Jak skonfigurować inteligentną integrację eTrusted dla Zendesk?

Czy chcesz zarezerwować inteligentną integrację eTrusted dla Zendesk? Jeśli chcesz to zrobić, wypełnij formularz kontaktowy na tej stronie internetowej: Inteligentna integracja eTrusted dla Zendesk
Należy pamiętać, że integracja eTrusted dla Zendesk nie jest niestety kompatybilna z planami „Suite Team” i „Support Team”.
Nie masz pewności, czy integracja jest zgodna z Twoim planem Zendesk? Otwórz Centrum administracji w swoim systemie Zendesk. Teraz w nawigacji kliknij "Aplikacje i integracje", a następnie "Aplikacje Zendesk Support". Jeśli otwarty widok zawiera przycisk "Prześlij aplikację prywatną", integracja eTrusted dla Zendesk jest kompatybilna z Twoim planem Zendesk.
04.png
Do zainstalowania i skonfigurowania inteligentnej integracji eTrusted dla Zendesk potrzebne są uprawnienia administratora w systemie Zendesk. Jeśli nie masz własnych danych uwierzytelniających administratora, skontaktuj się z administratorami Zendesk w swojej organizacji.

Konfiguracja inteligentnej integracji eTrusted dla Zendesk wymaga wykonania trzech kroków:

 1. Tworzenie poświadczeń klientów API
 2. Pobierz i zainstaluj aplikację eTrusted Smart Integration dla Zendesk
 3. Nawiąż połączenie z kanałami Trusted Shops

Tworzenie poświadczeń klientów API

Przed rozpoczęciem instalacji inteligentnej integracji eTrusted dla Zendesk należy utworzyć poświadczenia klientów API w Centrum Kontrolnym eTrusted. Są to dane uwierzytelniające, których potrzebujesz podczas instalacji.

 1. Utwórz poświadczenia klienta API, korzystając z następującego przewodnika: Jak tworzyć poświadczenia klientów API?
 2. Wróć do tego przewodnika, aby skonfigurować inteligentną integrację eTrusted dla Zendesk.

Pobierz i zainstaluj aplikację eTrusted Smart Integration dla Zendesk

 1. Pobierz aplikację eTrusted Smart Integration dla Zendesk.
Po dokonaniu rezerwacji otrzymasz od nas link do pobrania.
 1. Otwórz system Zendesk. Kliknij symbol koła zębatego w głównym menu nawigacyjnym.
  01.png
 2. Otworzy się nowy przegląd. Kliknij cztery małe pola (01_16x16.png) w prawym górnym rogu przeglądu. Następnie kliknij "Centrum administracji" (02_16x16.png).
  02.png
 3. Zostanie otwarte centrum administratora. W nawigacji kliknij "Aplikacje i integracje" (01_16x16.png). Następnie kliknij "Aplikacje Zendesk Support" (02_16x16.png).
  03.png
 4. Otworzy się przegląd "Moje aplikacje". Kliknij opcję "Prześlij aplikację prywatną".
  04.png
 5. Otworzy się przegląd "Prześlij aplikację". W polu "Nazwa aplikacji" (01_16x16.png) wprowadź nazwę inteligentnej integracji eTrusted dla Zendesk (np. Odłączanie Trusted Shops). Kliknij opcję "Wybierz plik" (02_16x16.png). Wybierz pobrany wcześniej plik zip w oknie, które zostanie otwarte. Kliknij opcję "Prześlij" (03_16x16.png).
  05.png
 6. Otworzy się przegląd "Tworzenie nowej aplikacji". Kliknij opcję "Prześlij". Inteligentna integracja eTrusted dla Zendesk została załadowana.
  06.png
 7. Otworzy się przegląd "Instalacja". Wprowadź wcześniej utworzone poświadczenia klientów API – identyfikator klienta i tajne dane klienta – w odpowiednich polach (01_16x16.png). Zaznacz opcję "Aktywuj powiązane opinie o produktach" (02_16x16.png), jeśli zbierasz opinie o produktach w Trusted Shops. Kliknij opcję "Zainstaluj" (03_16x16.png).
  07.png

Inteligentna integracja eTrusted dla Zendesk została pomyślnie zainstalowana.

