Porozumienie zgodnie z art. 26 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

W ramach umowy członkostwa Trusted Shops nie świadczy usług jako podmiot przetwarzający dane zgodnie z art. 28 RODO. W przypadku umowy członkostwa mamy raczej do czynienia z przetwarzaniem danych w ramach wspólnej odpowiedzialności dwóch administratorów danych. Dlatego też porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi o którym mowa w treści art. 26 RODO zastępuje w tym przypadku umowę powierzenia przetwarzania danych. Umowa o współadministrowaniu danymi osobowymi stanowi integralną część Ogólnych Warunków Członkostwa Trusted Shops i zawiera obszerne regulacje dotyczące przetwarzania współadministrowanych danych podczas korzystania z usług oferowanych przez Trusted Shops. Zatem w ramach umowy członkostwa – Trusted Shops zawiera z każdym sklepem członkowskim porozumienie dot. współadministrowania o którym mowa w treści art. 26 RODO (Współadministratorzy). Warunki porozumienia można znaleźć tutaj:

Współadminstrowanie, zakresy odpowiedzialności oraz środki techniczne i organizacyjne

Operacje przetwarzania danych objęte współadministrowaniem zostały wskazane w porozumieniu o współadministrowaniu danymi. Obejmują one w szczególności:

  1. Integracje narzędzia Trustbadge;
  2. Przekazywanie danych osobowych w celu zawarcia umowy ochrony kupującego dla złożonych zamówień;
  3. Wysyłanie zaproszeń do wystawienia opinii w ramach ochrony kupującego i w Państwa imieniu za pomocą narzędzi Review Collector i AutoCollection oraz Trusted Shops API, jak również;
  4. Zbieranie opinii za pośrednictwem systemu opinii oraz ich komentowanie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 10