdza, czy data została przesłana i czy należy ją uwzględnić. Oznacza to, że jeśli aktywowano funkcję i nie przesłano daty, zaproszenie do wystawienia opinii zostanie wysłane jak zwykle, po upływie określonego czasu.

Więcej interesujących artykułów znajdziesz w naszym Centrum Pomocy:
- Jak skutecznie zbierać opinie?
- Jak wyglądają widgety w mojej witrynie?


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 9