Nawiąż połączenie z kanałami Trusted Shops

Aby mieć pewność, że zebrane opinie mogą zostać przesłane do systemu Zendesk, po zainstalowaniu funkcji eTrusted Smart Integration dla Zendesk należy nawiązać połączenie z kanałami Trusted Shops.

 1. W systemie Zendesk otwórz "Centrum administracji".
 2. W nawigacji kliknij "Aplikacje i integracje" (01_16x16.png). Następnie kliknij "Aplikacje kanału" (02_16x16.png).
  08.png
 3. Otworzy się przegląd "Integracje kanałów". Kliknij symbol koła zębatego (01_16x16.png) obok pozycji "Trusted Shops". Następnie kliknij "Edytuj" (02_16x16.png).
  09.png
 4. Otworzy się okno edycji integracji. Otwórz zakładkę "Konta" (01_16x16.png) i kliknij przycisk "Dodaj konto" (02_16x16.png).
  10.png
 5. Otworzy się okno "Dodaj konto". W polu "Nazwa integracji" (01_16x16.png) wprowadź nazwę integracji.  Dodatkowo wprowadź wcześniej utworzone poświadczenia klientów API – identyfikator klienta i tajne dane klienta – w odpowiednich polach (02_16x16.png). Następnie kliknij "Połącz" (03_16x16.png).
  11.png
Nazwa wprowadzona w polu "Nazwa integracji" jest przekazywana  Trusted Shops i służy do identyfikacji Twojej firmy.
 1. Otworzy się lista wszystkich kanałów. Wybierz kanały (01_16x16.png), którymi chcesz zarządzać w Zendesk. Ponadto wybierz wszystkie opinie gwiazdek (02_16x16.png), dla których mają być utworzone zgłoszenia. Możliwy jest dowolny wybór.
  12.png
Na przykład, jeśli chcesz, aby dobre i złe opinie były przetwarzane przez różne zespoły lub jeśli chcesz rozróżnić kanały, jest to także możliwe. Aby skonfigurować przepływ pracy, w którym zgłoszenia są przypisywane do dedykowanych zespołów, należy założyć jedno konto w każdym przypadku użycia.
Przykładowo, czy chcesz skonfigurować osobny przegląd dla każdego kanału? W tym momencie nie wybieraj wszystkich kanałów, tylko najpierw wybierz tylko jeden kanał. W tym celu wykonaj kroki 7 i 8 opisane poniżej. Wykonaj kroki od 1 do 8 dla każdego kanału oddzielnie. Spowoduje to dodanie wielu aktywnych kont. Za pomocą standardowych funkcji Zendesk można następnie skonfigurować przeglądy dla każdego indywidualnego konta zgodnie z preferencjami użytkownika.
 1. W polu "Ile ze swoich ostatnich chcesz zaimportować?" (03_16x16.png), możesz wprowadzić liczbę opinii, które chcesz zaimportować ze swojego konta eTrusted.
Liczba ta może wynosić od 1 do 50. Zgłoszenia zostaną odpowiednio utworzone. Importując co najmniej jedną opinię, możesz natychmiast przetestować funkcjonalność integracji, bez konieczności czekania na nową opinię.
 1. Kliknij "Zapisz" (04_16x16.png).

Pomyślnie skonfigurowałeś(-aś) swoją inteligentną integrację eTrusted dla Zendesk. Od teraz automatycznie będą tworzone zgłoszenia dla przychodzących opinii, które odpowiadają właśnie skonfigurowanym kryteriom.

Co dzieje się dalej?

Korzystaj ze znanych funkcji Zendesk, aby zarządzać swoimi zgłoszeniami do wystawienia opinii Trusted Shops i wprowadzać je do już istniejących procesów.

Z tych artykułów dowiesz się, jak korzystać z funkcji inteligentnej integracji eTrusted dla Zendesk, jak przypisywać zgłoszenia oraz jak korzystać ze zintegrowanych opcji analitycznych:


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2